text
cz
eng

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 29. srpna 2014 v Českých Budějovicích

03.09.2014


Z obsahu: témata SZP EU, PRV a jejich aplikaci v podmínkách ČR, změna sazby ročního nájemného za zemědělské pozemky, řešení dopadů sucha, průběh a výsledky sklizně obilovin a řepky, výsledky strukturálního šetření v zemědělství Agrocensus 2013, nepodpoření konání Agrárního plesu v únoru 2015.

1. Jednání se zúčastnil ministr zemědělství Marián Jurečka, který se ve svém vystoupení a následné diskuzi věnoval tématům SZP EU, PRV a jejich aplikaci v podmínkách ČR. Přijatý rámec zhodnotil jako dobrý kompromis směřující k rozvoji sektoru a vybraných odvětví i za nižší celkové finanční alokace, nabídl také spolupráci v pracovních skupinách pro tvorbu prováděcích předpisů, s cílem harmonogram činností v rámci možností urychlit. Rozpočet kapitoly pro rok 2015 byl oproti původnímu návrhu posílen na 17,5 mld. Kč (bez započtení EU financí), tedy na postačující úroveň letošního roku. Navýšeny budou národní programy wellfare prasat a drůbeže. Aktuálně schválený program „zelené nafty“ bude možné čerpat zpětně k 1. červenci roku. Zpracovává se záměr rozšíření činnosti PGRLF s rozsahem pro celý sektor, mikropodnikání, staveb, technologií aj. V otázce řešení ruského embarga se čeká na výsledky zářijového jednání Evropské rady, případně by se pomoc více přesunula na národní úroveň. V současnosti probíhá pravidelný monitoring tuzemského trhu tak, aby se omezil tlak dovozů a přebytků neuplatnitelných na ruském trhu.  


2. Svatava Maradová, ústřední ředitelka SPÚ informovala o změně sazby ročního nájemného za zemědělské pozemky a to z 1 na 2,2 %. Změna bude realizována dodatky ke stávajícím smlouvám s klienty, a to s platností k 1. říjnu 2014. Zároveň představila Generel vodního hospodářství, jako komplexní koncepce hospodaření v krajině s cílem omezení klimatických dopadů do zemědělství a dalších sektorů, na kterém s partnery, včetně AK ČR, spolupracuje.


3. Doc. Miroslav Trnka z Mendelovy univerzity, která s AK ČR úzce spolupracuje v problematice řešení dopadů sucha, uvedl projekt monitoringu a analýz dopadů nedostatku srážek do hospodaření v integrovaném systému sledování sucha, včetně predikce výnosů. Nabídka spolupráce při sledování a poskytování reálných agronomických dat v regionech je otevřena všem zájemcům z řad zemědělské prvovýroby. Podrobné informace k tématu lze získat například na www.intersucho.cz


4. Projednán byl průběh a výsledky sklizně obilovin a řepky a situace u dalších hlavních komodit jako je mléko, hovězí a vepřové maso, drůbež, ovoce a zelenina, chmel, květiny, cukrovka, aj. Situace na trhu je v očekávání možného tlaku na ceny zemědělských výrobců.


5. Prof. Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ představila výsledky strukturálního šetření v zemědělství Agrocensus 2013, data jsou m.j. k dispozici na stránkách úřadu a také AK ČR. Šetření pokrývá celý sektor. Z údajů a porovnání s rokem 2000 například vyplývá, že ubylo 113 tis.ha zemědělské půdy, o jednu pětinu se snížil počet lidí v sektoru, zemědělská populace dále zestárla, apod.  


6. Představenstvo AK ČR bylo informováno o průběhu a výhledu hospodaření v roce 2014 a schválilo účetní závěrku roku 2013. Zároveň odsouhlasilo navržené personální změny v komoditních radách a Ekonomické komisi. Představenstvo naopak většinou hlasů nepodpořilo konání Agrárního plesu v únoru 2015.
V Českých Budějovicích dne 29. srpna 2014 zapsal Ing. Jiří Felčárek

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz