text
cz
eng

Jihočeši nahlédli pod pokličku potravinové banky, řešili myslivecký zákon a vyráběli máslo

11.09.2017


Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK) poskytla uživatelům služeb Krajského informačního střediska pro zemědělství a venkov Jihočeského kraje (KIS JK) řadu „prázdninových“ akcí a informací.

S ohledem na jedinečnou příležitost prezentovat kvalitní jihočeské potraviny a popularizovat zemědělská odvětví pře stovkou tisíc návštěvníků v rámci agrosalonu Země živitelka, RAK JK vydala a distribuovala brožuru nejúspěšnějších účastníků 11. ročníku soutěže CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY a podílela se na krajem podporované realizaci agropotravinářské sekce road show Jižní Čechy pohodové. Dále vytipovala regionální producenty kvalitních potravin pro reprezentaci jihočeských turistických destinací v „živitelkové“ expozici Jihočeského kraje. Pozitivní ohlas sklidilo komorou navržené naučné puzzle k poznávání různých druhů hospodářských zvířat, strojů a původu potravin pro děti. Těm zmíněná událost také nabídla šanci vyzkoušet si podojit (téměř věrohodnou – byť plastovou) kravičku v životní velikosti a následně si ručně vyrobit skutečné máslo ve stánku oplývajícím bezplatně dostupnými vzorky regionálních potravin. Pro vzdělávací účely RAK JK vytvořila scénář dokumentárního videa zachycujícího výrobu Lipánku, oblíbené to jihočeské dobroty, který byl též opakovaně ke spatření na uvedené zemědělské výstavě.


V červenci i v srpnu RAK JK zvala zájemce z řad ekonomů, ředitelů a předsedů zemědělských firem i soukromě hospodařící zemědělce na konzultace s odborníkem na ekonomickou optimalizaci podniku. Dvěma stům subjektů rozesílala informační Zpravodaj shrnující dotační a legislativní novinky plus pozvánky na nejbližší vzdělávací akce. Například na „pouliční“ workshop prezentující činnost Potravinové banky Jihočeského kraje nebo na školení k novele mysliveckého zákona, doplněný informacemi k veterinárním opatřením pro sledování a potírání výskytu afrického moru prasat v ČR. Obě akce přinesly řadu zajímavých podnětů a připomínek k dotčené legislativě, například propagaci posklizňového paběrkování nebo návrh nového systému určení hranic honiteb pro lepší prevenci škod způsobených zvěří na zemědělských pozemcích.


Iniciace spolupráce mezi jihočeskými zemědělskými podniky a výzkumem v oblasti monitoringu rezistence parazitů na antiparazitika byla tématem jednání zástupkyně KIS JK s vedením laboratoře humánní a veterinární protistologie na Parasitologickém ústavu Akademii věd ČR v Českých Budějovicích. Ředitelka RAK JK v průběhu srpna opakovaně jednala s jihočeskou hejtmankou a jejím náměstkem pro oblast zemědělství a rozvoj venkova o možnostech zlepšení uplatnění regionálních potravin ve školních jídelnách, nemocnicích a dalších zařízeních provozovaných krajskou samosprávou. K lepší informovanosti odborné veřejnosti v regionu přispělo pětadvacet článků uveřejněných na www.agroreport.cz.

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz