text
cz
eng

Na jihu slaví dvacetiny

17.06.2014


(dav) Zdá se to neuvěřitelné, ale 23. června 2014 uplyne již dvacet let od založení Mlékařského a hospodářského družstva JIH. Oslavy tohoto významného výročí se konaly v předstihu, 29. května, za hojné účasti spolupracovníků, obchodních partnerů, zemědělců, ale také řady poslanců a senátorů v útulném hotelu Dvořák v Táboře.
Jak už bylo zmíněno, Mlékařské a hospodářské družstvo JIH bylo založeno 128 členy 23. června 1994 na ustavující schůzi v Choustníku jako jedno z prvních odbytových družstev v České republice. Podle předsedy družstva Ing. Karla Bednáře byl pro vznik a další činnost družstva významný ten fakt, že družstvo vzniklo na základě poptávky zemědělců – chovatelů krav a jejich vůle se sdružit. Historie obchodní činnosti A brzy začala také jejich obchodní činnost. K 1. lednu 1996 začalo družstvo obchodovat s tehdejšími Jihočeskými mlékárnami. Uzavřely se kupní smlouvy se členy družstva a kupní smlouva s mlékárnou na veškerou smluvně zajištěnou produkci. To znamenalo v praxi převzetí odpovědnosti za plnění objemu dodávek, zajištění finančního toku včetně veškeré agendy, která souvisí s fungováním obchodní společnosti. Nebylo to jednoduché období, vybudování celého funkčního systému předcházelo mnoho jednání, vytvoření celého programu nákupu mléka, zavedení a propojení účetnictví s nákupem mléka včetně vystavování faktur a další. Nicméně, i přes veškerou snahu někteří členové tomuto postupu nevěřili, obávali se, že družstvo není schopno zajistit odbyt jejich produkce nebo proplácení faktur a ukončili své členství. Čas ovšem ukázal, že Mlékařské a hospodářské družstvo JIH (MHD JIH) zajišťuje pro své členy odbyt za lepších podmínek a zájem o členství opět vzrostl. Odběratelé doma i za hranicemi Od počátku až do současné doby je největším odběratelem mléka z MHD JIH společnost MADETA. Je to přirozené i z důvodu geografických, protože nejvíce členů družstva hospodaří v jižních Čechách. Členové družstva si váží korektního vztahu, kdy vzájemný respekt a pochopení situace toho druhého přináší oboustranný prospěch. Velmi důležitým rozhodnutím, které představenstvo družstva udělalo ve prospěch svých členů, je podle nich samotných zahájení obchodu s mlékárnou Goldsteig v Chamu od 1. července 2004, pouhé dva měsíce od přijetí České republiky do Evropské unie. Toto strategické rozhodnutí bylo zpočátku provázeno názorovou nejednotností jak v představenstvu družstva, tak i v členské základně. Družstvo šlo naprosto do neznáma, nemělo žádné zkušenosti se zahraničním obchodem. Navíc, bylo jedno z prvních, které zahájilo obchod s mlékárnou v zahraničí. I přes všechny překážky nakonec zvítězil pragmatický pohled doprovázený výrazným ekonomickým efektem, který trvá po celou dobu obchodní spolupráce. Jasně deklarovaný zájem německé mlékárny spolupracovat pak přispěl k finálnímu rozhodnutí ve prospěch uzavření dlouhodobé smlouvy. Ještě jedno významné rozhodnutí bylo pro osud družstva rozhodující. Tímto rozhodnutím byl v roce 2007 přechod na jednotnou konstrukci ceny MHD JIH pro všechny členy družstva. Tímto krokem se stala obchodní činnost družstva skutečnou obchodní činností a zavedl se spravedlivý systém v rámci celého objemu obchodu. Za stejnou kvalitu dodávky mléka mají členové stejnou cenu nehledě na to, zda jejich produkci prodává družstvo do Madety, do Goldsteigu nebo jiné mlékárny. Realita dnešních dnů V současné době má MHD JIH celkem 211 členů. Z toho je 95 zemědělských družstev, 33 akciových společností, 38 společností s ručením omezeným a 45 soukromě hospodařících zemědělců. Mléko se prodává z 257 odběrných míst. Průměrná denní dodávka MHD JIH od počátku letošního roku je 1 180 000 litrů. Podíl obchodu MHD JIH na celkovém objemu ČR se pohybuje na úrovni 18,5 %. Mléko dodává družstvo šesti mlékárnám. Největším odběratelem je Madeta a. s, kam dodává asi 55 % produkce, do mlékárny Gold steig 33 %, do Mlékárny Klatovy 7 %, do Tatry Hlinsko 3,5 % a do Mlékárny Jihlava a nově do druhé německé mlékárny ve Schwarzenfeldu shodně do 2 % objemu produkce. Se všemi smluvními mlékárnami má družstvo uzavřené dlouhodobé smlouvy, minimálně do roku 2017. Dlouhodobé smlouvy považují členové družstva za velmi důležité jak pro stabilitu obchodu, tak i k eliminaci případných problémů, které mohou na trhu nastat po ukončení systému mléčných kvót v roce 2015. O úspěšnosti družstva svědčí nepochybně i fakt, že za uplynulý rok zobchodovalo družstvo 411 milionů litrů mléka za průměrnou realizační cenu 8,94 Kč/l. Tržby z obchodní činnosti dosáhly úrovně 3,7 miliardy korun. Další služby pro členy Další významnou oblastí obchodní činnosti družstva pro členy je zajištění nákupu různého sortimentu zboží a služeb na účet družstva. Jde zejména o mléčné krmné směsi, minerální doplňky, dezinfekční a sanitační prostředky, konzervační přípravky, silážní plachty, hospodářské potřeby, ochranné pracovní oděvy a pomůcky apod. Se všemi dodavateli má družstvo uzavřeny smlouvy, které členům zajišťují lepší cenové podmínky, než kdyby si nákup zajišťovali sami. Přínosný pro členy je i systém kompenzací, kdy hodnota odebraného zboží je odečtena z hodnoty dodaného mléka. V celkovém vyjádření byl za rok 2013 objem ostatních obchodů družstva přibližně 65 milionů korun. Samostatnou kapitolou, která členům přináší další pozitivní efekt, je oblast pojištění, kdy se podařilo v rámci možností zajistit pro členy velmi příznivé podmínky pojištění. Spotřebu mléka je nutné podporovat Nedílnou součástí práce MHD JIH je i aktivní účast na propagaci výroby a spotřeby mléka a mléčných výrobků. Jak už bylo zmíněno, družstvo má v současné době jeden z největších podílů smluvně zajištěné produkce mléka v ČR. Proto je pro družstvo velmi důležitá a nezbytná i podpora spotřeby mléka. S tím souvisí také každoroční účast na celostátní výstavě Země živitelka, která má za hlavní cíl propagovat výrobu a spotřebu mléka a mléčných výrobků. K zajištění této akce má družstvo vždy k dispozici výrobky smluvních mlékáren a prezentuje tak jejich výrobky, ale přeneseně i produkci členů družstva. MHD JIH je také partnerem Agrární komory ČR pro propagaci mléka v projektu Bílé plus. Mlékařské družstvo podporuje regionální výstavy skotu v Opařanech a Košeticích. Obě dvě výstavy pořádají členové družstva. Co znamená být členem družstva? Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Členové družstva i jeho vedení je přesvědčeno, že skot a produkce mléka do oblasti jižních Čech patří, má nezastupitelné místo v systému hospodaření a bezesporu je a bude perspektivní oblastí. Členství v družstvu tak přináší členům jistotu a stabilitu v obchodním vztahu, významný finanční efekt, zajištění pravidelných plateb, dlouhodobého odbytu mléka za lepších cenových podmínek, možnost výhodnějšího nákupu zboží a služeb, perspektivu do budoucna. Bez soudržnosti, solidarity, loajality a ochoty ke společnému obchodu svých členů by ale nikdy družstvo této pozice nedosáhlo. I díky tomu se Mlékařské hospodářské družstvo JIH stalo významným a váženým obchodním partnerem smluvních mlékáren a významným obchodníkem s mlékem.

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz