text
cz
eng

Podiv nad tvrzením

04.06.2012


Dne 17. května jsem zhlédl pořad ČT Máte slovo na téma dotačního titulu, který vypisuje Ministerstvo zemědělství a který je známý jako Zelená nafta. Domníval jsem se, že téma pořadu bylo zvoleno za účelem seznámení široké veřejnosti s faktem, proč je uvedený dotační titul vlastně vypisován a proč je pro zemědělce důležitý. Zmýlil jsem se.

Moderátorka Michaela Jílková zjevně zanedbala přípravu a absolutně pořad nezvládala. Nicméně daleko větším překvapením pro mne byla nejednotná vystoupení zástupců zemědělské veřejnosti, kdy prezident Agrární komory ČR obhajoval výše zmíněný dotační titul jako věc zavedenou, potřebnou a jako podstatnou finanční úlevu pro zemědělce.


Na druhé straně zástupce Asociace soukromého zemědělství ČR vystupoval v tom smyslu, že dotační titul není pro zemědělce nic podstatného a že se bez této podpory snadno obejdou.


Každý názor si zaslouží být respektován, nicméně s názorem Asociace soukromých zemědělců ČR nelze při vší dobré vůli souhlasit.


Důvody pro zachování dotačního titulu jsou jasné, uvedu jen jeden, podle mého názoru klíčový: Na rozdíl od zemí EU-15 jsme my, domácí zemědělci, daleko více závislí na výši různých dotací, a proto každý výpadek dotačního titulu je velmi choulostivou záležitostí a dále rozevírá nůžky naší konkurenceschopnosti se zemědělci EU-15.


Tvrzení zástupce asociace, že asociace vlastně dohodla s ministrem zemědělství, že v případě zrušení programu zelená nafta se zemědělci nemusí ničeho obávat, neboť o peníze určené na tento dotační titul nepřijdou, neboť jim budou kompenzovány jiným způsobem, je hodně nekonkrétní a vzbuzuje podiv. Podiv nad tím, že deklarovaný smysl zrušení byl ten, že stát na financování tohoto titulu v rámci úsporných opatření nemá prostředky.


Žádám asociaci, aby domluvené kompenzace konkretizovala.


Ing. František Hrabě
soukromý zemědělec

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz