text
cz
eng

Agrární komora ČR podporuje české zemědělství jako jeden celek

19.01.2015


Praha, 19.1.2015 - V poslední době se opět v médích objevují vyhrocené diskuse a rozbroje na téma malí versus velcí zemědělci, ještě lépe řečeno rodinné farmy versus zemědělské podniky. Z pohledu Agrární komory je ale jakékoliv striktní dělení zemědělských podniků na velké, malé a střední není zapotřebí, protože v každém případě jsou to bez ohledu na velikost podniku jedni zemědělci, kteří hospodaří na stejné půdě ve stejné republice.

Agrární komora dlouhodobě zastupuje české zemědělce a potravináře bez ohledu na jejich velikost a formu hospodaření, s jediným cílem - posílení podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti na domácím i evropském trhu, což se týká, jak velkých, tak malých farmářů. Průběžně tedy hledá a podporuje takový rámec podnikání, který bude přijatelný pro zemědělce, pro celý venkov i pro celou naší společnost.


Z široké platformy názorů členů Agrární komory je zřejmé, že i přes veškerou a otevřenou snahu problematiku prodiskutovat a sjednotit, je obtížné nalézt jeden společný a všem členům vyhovující postoj. Komorou přijatá stanoviska jsou proto v naprosté většině případů kompromisem, který odráží většinový názor s ohledem na maximální přínos pro zemědělský a potravinářský sektor jako celek. Zpravidla je to v praxi tak, že ve svých požadavcích částečně ustoupí jedna zájmová skupina, podruhé zase skupina jiná, přičemž celek dlouhodobě zůstává v rámci možností vyrovnaný.


Ve stejném principu pak vnímáme vytvoření rámce Společné zemědělské politiky EU pro roky 2014 – 2020 v prostředí a podmínkách České republiky. Směrem k partnerům a Ministerstvu zemědělství jsme v průběhu posledního roku vznesli celou řadu stanovisek, argumentů a požadavků, z nichž některé byly přijaty, jiné byly pozměněny či úplně odmítnuty. Takový je aktuální stav a jako takový jej také respektujeme, i když názory můžeme mít i nadále odlišné. Jako příklad zde můžeme uvést definici aktivního zemědělce, naplnění obálky LFA oblastí, systém degresivity, platby na některé citlivé komodity, apod. Zde s přijatými výsledky nesouhlasíme, přesto je však zpětně nemíníme směrem k MZe napadat a do nekonečna či jen z principu je rozporovat.


Směsice názorů nevládních a zájmových agrárních organizací byla a je stejně pestrá a zpravidla odráží zájmy určité organizace, pramenící z velikosti, výrobního zaměření, produkce konkrétních komodit či jiných priorit jejich členů. Z tohoto titulu také chápeme vznášené priority i jejich obhajobu a posléze případná rozhořčení při jejich odmítnutí. Jsme totiž v mnoha případech ve zcela shodné pozici.


Domníváme se ale, že místo diskusí o velikosti podniku, je nyní zapotřebí jít dál. Máme před sebou celou řadu dalších významných témat, jako je například blížící se ukončení kvótového systému mléka, realizace a dokončení legislativy k Programu rozvoje venkova na národní úrovni včetně jeho kofinancování, řešení přetlaku potravin na evropském trhu či nastavení systému komunikace a další propagace českých potravin. Proto Agrární komora podporuje české zemědělství jako jeden celek, ve kterém je prostor pro všechny zemědělce bez ohledu na velikost jejich podniků nebo farem.
Více informací:

Ing. Dana Večeřová, ředitelka marketingu a komunikace
tel.: 296 411 184, 602 704 859
e- mail: vecerova@akcr.cz
Internet: http://www.akcr.cz
Adresa: Počernická 96/272, Praha 10 – Malešice, 108 03

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz