text
cz
eng

Aktivní podzim v Moravskoslezském kraji

06.11.2017


Informační centrum Regionální agrární komory Ostravsko připravilo pro zemědělce Moravskoslezského kraje i v podzimních měsících celou řadu seminářů a workshopů reagujících na aktuální požadavky a potřeby zemědělců.

Tak jak i v několika předchozích letech proběhl i letos za organizační spoluúčasti Regionální agrární komory Ostravsko tradiční Polní den sóji v Moravskoslezském kraji a to dne 13. září 2017 v Ostravě Hrabové. Program Polního dne sóji se skládal ze dvou částí. V úvodu proběhly přednášky o pěstování moderních odrůd sóji u nás i v zahraničí, o připravovaných změnách, současném stavu v chemické ochraně sóji a o zkušenostech při pěstování ve společnosti Equicentrum s. r. o. Následně pak proběhly praktické ukázky porostů na provozních i pokusných pozemcích.


V září a říjnu proběhly semináře k Nitrátové směrnici, evidenci půdy LPIS a erozi půdy. Na tyto tři tematické oblasti mohou v současné době zemědělci zaměřit svoji pozornost.
Cílem seminářů na téma „Nitrátová směrnice“, bylo tuto problematiku zemědělcům připomenout a zopakovat základní pravidla daná v Akčním programu nitrátové směrnice platném po posledních úpravách od 1. 8. 2016. Dále bylo cílem připomenout, že některé z podmínek platí i pro hospodaření v oblastech mimo vymezené zranitelné oblasti, protože jsou součástí standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) a Povinných požadavků na hospodaření (PPH) v rámci podmínek podmíněnosti (Cross Compliance) a platí tedy pro všechny žadatele o přímé platby a některé podpory Programu rozvoje venkova.


Semináře na téma „LPIS – základ dotací“ připomenuly účastníkům funkci a účel evidence půdy LPIS vzniklé na základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Seznámily je s principy aktualizace evidence půdy, základními rozdíly mezi pojmy půdní blok a díl půdního bloku a povinnostmi uživatelů půdy evidované v systému LPIS z pohledu ohlašování změn a identifikovatelnosti hranic dílů půdních bloků v terénu.


Cílem seminářů „Eroze půdy – redesing vrstvy“ bylo v souvislosti s připravovanou změnou ve vymezení erozní ohroženosti půdy seznámit zemědělce s novými pojmy v této oblasti. Současně byla prezentována aktuální verze Příručky ochrany proti erozi zemědělské půdy (viz stránky www.agroporadenstvi.cz). V návaznosti na téma eroze půdy budou v dalším období připraveny semináře k protierozní vyhlášce a protierozní kalkulačce.


V měsíci říjnu proběhl na Školním statku Opava workshop na téma „Podpora potravin v Moravskoslezském kraji“. Setkání se zúčastnili zejména menší chovatelé ovcí, koz a skotu, kteří zpracovávají produkci mléka zvířat chovaných na svých farmách do vlastních výrobků. Diskuze farmářů byla doplněna informacemi Státní veterinární správy o požadavcích legislativy na chovatele zvířat, zpracovatele mléka a prodejce potravin, dále pak zástupci Místní akční skupiny Opavsko presentovali možnosti dotací do rozvoje venkova v jejich působnosti a možností označování výrobků značkou „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt“ jako prostředku pro propagaci místních regionálních produktů. S velkým zájmem účastníků se setkala i prezentace Ing. Ivana Houdka, odborníka na pícniny, zaměřená na praktické zkušenosti a doporučení týkající se péče o travní porosty na intenzivně využívaných pastvinách. V diskuzi byly také regionálním výrobcem presentovány možnosti mobilních zařízení pro přepravu a prodej farmářských produktů, tak aby se tyto produkty dostaly od farmářů co nejblíže k zákazníkům v regionu.


K programově posledním akcím informačního střediska Regionální agrární komory Ostravsko se v letošním roce zařadily workshopy na téma „Portál farmáře - zkušenosti s využitím aplikace v praxi“, které proběhly ve spolupráci s Masarykovou střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou, Opava, Střední odbornou školou a Základní školou, Město Albrechtice a Střední odbornou školou, Frýdek Místek, v počítačových učebnách těchto škol. Účastníci si v rámci setkání vyměnili zkušenosti s používáním jednotlivých aplikací nabízených na Portálu farmáře a za podpory Ing. Martina Odstrčila, akreditovaného poradce MZe, se seznámili s novinkami v aplikacích přímo při práci na počítačích. Praktické ukázky se zaměřily na zdokonalení práce s mapou - používání nástrojů při kreslení a editaci hranic, seznámení se s postupem při elektronickém ohlášení změn uživatelem do LPIS a praktickými ukázkami evidence hnojení, pastvy zvířat i evidencí použití přípravků na ochranu rostlin, Portálem farmáře SZIF i Registrem zvířat.
Veškeré akce organizované Regionální agrární komorou Ostravsko se setkaly s pozitivním hodnocením.

Ing. Martin Odstrčil

Zdroj: www.mskis.cz

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz