text
cz
eng

Konference v Luhačovicích na téma zkušenosti s AM v zahraničí

07.11.2017


Africký mor prasat byl i tématem mezinárodní konference v Luhačovicích
ZLÍNSKÝ KRAJ – Africký mor prasat byl hlavním tématem mezinárodní odborné konference, kterou včera v Luhačovicích uspořádaly Českomoravská myslivecká jednota a Zlínský kraj. Své příspěvky zde přednesli odborníci z Českomoravské myslivecké jednoty nebo Myslivecké rady. Mezi přednášejícími byli také zástupci Polské lovecké asociace, Lotyšské lovecké asociace nebo Estonské společnosti lovců.

Odkaz na video na youtube.com

„Nejdůležitějším bodem konference byla výměna zkušeností s potlačováním afrického moru prasat v jednotlivých zemích, kdy se jasně prokázalo, že nařízení Evropské komise uváděla tyto země v omyl a že nefunguje přenos informací z praxe směrem k vědecké úrovni. Ukázalo se, že politici často neberou na poznatky z praxe zřetel, z čehož pak plynou chybná rozhodnutí. Za velice důležité považuji to, že jsme na konferenci rozdiskutovali více otázek a s kolegy ze zahraničí jsme si ukázali směr, kterým bychom se měli vydat ve společné spolupráci. Shodli jsme se, že musíme spolu komunikovat a pokusit se protlačit na evropské úrovni veškeré naše pozitivní poznatky, tak aby v případě, že by tento problém v budoucnu v Evropě opět nastal, byl co nejrychleji a nejefektivněji řešen,“ uvedla Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.
Co se týká výskytu afrického moru ve Zlínském kraji, několikrát na konferenci zaznělo, že v kritických momentech se jako nejzásadnější pro potlačování dalšího šíření nákazy ukázala spolupráce zemědělců, myslivců a pracovníků Zlínského kraje.
„Směrem ke Zlínskému kraji a pracovníkům krajského úřadu zde ze strany myslivců a zemědělců padlo hned několik pochvalných a děkovných slov za to, jak jsme se k tomuto problému dokázali postavit,“ sdělila Margita Balaštíková.

Na konferenci o environmentální výchově byli oceněni lidé s příkladným vztahem k přírodě
ZLÍN - Sedmnáctý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji zahájil dnes v prostorách Fakulty technologické ve Zlíně hejtman Jiří Čunek, který vyzdvihl význam utváření zdravého vztahu člověka k přírodě, jak se o to snaží pořadatelská organizace Líska a její partneři, a zároveň konstatoval, že pokud jde o environmentální výchovu, prožíváme určité schizma. „Na jedné straně jsou organizace, které dělají výborné aktivity, díky nimž mají lidé přirozený kontakt s přírodou a učí se mít k ní úctu, což je velmi záslužné. Na druhé straně jsme svědky toho, že několik jedinců může destruovat veřejný zájem, když pod záminkou ochrany přírody blokují například výstavbu obchvatu a vystavují tak nebezpečí přetíženého provozu i exhalací obyvatele obcí a měst. Slovo ´environmentální´ potom v těchto souvislostech získává negativní význam," řekl hejtman Jiří Čunek a poděkoval pracovníkům Lísky a středisek ekologické výchovy za to, že rozvíjejí správnou rozlišovací schopnost, aby si lidé přírody vážili, a přitom nebyli v kolizi s tím, co moderní svět potřebuje.
Konferenci připravila organizace Líska, která ve Zlínském kraji ve spolupráci s krajským úřadem pomáhá široké veřejnosti porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního a kulturního dědictví. Rovněž pořádá kampaně pro školy, neziskové organizace a veřejnost, jako např. ´Poctivě vyrobené´ – na podporu místní udržitelné ekonomiky, ´Ptáci – žijí tady s námi´, ´Přírodní zahrada´ nebo ´Stromy a my´.
Po dobu konání konference probíhaly ukázky práce v tematických dílnách, které předvedly, jak lze zajímavou, poutavou a hravou formou rozvíjet zájem dětí o přírodu a vše, co s ní souvisí.
Součástí programu bylo také oceňování jednotlivců či škol, úřadů či podnikatelů, kteří jsou v oblasti environmentální výchovy příkladem pro ostatní.
V kategorii Osobnost EVVO si cenu odnesla Mgr. Monika Havlásková, Středisko volného času Klubko, Staré Město.

Dále byli oceněni:
V kategorii Ředitel školy/ školského zařízení - Mgr. Hynek Hromada, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436.
V kategorii Školní koordinátor EVVO/ pedagog, lektor - Mgr. Jan Husák, Muzeum regionu Valašsko, Vsetín.
V kategorii Pracovník/dobrovolník neziskové organizace - Mgr. Jitka a Mirek Dvorští, Ochránci přírody Valašské Meziříčí a Mgr. Stanislav Chumchal, ČSOP Choryňská stráž.
V kategorii Veřejná správa - Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál, a Magda Pospíšilová z Magistrátu města Zlína.
V kategorii Žák základní či střední školy/ student - Kateřina Bachůrková a Pavel Jeřábek ze SPŠ Otrokovice.
V kategorii Podnikatelský sektor - Ludmila Rumánková Mužikovská – Ekofarma AGROFYTO Lidečko.
V kategorii Škola/ školské zařízení/ nevládní nezisková organizace/ organizační složka obce - Mateřská a základní škola Kašava a Dům dětí a mládeže Šikula Uherské Hradiště.
V kategorii Projekt/ aktivita/ program EVVO realizovaný na území Zlínského kraje - Semínkovna Vsetín, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436.
V kategorii Objev EVVO - Vladan Krmášek ze spolku přátel hradu Lukova.
Akce se konala pod záštitou radního Zlínského kraje pro školství Petra Gazdíka a pod patronací Margit Balaštíkové, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Zpracovala: Helena Mráčková

Zdroj: https://www.kr-zlinsky.cz/

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz