text
cz
eng

Brambory na víc způsobů

30.08.2013


Tradičně silně obsazený a zajímavý seminář věnovaný bramborám proběhl letos 23. července na Havlíčkobrodsku. Semináře se zúčastnilo asi 230 zájemců o brambory - pěstitelů, zpracovatelů i konzumentů. Na programu byly brambory jako plodina, potravina i surovina. Tuto mnohostrannost využití brambor ocenil ve svém vystoupení prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba, který se zúčastnil semináře i prohlídky pokusů a vzorků brambor.

Jan Veleba připomněl, že současná pěstitelská plocha brambor, která činí asi 23 tisíc hektarů, je silně zredukovaná, zejména u konzumních brambor, alarmuje k tomu, aby se tento trend zastavil a brambory, naše základní potravina a nejlevnější zelenina, byly především z tuzemské produkce a ne z dovozu.


Hlavním tématem semináře byly odrůdy brambor, polní pokusy a produkční vzorky jednotlivých odrůd z ranobramborářské i bramborářské pěstitelské oblasti. Společnost MEDIPO AGRAS H. B. spol. s r. o. zakládá portfolio odrůd brambor na směru užití konečné produkce - konzumní odrůdy pro přímou spotřebu (letní a celoroční konzum), odrůdy pro zpracování (hranolky, lupínky, škrob).

Prezentace odrůd

Pro účastníky semináře byla v polním pokuse předvedena kolekce asi 80 odrůd brambor, od velmi raných po polopozdní. Do této kolekce jsou zařazeny odrůdy běžně dlouhodobě komerčně využívané (asi 30 odrůd), například velmi raná Carrera, Flavia, konzumní Princess, Dali, Rosara, Rafaela, Mirage, Granada, Secura, Victoria, Satina. Z odrůd pro zpracování se představily například Asterix, Opera, Verdi, Priamos a Sibu. Z novinek, kterých je přibližně devatenáct, v letošním roce zaujaly například velmi raná Colomba, konzumní Campina, Lucinda, Taisiya, Sylvana. Pro zpracovatele se letos nově pěstuje Taurus a Crisps4all (lupínky), Burana, Quadriga (škrob).


Do zkoušek odrůd patří každoročně i kolekce „ověřované odrůdy“. Ta letos obsahuje více než 30 nových odrůd a kříženců, včetně pěti odrůd s barevnou dužninou. Z této kolekce budou vybírány úspěšné odrůdy v příštích letech.

O agrotechnice i mechanizaci

Vlastnosti a agrotechniku jednotlivých odrůd přednesli účastníkům semináře odborní pracovníci firmy Medipo Agras H. B. (Ing. František Vodička, Ing. Vlastimil Čech, Ing. Josef Lachout, Ing. Marie Rasochová, CSc.).


Informaci o technice pro brambory, kterou Medipo Agras H. B. pro bramboráře doporučuje a včetně servisu dodává, přednesl Dr. Petr Cmunt.


Seminář obsahoval rovněž ukázky úpravy konzumních bram bor ve slupce - myté, ve spotřebitelském balení od 1,5 do 3 až 5 kg, podle varných typů, včetně ukázky Regionální potraviny myté konzumní brambory, odrůda Princess. Držitelem a zpracovatelem je dceřiná firma Euro Agras, s. r. o., Havlíčkův Brod.

Situace na úseku brambor

Současnou situaci na úseku brambor u nás ve srovnání s evropským bramborářstvím přiblížil ve svém referátu Ing. Vlastimil Rasocha, ředitel společnosti Medipo Agras H. B. Upozornil hlavně na nebezpečí stále klesajících ploch brambor, zejména konzumních brambor pro dlouhodobou spotřebu. Je to spojeno také s tím, že producenti brambor nejsou vybaveni odpovídajícími sklady, aby v nich mohli uchovat kvalitu hlíz na současné požadované úrovni až do nových sklizní. Tento fakt spolu s vysokou pracností, pěstitelskou a cenovou rizikovostí, včetně dotační politiky, která umožňuje preferovat jednodušší řešení, silně potlačují české bramborářství.


„Situaci letošního roku výrazně ovlivňuje dosavadní extrémní průběh počasí. Současné výnosové výsledky i kvalita hlíz velmi problematicky avizují závěrečné posouzení této sezóny,“ uvedl předseda Ústředního bramborářského svazu České republiky (ÚBS ČR), Ing. Miloslav Chlan. Podtrhl význam tuzemské produkce brambor, zejména konzumních, a uvedl současnou iniciativu ÚBS ČR k podpoře tuzemské produkce konzumních brambor - integrovanou produkci. Pozdní výsadba, extrémní mokro, chladno a vzápětí nezvyklá a dlouho trvající vedra porostům brambor neprospívají, zhodnotil Ing. Ervín Hausvater z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod. Upozornil na dodržování technologie při aplikaci pesticidů i na necertifikované přípravky, které se objevují na trhu a lákají především nižší cenou. I v dalším období doporučuje věnovat pozornost ochraně porostů proti plísni bramborové, a to i přes zdánlivě vysoké teploty a sucho.


Seminář o bramborách organizovala bramborářská firma MEDIPO AGRAS H. B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod, spolu s Ústředním bramborářským svazem Havlíčkův Brod a dalšími organizacemi v objektech a na pozemcích zemědělské společnosti Solmilk a. s. Olešná.

Ing. Marie Rasochová, CSc.

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz