text
cz
eng

Družstvo s mnoha zajímavými činnostmi

04.02.2014


Tentokrát se zastavíme detailněji u dalšího z vítězů TOP sto nejlepších, představených na konci uplynulého roku na Pražském hradě. Na pozvání společnosti Comenius si do Španělského sálu pro diplom nejlépe podnikající firmy v zemědělství přišel předseda představenstva Družstva vlastníků půdy a majetku Slavíkov Ing. Václav Němec.

Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov (DVPM Slavíkov) vzniklo na bázi dobrovolnosti, ale zejména lidí se vztahem k hodnotám – půdě, chovným zvířatům, především se vztahem k venkovu. Transformaci družstva předcházelo dělení původního násilně sloučeného podniku ZD Libice nad Doubravou.
Vlastní rozdělení přispělo k rozvoji zemědělství ve Slavíkově, ale i obce. Ukázalo se, že DVPM Slavíkov vybudovalo ekonomicky silný podnik. Naproti tomu druhá polovina bývalého podniku přišla do konkurzu. DVPM Slavíkov převzal i tuto výměru do svého hospodaření a dnes podniká asi na 2100 ha zemědělské půdy. „Z původních 369 trvale činných pracovníků jich v našem podniku zbylo 58. DVPM Slavíkov hospodaří ve 21 katastrech i mimo obec Slavíkov a spolupracuje s obcí Sloupno, Bezděkov, Libice nad Doubravou, Lány. Družstvo prošlo za posledních dvacet let velkou proměnou, která je v naší obci velmi patrná. DVPM Slavíkov mimo řádné hospodaření na zemědělské půdě vybudovalo moderní stáje, které splňují vysoké standardy správné zemědělské praxe – zajištění veterinárních podmínek pro zvířata a také podmínek životního prostředí a ochrany vod. Nakoupilo moderní techniku, čímž zajistilo vysokou produktivitu práce,“ ve stručnosti představuje Václav Němec podnik, který s ně kolika manažery řídí.

Hnůj a střídání plodin je zárukou úrodnosti půdy

V rostlinné výrobě se DVPM Slavíkov zaměřuje na pěstování obilnin, krmných plodin – jetele a kukuřice, z technických plodin na produkci kmínu a ozimé řepky. Celý koloběh pěstování plodin je postaven na biologické úrodnosti půd s dostatkem statkového hnoje a také na odpovídajícím střídání plodin. Výnos obilovin dosáhl předloni 6 t/ha a v loňském roce 7,7 t/ha.


V živočišné výrobě podnik udržel stavy dojnic a skotu s užitkovostí 11 050 kg na kus za rok. „Skot slouží jako základ pro využití kvalitní produkce z luk, obnovitelného zdroje v naší oblasti. Zbývající méně kvalitní produkci luk podnik dodává pro potřeby bioplynové stanice na výrobu elektrické energie. DVPM Slavíkov rovněž chová 200 prasnic nukleového chovu. Výsledkem jsou chovné prasničky, které družstvo od roku 1993 vyváží do zemí Evropské unie – do Rakouska, Německa, na Slovensko, do Slovinska, Makedonie, Litvy, Francie, Lotyšska, Španělska. DVPM Slavíkov v loňském roce dosáhlo 28,2 selete za rok na prasnici,“ říká dál Václav Němec. DVPM Slavíkov vyrábí svoji produkci jako ekologicky nezávadnou, vysoce kvalitní, na bázi minimalizace veškerých negativních vlivů. Ke kvalitě zemědělské produkce přispívá biologická úrodnost půd – výběr vysoce kvalitních a hodnotných druhů plodin, minimalizace při využívání minerálních hnojiv a chemických přípravků, Družstvo používá plošně chemii výhradně vhodnou do vodárenských pásem, což má příznivý vliv na kvalitu a ochranu povrchových, ale i podzemních vod a na snížení reziduí v produkci. Vybudování krytých hnojišť, kapacitních jímek, ale především kvalitní aplikační technika umožňuje aplikaci v dělených dávkách či v optimální době, kdy rostlina beze zbytku využije daný vstup. „Celá produkce podléhá vysoce rozvinutému kontrolnímu mechanismu, který ji podrobuje kontrolám, kde limity stanovené pro Českou republiku jsou leckdy tvrdší než v EU-15. Tento stav potvrzují dodávky mléka do Německa, chovných prasniček do EU, kmínu po celém světě i do zámoří,“ má se čím pochlubit předseda Němec.

Nejmodernější technika na polích i ve stájích

Celého technického pokroku bylo za uplynulých dvacet let dosaženo odstraněním starých nevyhovujících staveb a jejich nahrazením moderními na světové úrovni s nejmodernější technologií. Veškeré strojní vybavení je také jedním z nejmodernějších v zemi a v širokém okolí. DVPM Slavíkov tak patří svými výsledky k předním podnikům. „Takto vedené zemědělství přispívá ke kráse krajiny a prostředí obce. Jsem rád, že mohu dále jen potvrdit, že provádíme pro obec Slavíkov veškeré práce spojené s provozem vodovodu, se zajištěním potřebné techniky pro obec, prohrnování a odklízení sněhu, sečení a údržbu obecních ploch, pomoc při všech investičních akcích,“ konstatuje předseda Němec.


DVPM Slavíkov a Obecní úřad Slavíkov obdržely oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu v soutěži Vesnice roku 2009. Potvrzuje se tak, že společnou prací obce a družstva je snaha o Slavíkov modernější, krásnější a o to, aby se český venkov v této době neztratil. Zemědělsky krásná krajina, kvalitní občanská vybavenost obce, snaha občanů o zvelebení vlastního bytového fondu přispívá ke zdárné budoucnosti obce Slavíkov a českého venkova.

Produkty „bioplynky“ využijí hlavně ve svém podniku

DVPM Slavíkov uvedlo v roce 2011 do provozu zemědělskou bioplynovou stanici. Její elektrický výkon je 744 kW. Skládá se z fermentoru a dofermentoru, dvou kogeneračních jednotek, každé o výkonu 372 kW, dávkovacího zařízení pevných substrátů a trafostanice. Ve fermentorech bioplynové stanice se zpracovávají především senáže z travních porostů a meziplodin, hnůj skotu, prasečí kejda a močůvka ze stájí skotu a prasat.


Produktem bioplynové stanice je elektrická energie, teplo a digestát. Elektrická energie je přednostně využita pro družstvo a přebytky jsou poté dodávány do rozvodné sítě. Teplo se využívá pro ohřev fermentorů a teplovodem se dodává pro vytápění stájí, dílen, provozní budovy a domu s pečovatelskou službou s pětadvaceti byty. Digestát se v rostlinné výrobě využívá jako cenné dusíkaté hnojivo.


DVPM Slavíkov je tak velmi dobrým příkladem toho, že zemědělství na venkov nejen bytostně patří, ale je jeho součástí jak v produkci potravin, tak při poskytování mnoha služeb.

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz