text
cz
eng

Květináři patří k zemědělství

08.04.2014


Svaz květinářů a floristů České republiky je profesní, nezisková organizace sdružující profesionální pěstitele květin, floristy a obchodníky s květinami. „Naše organizace byla založena v roce 1991 a od vzniku samostatné České republiky v roce 1993 působí pod jejím současným názvem,“ říká předseda svazu Ing. Jiří Horák. Členskou základnu tvoří přibližně 150 členů.

Mezi členy Svazu květinářů a floristů ČR jsou velké firmy z oboru produkce květin nebo velkoobchody s řezanými a hrnkovými rostlinami a floristickým zbožím, ale i menší pěstitelé květin, profesionální floristé, studenti zahradnických škol, střední a vysoké školy se zahradnickým zaměřením, odborné organizace v oblasti okrasných rostlin a zahradnictví jako například Botanická zahrada hlavního města Prahy nebo Výzkumný ústav Silva Taroucy v Průhonicích a i další nadšení zájemci o květiny.

Svaz květinářů a floristů ČR (SKF ČR) je členem Asociace zahradnických společenstev, kolektivním členem Agrární komory ČR a má své zástupce v poradním sboru Ministerstva zemědělství. Na mezinárodní úrovni je svaz členem Mezinárodní asociace zahradnických producentů – AIPH, a Mezinárodní floristické organizace FLORINT. Prostřednictvím členství v těchto významných národních i mezinárodních organizacích hájí SKF ČR zájmy svých členů a obecně celého oboru květinářství a floristiky. Aktivně se podílí na důležité registraci prostředků na ochranu rostlin pro oblast produkce. Zviditelňuje české květinářství a floristiku na mezinárodním, zejména evropském fóru. Květinářství, okrasné školkařství a ovocné školkařství je plnohodnotnou součástí zemědělství, a to i po stránce ekonomické, kdy produkce ozdobných květin, jejich semen a celá školkařská produkce (včetně ovocné) se podílí podle posledních údajů Českého statistického úřadu na rostlinné produkci 3,99 %. Z toho tuzemská květinářská produkce v roce 2013 činila 1,881 mld. Kč, což bylo 2,5 % rostlinné produkce.


„Rok 2013 byl poprvé rokem, kdy tuzemská produkce od roku 1994 nerostla. Proč tomu tak bylo? Důvodů je několik: probíhající krize dále prohloubila nízký zájem o tuto komoditu, dále se na loňském propadu produkce podepsalo zejména počasí. Do dubna bylo až na výjimky mrazivé počasí, ale hlavně bylo málo slunečního svitu. Z toho důvodu se neprodaly primule ani dvouletky. Byla velmi krátká prodejní doba na balkónové květiny a letničky. Z důvodu šetření finančních prostředků trval nezájem obcí a měst o tyto květiny,“ posteskl si Jiří Horák.


V červnu postihly Českou republiku povodně, které se nevyhnuly ani producentům květin. Škody dosáhly výše přes 20 milionů korun. Svazu květinářů a floristů se podařilo vyjednat podporu pro postižené květinářské firmy, a to nejen pro své členy. Náhrady škod činily 11,7 mil. Kč.


 

Akce Svazu květinářů a floristů ČR a dalších zahradnických svazů

Flora Olomouc
24.–27. 4. – jarní etapa zahradnické výstavy, floristická soutěž a expozice svazu

Bečovské kvítí
1. 5. – květinová akce na bečovském zámku, Bečov nad Teplou Prezentace zahradnického oboru v Poslanecké sněmovně ČR
6.–8. 5. – Poslanecká sněmovna PČR

Děčínská kotva
14.–18. 5. – 43. mistrovství floristů České republiky, Děčín
15. 5. – floristický seminář, finská floristka NiinaMinkkinen-Westerlundová

Havířov v květech
21. 6. – květinové slavnosti, Havířov
Flora Olomouc
14.–17. 8. – letní etapa zahradnické výstavy, floristická soutěž 13. 8.

Flora Olomouc
2.–5. 10. – podzimní etapa zahradnické výstavy
2.–5. 10. – Rozkvetlé památky – květinová výzdoba kostelů, floristická soutěž (1. 10.)
21. Kopidlenský kvítek – Mistrovství zahradnického oboru ČR
8.–9. 10. – zahradnická soutěž, 11. 10. výstava

 

Eugenie Línková

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz