text
cz
eng

AK ČR je nově členem organizace Farm Europe

18.04.2016


Představenstvo AK ČR potvrdilo 2. dubna 2016 záměr posílit činnost v evropských zájmových institucích s cílem prosazovat priority plynoucí ze specifik českého zemědělství a národních zájmů i nad rámec stávající spolupráce s COPA COGECA, která podle našeho názoru zájmy nových členských zemí dostatečně nezohledňuje.

Farm Europe je v tomto směru vhodnou alternativou, která na základě zkušeností svého týmu projednává politicko - ekonomické návrhy s cílem nabídnout vhodná řešení, identifikovat potřeby a naformulovat způsoby, směry a cíle k vybudování účinné politiky pro rozvinutí potenciálu venkovského prostoru a ekonomik. Jedná se o nezávislou, kreativní a angažovanou organizaci, která přispívá k odborným diskusím na půdě EU prostřednictvím vlastních výzkumných týmů, publikací, akcí a práce svých členů a partnerů, přičemž sama o sobě nemá žádnou politickou orientaci.

Farm Europe sdružuje nevládní neziskové organizace v zemědělství, nikoli jednotlivé zemědělce. Pro své členy pomáhá řešit problémy v zemědělství spojené s evropskou legislativou již v jejím zárodku, tedy na jednáních s Evropskou komisí a Evropským Paramentem. Mezi další cíle Farm Europe patří udržení venkovských ekonomik; informace o nových technologiích a produktech; rostoucí poptávka a rozvoj udržitelného hospodářství; přístup k efektivním vzdělávacím systémům pro růst produktivity a zaměstnanosti či snížení problémů spojených se zaměstnáváním lidí na venkově.

Spolupráce je zaměřena na další rozvoj zemědělského hospodaření EU, k čemuž nabízí vlastní analýzy a inovativní řešení, projednává a konfrontuje své názory, podporuje ambiciózní, udržitelné a koherentní vize venkovského prostoru a ekonomik. Hlavní oblasti jsou zemědělství, potravinářství, ochrana přírody, energie a obchod.   

Přínosem Farm Europe pro AK ČR je také včasná informovanost o vývoji připravovaných legislativních změn v EU a vlivné zastupování zemědělského sektoru před Evropskou komisí a Evropským Parlamentem.

Farm Europe je zařazena mezi jmenované organizace titulu 10. D Zásad Ministerstva zemědělství a členský příspěvek 65 tis. Euro a související náklady budou hrazeny právě touto cestou.Úřad AK ČR

Související odkaz: http://www.farm-europe.eu/

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz