text
cz
eng

MAS Posázaví začne rozdělovat dotace z evropských fondů

17.10.2017


Místní akční skupina (MAS) Posázaví připravuje první výzvu k předkládání žádostí o dotace z evropských fondů. Do roku 2020 rozdělí přes 180 milionů korun, příjemci zhruba třetiny z nich by měli být vybráni do konce roku 2018. Zájemci o dotace mohou už nyní své záměry zdarma konzultovat.

„Výkonný výbor MAS Posázaví připravuje Fiche (oblasti podpory) na roky 2017 a 2018, které vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD). Tento dokument, který určuje, kudy se bude ubírat další rozvoj regionu, už v červnu schválil řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj,“ řekla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Nejdál v přípravě je Program rozvoje venkova (PRV), jehož prostřednictvím by do regionu mělo přitéct 57 milionů korun. Budou se rozdělovat v těchto oblastech: Fiche 7 Agroturistika, Fiche 8 Lesy, voda, rekreace a Fiche 9 Podpora místních výrobců. „Fiche, které připravil Výkonný výbor MAS Posázaví, zveřejníme přes Portál Farmáře po schválení Programovým výborem MAS Posázaví. Samotnou výzvu s podrobným popisem lze ale zveřejnit až v prosinci po schválení regionálním odborem Státního zemědělského intervenčního fondu a Programovým výborem MAS Posázaví,“ dodala Bohunka Zemanová.

V rámci Programu rozvoje venkova, který pro ministerstvo zemědělství administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), mohou předkládat projekty k podpoře mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich sdružení, zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a krmiv i jiní zpracovatelé. Podporovány budou mimo jiné investice do vybraných nezemědělských činností, do výstavby stezek pro turisty, herních a naučných prvků, odpočinkových míst a přístřešků, stavby mostků, lávek a zábradlí, pořízení zařízení a nástrojů na zpracování zemědělských produktů.

Největší částka, a to zhruba 105 milionů korun, se bude v Posázaví rozdělovat z Integrovaného operačního programu (IROP). Byly stanoveny čtyři oblasti podpory: Fiche 1 Bezpečná cesta nejen do školy, Fiche 2 Vzdělávání, Fiche 3 Komunitní centra a Fiche 4 Investice do sociálního podnikání. V rámci nich mohou být realizovány projekty typu parkovací systémy, bezbariérové zastávky, cyklostezky a cyklotrasy, stavby učeben a pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků nebo stavby a vybavení komunitních center a sociálních podniků. Nejjednodušší to bude zřejmě v oblasti školství, kde už jsou projekty připraveny a mohly by se realizovat během prázdnin 2018.

V Operačním programu Zaměstnanost se bude rozdělovat téměř 15 milionů korun, a to v rámci Fiche 5 Sociální a komunitní služby, prorodinná opatření a Fiche 6 Neinvestice do sociálního podnikání. Podpořeny budou projekty zaměřené mimo jiné na odborné sociální poradenství, terénní programy, služby následné péče nebo kontaktní centra. Mezi podporované aktivity patří také vznik integračního a environmentálního sociálního podniku.

K programovým rámcům, původně schváleným ve Strategii může nově přibýt Operační program Životní prostředí s finanční alokací pro Posázaví ve výši deset milionů korun. Využít se mohou na realizaci zeleně v sídlech, například na založení parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí a alejí, na ošetření stromů nebo obnovu a zakládání tůní, jezírek, mokřadů či drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu. Vše ale musí nejdříve schválit Programový výbor MAS Posázaví.

„Máme už seznam projektů, na některých se přes rok pracuje, některé jsou i ve fázi stavebního povolení. Zřejmě ho zveřejníme, abychom inspirovali další žadatele. Měli bychom v roce 2018 určité peníze vyčerpat, abychom splnili zadané milníky, a případně dostali i nějaké peníze navíc,“ dodala Bohunka Zemanová.

Důležitým úkolem nyní bude vytvořit efektivní administrativní proces od vyhlášení výzvy, přes její zveřejnění a semináře pro žadatele až po realizaci nebo případné odvolání zamítnutého žadatele. „Snažíme se stejně jako v předešlém období, aby administrativa zasáhla žadatele co nejméně. Velká zátěž bude na straně kanceláře MAS a na jejích odpovědných zaměstnancích. Pracuje se v novém Monitorovacím systému 2014+, který je jiný, má své chyby a problémy, ale žadatel by to měl pocítit co nejméně a měl by se soustředit hlavně na realizaci. Budeme se snažit být s ním v úzkém kontaktu od konzultace přípravy projektu až po finální vyúčtování,“ uvedla Bohunka Zemanová.

Jednotlivé programové rámce včetně Fichí a další užitečné informace jsou zveřejněny na stránkách leader.posazavi.com a budou se pravidelně aktualizovat. Zájemci o dotace mohou své záměry konzultovat osobně, telefonicky a mailem, při každé výzvě se budou pořádat také semináře pro žadatele.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081


Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Zdroj: www.kis-stredocesky.cz

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz