text
cz
eng

Červenec a srpen ve znamení seminářů

11.09.2017


Informační středisko Regionální agrární komory Ostravsko kromě poskytování informací a poradenství zemědělcům Moravskoslezského kraje pořádá řadu seminářů se zajímavými tématy, ať už pro zemědělce v produkčních oblastech, tak pro zemědělce hospodařící v podhorských oblastech, pod vedením akreditovaného poradce Ing. Martina Odstrčila.

Tyto semináře zajišťuje Informační středisko Regionální agrární komory Ostravsko za pomocí Okresních agrárních komor v Opavě, Bruntále a Frýdku – Místku.
Veškeré semináře, informace a zprávy jsou vždy uveřejněny na webových stránkách Informačního střediska Regionální agrární komory Ostravsko www.mskis.cz.

Informační středisko Regionální agrární komory Ostravsko pořádalo v průběhu měsíce července sérií seminářů s názvem „Kontrola podmíněnosti“, které se uskutečnily 19. července v Opavě, 20. července v Bruntále a 31. července ve Frýdku – Místku. Na těchto seminářích se účastníci seznámili s aktuálními požadavky v systému Kontroly podmíněnosti a pravidly kontrol na místě pro opatření Jednotné žádosti. V systému Kontroly podmíněnosti došlo oproti minulému období ke změně zejména u standardu DZES 4, kde se změnila sledovaná průměrná sklonitost na pozemcích s kulturou standardní orná půda z původních 5° na 4° a zvýšil se počet opatření o možnost ponechání půdy po pásovém zpracování do založení porostu následné jarní plodiny a změnil se způsob a množství zapravených organických hnojiv. Dále se v systému povinných požadavků na hospodaření týkajících se chovů skotu, ovcí a koz změnily lhůty pro hlášení pohybů stavů zvířat do ústřední evidence ze 14 dnů na 7 dnů. Důležitou informací pro žadatele bylo také seznámení se z novým systémem vyhodnocení kontroly a způsobu stanovení sankcí. Všichni účastníci obdrželi aktuální výtisk Průvodce C-C pro rok 2017.

Dne 27. července také proběhl seminář v Bruntále na téma „Aktuální podmínky přímých plateb a AEKO, EZ dotací po podání žádostí. Seminář připomenul účastníkům aktuální termíny v rámci opatření AEKO – ošetřování travních porostů. Podmínkami správné Obnovy TTP a pravidly zakládání Meziplodin v rámci opatření EFA ploch pro Greening. V rámci diskuse byly připomenuty návrhy změn podmínek Greeningu na rok 2018.

O aktuálních podmínkách a změnách v souvislosti s novelizací zákona o spotřebních daních informovali zástupci Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj účastníky na dvou seminářích s názvem „Zelená nafta pro zemědělství – změny od 1. 7. 2017. Tyto semináře proběhly 16. srpna v Opavě a 17. srpna v Bruntále. Zástupci Celního úřadu seznámili účastníky s legislativou a hlavně paragrafem 57 zákona o spotřebních daních, vrácení daně z PHM spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě. Novinkou pro uživatele Registru zvířat na Portálu farmáře je funkcionalita umožňující vygenerovat podklady pro vratku spotřební daně ze spotřeby motorové nafty (Zelená nafta). Funkcionalita zajistí výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat tak, jak je stanoveno vyhláškou č. 176/2017 Sb.

V dalších měsících plánujeme pro zemědělce v Moravskoslezském kraji uspořádat polní den sóji v Moravskoslezském kraji a také řadu seminářů k nitrátové směrnici, erozi půdy a LPIS.

Zdroj: MS KIS

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz