text
cz
eng

Letošní žně ve skluzu

06.08.2013


Druhé žňové zpravodajství, které tvoří každoročně centrála Agrární komory ČR za pomoci jednotlivých regionálních a okresních agrárních komor, napovídá určitému žňovému opoždění proti předchozím rokům. Zatím ještě nelze dělat závěry o celkové sklizni, ale o žádném rekordu už s jistotou nelze hovořit.

Žně pokročily zejména u ozimých obilnin, oproti sezónnímu průměru je však stále patrné celkové zpoždění. Sklizeň jarních obilnin je zatím teprve v počátcích. Suché a teplé počasí na jedné straně pomáhá k urychlení sklizňových prací, na druhé straně však představuje riziko snížení výnosů vzhledem k možnému zasychání nedozrálých porostů. Celková produkce obilovin zatím dosahuje 1 076 000 tun.

Nejvíc obilovin sklidil Jihomoravský kraj

K 30. červenci 2013 bylo z celkové sklizňové plochy obilnin 1 306 257 ha sklizeno 207 755 hektarů, to je 15,9 %. V loňském roce bylo ke stejnému datu sklizeno 23 %. Více bylo sklizeno v roce 2009 – 30 %, v roce 2008 již 43 %, méně v roce 2011 – 17 %, v roce 2010 jen 16 %. V tomto srovnání lze časový průběh sklizně obilnin označit za normální. Postup sklizně vykazuje značné lokální rozdíly. Nejpomaleji probíhají žně v Karlovarském kraji, kde je zatím sklizeno pouze 5,35 % ploch obilnin a řepka se tam zatím nezačala sklízet vůbec.


Na druhou stranu v Jihomoravském a Zlínském kraji, kde žně začaly nejdříve, je sklizeno již 25–31 % ploch obilnin. Aktuální průměrný výnos obilnin ve výši 5,18 t/ha převyšuje výnos zjištěný v roce 2012 (4,31 t/ha) o 0,87 t/ha.

Nejrozšířenější je ozimá pšenice

Do konečné fáze se pomalu blíží sklizeň ozimého ječmene, kde je ze sklizňové plochy 106,3 tis. ha posekáno již 93 % (98,5 tis. ha). Jeho průměrný výnos 4,63 t/ha je oproti loňskému roku (4,15 t/ ha) i oproti šetření z minulého týdne (4,12 t/ha) vyšší.


Vyšší hektarové výnosy byly v roce 2004 – 5,15 t, v roce 2007 – 4,81 t, v roce 2008 – 4,67 t, v roce 2009 – 4,82 t, a v roce 2011 – 4,64 t. Nižší než letošní hektarový výnos byl v šesti z posledních dvanácti let.


K aktuálnímu datu bylo v ČR sklizeno asi 456 tisíc tun ozimého ječmene. Mnoho partií mělo nízkou hmotnost tisíce zrn s velkým rozpětím mezi regiony i jednotlivými hony. Regionálně se vyskytoval i nízký počet zrn v klasu.


Sklizeň naší nejrozšířenější obilniny, pšenice ozimé, se během minulého týdne rozběhla a v současnosti je celkem z 788,4 tis. ha sklizeno 12 % (95 tis. ha) ploch. Nejvíce pokročila sklizeň ozimé pšenice v Jihomoravském kraji (více než třetina je sklizena) a ve Zlínském kraji (víc než čtvrtina). V ostatních krajích sklizeň nezačala nebo je sklizeno do 15 %. Výnosy ozimé pšenice zatím dosahují v průměru slušných 5,8 t/ha, což ve srovnání s loňskou sklizní ovlivněnou nepřízní počasí představuje meziroční nárůst o 1,43 t/ha. Dosud je sklizeno celkem 552 tisíc tun ozimé pšenice. V případě příznivého počasí napoví více příští zpravodajství 6. srpna 2013.
Sklizeň jarních obilnin, žita a tritikale je na samém začátku.

Opožďuje se i sklizeň řepky

Řepka je sklizena z necelé čtvrtiny ploch. Sklizeno je k aktuálnímu datu zatím 99,2 tis. ha (23,7 %) plochy řepky. Ve stejném období minulého roku bylo sklizeno již 245,5 tis. ha (62 %). Zpoždění sklizně u naší nejvýznamnější olejniny je výrazné, patrné jsou nicméně značné lokální rozdíly mezi jednotlivými kraji.


Průměrné výnosy řepky za celou ČR dosahují zatím 3,47 t/ ha, což je zlepšení oproti výsledkům z loňského ročníku, kdy výnosy řepky touto dobou nedosahovaly ani 3 t/ha. Dosud je sklizeno celkem 344 tisíc tun řepky, z toho nejvíce v Jihomoravském a Zlínském kraji. Sklizeň se s ohledem na nedozrálé porosty výrazně opožďuje. Nejvíce je sklizeno v Jihomoravském kraji – 63 %, v kraji Zlínském 61 %. Více než čtvrtina ploch řepky je sklizena také v krajích Pardubickém, Olomouckém, Ústeckém a Středočeském. V Karlovarském kraji sklizeň řepky ještě nezačala.

Prudké lijáky poškodily porosty

Rozsáhlejší škody na porostech z prudkých lijáků v noci z 29. na 30. července jsou hlášeny z oblasti Bechyňska, okresu Tábor, Českých Budějovic a z vlašimské části benešovského okresu. Poškozeny jsou hlavně porosty řepky. Z ostatních regionů nebyly v době sestavování přehledu zprávy.

Postup sklizně k 30. 7. 2013  (PDF, 142 KB)

 

Ing. Jan Záhorka, poradce prezidenta AK ČR

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz