text
cz
eng

Bylo to dobré dílo

11.03.2014


Připraveni ke každému dobrému dílu – takové je heslo řádu premonstrátů z Želivského kláštera na Pelhřimovsku. Agrární komora ČR v jeho prostorách společně s firmou AGROTOM marketing Jaroslava Tomšů za podpory partnerských společností pořádá počátkem každého roku koncert, ten letošní se konal 21. února a byl v pořadí už čtvrtý.

Byl krásný, s obrovským zájmem veřejnosti a bylo to skutečně dobré dílo. Sešel se nás z různých koutů republiky neuvěřitelný počet – 650 lidí. Přišli zemědělci, starostové, podnikatelé, představitelé akademické obce i významní hosté v čele s předsedou Senátu Milanem Štychem. Poslechli jsme si koncert Povltavských trubačů myslivecké hudby řízený Petrem Pokorným, zpíval Jihočeský chrámový sbor. Jediné, co nám na letošním koncertu chybělo, byl opat Jaroslav Jáchym Šimek, se kterým komora dlouhá léta spolupracuje. Je na dlouhodobé zahraniční cestě v Kolumbii, a tak jsme se museli spokojit s jeho videozdravicí. Stejně tak chyběl na letošním plese na Žofíně, který vždy zahajuje požehnáním. Vraťme se ale ke koncertu a úvodnímu heslu premonstrátů. Trošku mně připomíná nepsané heslo nás, zemědělců, kterým se v přírodním koloběhu života řídíme – připraveni k obdělání půdy, připraveni k setbě a sklizni. Je těžké srovnávat nás a bratry premonstráty, ale jedno máme společné – svoji práci děláme s láskou a pokorou a nejenom pro sebe. My obděláváme krajinu, která je naším společným domovem a vlastí, a produkujeme potraviny. Oni zušlechťují duši a vytváří duchovní hodnoty, bez nichž by byl materiální život prázdný a bez cíle. Řekl bych, že v dnešní velmi těžké době je tato činnost nesmírně záslužná, řekl bych, že je neocenitelná. Mnoho občanů naší země je nemocných. Nemocných mocí moci, mocí peněz, mocí ovládat druhé a mocí nelásky a neúcty ke svým bližním.


Koncert v Želivi byl krásný a přinesl ještě jedno dobré dílo. Jaroslav Tomšů ve spolupráci s klášterem při jeho příležitosti zorganizoval sbírku na podporu léčby postižené Adélky Šimanovské z Arnoštovic. Šek s částkou 16 000 Kč jejím rodičům předáme s opatem Šimkem po jeho návratu ze zahraniční cesty. Akce byla zakončena příjemným rautem v prostorách kláštera, včetně degustace klášterního piva z místního minipivovaru a skupinovými prohlídkami historických prostor kláštera. Mnozí účastníci vydrželi u jídla a vína poslouchat a zpívat s cimbálovkou Dolňáci až do druhé hodiny ráno. Rád bych poděkoval představitelům kláštera za to, že nám opět tuto krásnou akci na Želivi umožnili a Jaroslavu Tomšů za skvělou a bezchybnou organizaci. Jenom nevím, jak to bude příští rok, jestli se vůbec do Želivi všichni vejdeme.

Ing. Jan Veleba

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz