text
cz
eng

Pozice je vyvážená

05.06.2014


Pozice Agrární komory ČR je vyvážená a důsledkem naší pozice jde, právě podle našeho návrhu, na hory minimálně stejně peněz jako v současném období i přes to, že rozpočet Programu rozvoje venkova je nižší. V současném období při přibližném kurzu 27 korun za euro jde do LFA 2,8 miliardy korun plus na agroenvironmentální opatření plus ekologické zemědělství 4,2 miliardy korun, což je sedm miliard korun za rok. Podle návrhu na další období je v pozici Agrární komory navrženo LFA 2,6 miliardy korun, na agroenvironmentální opatření a ekologické zemědělství celkem 4,4 miliardy korun, což je sedm miliard korun za rok. V této částce navíc nejsou zahrnuty meziplodiny, což jsou další finanční prostředky. Agrární komora ČR ve svém stanovisku rovněž požaduje výplatu plateb na veškerou výměru zemědělské půdy v LFA, bez rozdílu typu oblasti LFA, což samozřejmě zvýší podíl příjemců (dnes asi 850 tisíc hektarů trvalých travních porostů proti zhruba 1,7 milionu hektarů zemědělské půdy). Cílem tohoto přístupu je zvýšit motivaci zemědělců v těchto oblastech na udržení, popřípadě navýšení rozměru živočisné výroby v těchto oblastech, kam chov přežvýkavců patří a patřil.

Pravidelně komunikujeme s okresními agrárními komorami v horských oblastech a jejich názory aplikujeme do našich pozic – například byla za pomoci AK prosazena rozdílná sazba u AEO na louky a pastviny, což byl právě požadavek z horských oblastí. Rovněž věřím, že zavedení dlouhodobě avizovaného zvýšení minimální intenzity zatížení přežvýkavci přispěje k eliminaci takzvaných „přespolních zemědělců“, kteří se právě na účet skutečně produkujících zemědělců snaží dotace zneužívat. Věřím, že i Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů má i nadále zájem podpořit poctivě hospodařící zemědělce a nastavit vyvážený systém podpor, který ocení a podpoří více takové, kteří zaměstnávají „a dávají práci a produkují potraviny“, jak v dopisu sám Ing. Surovík uvádí. Proto Agrární komora ČR ve svých požadavcích žádá, aby i další opatření byla pro „spekulanty“ zpřísněna, a naopak, pro řádně hospodařící zemědělce více zpřístupněna. Myslím, že tak, jak byla navýšení intenzity, ale i další opatření na úrovni AK ČR projednávána, nejsou pro řádně hospodařící zemědělce ani překvapením, ani problémem. Koneckonců předchůdci Ing. Surovíka s tímto návrhem vyjádřili souhlas.


Závěrem také chci podotknout, že již v úterý, 27. května, ráno jsem sdělil panu Ing. Surovíkovi, že jeho stížnost hodlám předložit na představenstvu Agrární komory ČR, které se koná 5. června 2014, aby k této stížnosti zaujalo stanovisko celé představenstvo AK ČR, které považuji za rozhodující.

Ing. Miroslav Toman, prezident AK ČR

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz