text
cz
eng

Odborníci s citem pro zeleň a pestrost

26.02.2013


Floristé, zahradníci, zahradnická centra, školkaři, to je jen malý výčet všech těch svazů a spolků, členských organizací Agrární komory ČR, které mají co do činění s krásou květin a ušlechtilé zeleně ať v podání dřevin, keřů, stromků nebo plných záhonů květin. Jedno pro ně platí společně, jsou to odborníci i nadšenci v jedné osobě a umí zacházet s dary přírody tak zodpovědně a důvtipně, že nám jejich práce zpříjemňuje život.

Část z nich se sešla na tiskové konferenci pořádané Agrární komorou ČR, aby prostřednictvím médií pozvali veřejnost na různé výstavy, soutěže a dny otevřených dveří. Nejbližší termín pozvánky na návštěvu orchideária zahradnictví Chládek ve Střešovicích v Praze byl právě od 21. do 24. února.

V dubnu na Floru Olomouc

Další zajímavou akcí tohoto oboru je letošní Flora Olomouc, která se koná 25.–28. dubna. Flora Olomouc, zahradnická výstava a veletrh a rodinné stříbro olomouckého výstaviště Flora, je nejen největší, ale také nejstarší českou výstavou květin, zahradní architektury a vazačství. Svůj původ datuje k roku 1958.


Posláním Flory Olomouc, která se ze skromných začátků vyvinula v prestižní mezinárodní přehlídku, je kromě seznamování návštěvníků s možnostmi využití květin a zeleně ke zkrášlení a zkvalitnění prostředí, v němž žijí, také poskytování bohatých estetických zážitků, zprostředkování výměny zkušeností, popularizace pěstitelských úspěchů, a tím obohacování odborné i laické veřejnosti o nové informace, náměty a impulzy. Tradičními partnery a spolupořadateli výstav jsou Český zahrádkářský svaz, Svaz květinářů a floristů a Svaz školkařů ČR.

Děčínská kotva s mottem: Floristika čtyřmi smysly

Dále floristé už dlouho dopředu zvali na Děčínskou kotvu, která proběhne ve dnech 15. až 16. května a její 42. ročník se stane poctou Otto Wichterlemu. Půjde o mistrovství floristů ČR, které každoročně probíhá v rámci Děčínských slavností, a letošní umocní motto: Floristika čtyřmi smysly. Podle předsedy svazu floristů Jiřího Horáka je do soutěže vtažena i Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, kteří krásu květin mohou vnímat hmatem a budou i aktivními hráči v této soutěži. Od této aktivity je odvozena i sounáležitost a pocta velkému českému vědci a vynálezci očních kontaktních čoček.


Dále floristé představili i soutěž o nejlepší zahradu, tou se stala na Děčínsku u vily Sněženka zahrada, oděná jak jinak než do bílých květů.


Profesní sdružení Svaz zakládání a údržby zeleně představilo na tiskové konferenci i svou činnost, v roce 2013 již pojedenácté vyhlašuje soutěž Parky roku, ve které odborná porota hodnotí přihlášená díla zahradní a krajinářské tvorby – veřejné parky, firemní zeleň, zelené střechy, zeleň v krajině.


Předcházející ročníky ukázaly, že kvalita oceněných děl se neustále zvyšuje – firmy jsou schopné používat nejmodernější technologie, projektanti citlivě reagovat na požadavky osvícených investorů. V roce 2012 se do soutěže přihlásilo dvanáct děl z celé České republiky, které hodnotila odborná porota na konci června.

Školkaři uspořádali druhou Zelenou burzu

A jak se ukazuje, pozadu nezůstává ani Svaz školkařů ČR, který letos již podruhé zorganizoval na výstavišti v Brně Zelenou burzu. Samotný svaz sice vznikl již 2. června 1919, ale jeho činnost byla několikrát přerušena, a dokonce i utlumena a teprve po roce 1989 mohl samostatně existovat. Jeho činnost byla plně obnovena v prosinci 1993 a současným tajemníkem je Ing. Jan Procházka.


V současné době má svaz 102 členů, kteří hospodaří na 1200 ha. Svou produkcí pokryjí přibližně z 60 % potřeby zákazníků v ČR. Zbytek rostlin se dováží.


Členové svazu se pravidelně zúčastňují různých výstav a veletrhů v tuzemsku i zahraničí. Doma je to například Flora Olomouc, For Garden Praha, Zelený svět Brno. Ze zahraničních akcí se nejčastěji prezentují v Polsku ve Varšavě – Zeleň je život, v Essenu na IPM, v Maďarsku, Rumunsku a v poslední době v Kyjevě a Moskvě.


V roce 2012 školkaři uspořádali svoji první vlastní výstavu – Zelenou burzu – kontraktační burzu výpěstků na výstavišti v Brně. Byla úspěšná, setkala se s velkým ohlasem a v letošním roce se již přihlásilo o 30 % vystavovatelů více.


Zelená burza 2013 proběhla 16. ledna. Na ploše přesahující 6800 m2 bylo vystaveno přes 2780 vzorků rostlin. Druhý ročník burzy navštívilo celkem 427 návštěvníků zastupujících 277 domácích a zahraničních firem ze Slovenské republiky, z Polska, ze Slovinska a Nizozemska.


Zelená burza je koncipována jako kontraktační burza zahradnických výpěstků, zaměřuje se výhradně na velkoobchodní prodej rostlinného materiálu pro realizační firmy, zahradní centra a další společnosti podnikající v zahradnickém či školkařském oboru. Pod záštitou Svazu školkařů ČR a ve spolupráci s Asociací zahradnického výstavnictví tak vznikl koncept zahradnické burzy volně přístupné všem členům Svazu školkařů jako podpora prodeje výhradně českých výpěstků na domácím trhu. Návštěvník burzy se může seznámit s celým pěstovaným sortimentem v ČR a na místě porovnat kvalitu a cenu výpěstků u jednotlivých vystavovatelů.


Burza dává příležitost výhodné prezentace všem členským firmám Svazu školkařů za rovných podmínek bez ohledu na velikost firmy nebo šíři pěstovaného sortimentu. Návštěvník burzy tak může porovnávat rostlinný materiál jak od velkých firem s celostátní působností, tak od menších regionálních školek.

 

 

Eugenie Línková

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz