text
cz
eng

Představení Pardubicka

25.02.2014


Agrární komora ČR se mimo jiné i velmi intenzivně věnuje propagaci ekologického zemědělství a produkce potravin z menších a středně velkých rodinných firem. Jsou to především tiskové konference, které se s určitou pravidelností konají v sídle komory tak, že se v zasedací místnosti shromáždí zástupci firem s novináři, a ti se přímo od zdroje dozvídají, jak takové podnikání probíhá. Začátky jsou vždy krušné a o to víc pak těší úspěch.

Nezřídka tyto podnikatele, kteří přispívají na venkově k lepší zaměstnanosti a zásobují kvalitními potravinami s originální recepturou, odměňují novináři potleskem. Nejinak tomu bylo v předminulém týdnu s firmami z Pardubického kraje, nositeli certifikátu Regionální potravina, Mls Pardubického kraje.

Nositelka ochranné známky Pardubický perník

První se představila z pardubického regionu Jarmila Janurová, která klame takříkajíc tělem. Poklidná usměvavá žena středních let totiž v sobě skrývá tolik energie, že během vystoupení novináři pochopili, jak je možné, že po krušných začátcích dosáhla mezinárodního uznání. Má nejen uznanou značku Pardubický perník bruselskými byrokraty (známkoprávní řízení je vždy velmi náročné), ale o jejích vzhledově i chuťově vynikajících perníčcích se ví už dnes v mnoha evropských městech. Ne, že by tam Jarmila Janurová měla své pobočky, ale lidé svým známým do zahraničí často namísto bonboniér posílají kazety s perníčky. Ostatně, snímek prozrazuje, o jakou jde nádheru.


Firma JaJa Jarmily Janurové je rodinnou společností, která působí na trhu 24 let. „Impulzem pro založení firmy byla šance naplnit stánek na prvním jarmarku těsně po revoluci v Pardubicích zdobeným perníkem. Bez zkušeností jsem zaváděla výrobu zdobeného perníku při běžné práci ve směně, kterou jsem řídila. Podle vlastních návrhů přenesených na papírové šablony jsme společně s některými pracovnicemi ručně vykrajovaly tvary perníčků, pekly a zdobily. Sortiment nabídky byl bohatý – drobné, plastické i ploché – různých velikostí. Zdobení tehdy bylo velmi neumělé. Přesto se výrobky líbily. Prodej byl úspěšný, široký sortiment přilákal hodně zájemců. Jednodenní akce skončila. Známí projevovali dál zájem o zdobené perníčky, ovšem vedení závodu, kde jsem pracovala, se odmítalo věnovat ruční výrobě,“ vzpomenula na začátky a impulz k vlastnímu podnikání usměvavá podnikatelka z Pardubic.


„Zájem o zdobený perník mě motivoval, začala jsem vyrábět perníčky doma, zcela bez kapitálu. Velmi brzo se na nás napojily pardubické prodejny. Pro mě to byla výzva. Opustila jsem zaměstnání a věnovala se výrobě v rodinném domě rodičů, kde jsme vyčlenili dvě místnosti pro výrobu perníku. Začalo přijímání pracovnic a rozvíjení firmy pod značkou JaJa. Výrobní prostory byly těsné. Moje vyslovená myšlenka postavit na zahradě provozovnu šokovala celou rodinu. Podařilo se mi rodinu přesvědčit a výstavba provozovny umožnila zahájení provozu v nové budově 8. ledna 1996,“ vylíčila novinářům začátky odvážná žena.


„Vytvořili jsme nová pracovní místa a postupně zaměstnali třicet pracovníků. Aby byl provoz dokonalý, prosadila jsem v rodině ještě stavební rozšíření pro splnění veškerých požadavků Evropské unie. Se vstupem do unie 1. dubna 2004 byl zahájen provoz i v přístavbě,“ dodává Jarmila Janurová.

Stavby financovány úvěrem, vybavení postupně ze zisku

„Vývoj naší firmy je dynamický, od výroby zdobeného perníku v rodinném domku přes stavbu a přístavbu provozovny v hodnotě čtyř milionů korun. Vybudovali jsme firmu s dobrým jménem a dnes máme v nabídce 2000 druhů výrobků – zdobený perník od drobných perníčků až po velké prostorové výrobky, dále perníkové dezerty, perníkové minidezerty, výrobky z cukrářské hmoty, perníkové dorty, vánoční cukroví a české buchty,“ dodává majitelka firmy JaJa. Počáteční zdobení v rodinném domku ve dvou místnostech je nesrovnatelné s dnešní výrobou, ať již jde o dokonalost zdobení, nabídku nových výrobků, pracovní prostředí nebo technologie výroby.


„Naší snahou je vytvářet stále lepší pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Neustále pokračujeme ve vývoji nových výrobků, takových, které na trhu chybí. Pro naše výrobky jsme získali řadu ocenění – Český výrobek, MLS Pardubického kraje v roce 2013 a 2013, Regionální potravina Pardubického kraje a Česká chuťovka. Naše logo JaJa je chráněnou značkou zapsanou v průmyslovém vlastnictví. Vyrábíme pod ochrannou značkou Pardubický perník s označením Chráněné zeměpisné označení. Máme řadu zdatných zdobiček, které proslavují dobré jméno firmy v gastronomických soutěžích (sedm zlatých pohárů, šest zlatých medailí, pět stříbrných a zpočátků soutěží šest bronzových medailí). Dokážou předvést zdobení perníčků při různých akcích a zviditelnit tak činnost firmy širšímu okruhu zákazníků,“ pochválila během představení firmy i své spolupracovnice Jarmila Janurová.


Jak dále prozradila, vedle manžela ve firmě pracovali i její rodiče. Oba již nežijí. Oba se vyučili u Bati ve Zlíně. Otec byl velkým zastáncem podnikání. Ve své době neměl možnost podnikat, a tak byl na firmu dcery velmi pyšný. Zapojen je i syn Martin, snacha Ilona a vnuk Tomáš.


„Za řadu ocenění od roku 1998 za podnikatelskou činnost uvedu Nejlepší podnikatelka Pardubicka, v roce 2008 získala firma Řád svatého Ambrože propůjčený Společenstvem cukrářů ČR a v roce 2011 přibyla zlatá medaile M. D. Rettigové věnovaná Asociací kuchařů a cukrářů. A ještě to bylo další ocenění, přišlo v roce 2006–2008, je to Živnostník roku a s ním tři roky na stupínku vítězů,“ vyjmenovala uznání, na něž je právem hrdá zakladatelka firmy JaJa.


Jarmila Janurová uvedla, že si velmi váží ocenění získaného z rukou Miroslavy Němcové, expředsedkyně Poslanecké sněmovny, která jí na půdě zmíněného úřadu předala pamětní list s poděkováním za osobní přínos k rozvoji českého podnikatelského prostředí. Zároveň předala malou číši v kazetě s pytlíčkem soli a větou: „Živnostníci a rodinné firmy jsou solí české ekonomiky“. Další ocenění jsou uvedena na www.pardubickypernik.cz. „Naše firma poskytuje v rámci možností i sponzorství hasičům, školkám, dětskému domovu, dětským akcím v Pardubicích, domovu seniorů Přelouč, domovu seniorů Luže, dětské akci konané v zahradách Pražského hradu a další. Naším cílem je vyrábět nové výrobky, hledat další techniky zdobení, vyvíjet nové perníkové dezerty a minidezerty i další výrobky z cukrářské hmoty nebo vánočního cukroví. Snahou je zlepšovat pracovní prostředí zaměstnanců, snižovat pracnost výroby instalováním nových technologií. Mým přáním je, aby se Pardubice, město perníku, prostřednictvím našich výrobků ještě více proslavily. Rádi bychom znovu zahájili export do Rakouska, který skončil s pokračující ekonomickou krizí. Naše výrobky chutnají na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině, na Českém velvyslanectví v Dillí. V minulosti putovaly několik let lodí do Texasu do změny importních podmínek pro vývoz potravin do USA. Export do Belgie se ukončil rozpadem belgické rodiny po pěti letech,“ zavzpomínala na závěr Jarmila Janurová.

Statek Uhersko – Ing. David Novák

Dalším, kdo na tiskové konferenci Agrární komory ČR v předminulém týdnu vystoupil, byl sedlák David Novák ze Statku Uhersko. Jak řekl, jde o historickou zemědělskou usedlost pocházející ze 16. století, postavenou namísto původní zemanské tvrze patřící Vilému z Mečkova, později rodu Vitanovských, a následně rodu Kinských. Poslední ze šlechtických rodů před rodinou Jana Nováka, komu patřilo Uhersko, byli Thurn Taxisové. „Moje rodina zde hospodařila od roku 1890 jako nájemci a při první pozemkové reformě odkoupila celé hospodářství od Thurn Taxise v roce 1904 za 444 tisíc zlatých,“ vzpomínal David Novák, který na Pardubicku po roce 1990 patří k nejaktivnějším zemědělským podnikatelům. Má to ostatně v krvi a jeho dědeček Bedřich Novák, který tam hospodařil do roku 1948, byl také významným zemědělským vynálezcem v oblasti mechanizace, zejména pro polní výrobu. K jeho téměř celosvětovým patentům patří systém vyorávání řepy, dále rozmetadla hnoje, technika na sklizeň píce a mnoho dalších vylepšení a vynálezů.


„Já jsem se s mojí ženou vrátil na statek v roce 1992, odkdy hospodaříme. Naším základním heslem je adresná kvalita z pole až na stůl, což znamená, že co nejvíce zemědělské produkce se snažíme zpracovat do konečného výrobku, zpravidla potraviny. Na polích pěstujeme kromě krmení pro dobytek potravinářskou pšenici a žito, které vozíme do nedalekého mlýna v Janderově u Chrudimi na semletí a z naší mouky pak vyrábíme v pekárně široký sortiment pečiva a chlebů. Z vykrmených prasat připravujeme zákazníkům kompletní zabijačky a zpracováváme mléko na měkké, různě ochucené slané sýry. Z produkce sena a slámy vyrábíme peletky na krmné i topné účely. Provozujeme několik potravinářských maloobchodů s prodejem našeho sortimentu,“ vysvětlil novinářům David Novák.

Společná nabídka produkce více podnikatelů

Jak je to v řadě krajů už zvykem, tito zemědělští podnikatelé si vypomáhají především společným prodejem své produkce. Ať už takový zemědělský malovýrobce potravin nebo rodinná potravinářská firma mají společný obchod, nebo své výrobky nabízejí i prostřednictvím internetové sítě. Tak je tomu u Davida Nováka společně s Milanem Mandíkem z firmy TORO Vysoké Mýto. „Založili jsme systém Česká farma na Vysokomýtsku a Choceňsku, který stojí na kamenných obchodech se službou přípravy objednávky po telefonu nebo internetu a jejím vyzvednutí v obchodě. Tyto systémy zachovávají přidanou hodnotu v regionu, jsou obohacením sortimentu z poctivých surovin farem a udržují zaměstnanost ve venkovském prostředí. Stojí za to za ně bojovat. Proto také velmi vítáme iniciativu Agrární komory ČR a řetězce Billa při tvorbě regionálních koutků,“ řekl novinářům David Novák. Generální ředitel Billy Jaroslaw Szczypka totiž při podpisu smlouvy na propagaci českých biopotravin pro letošní rok přidal nabídku vítězných regionálních potravin ve speciálně vytvářených Regio koutcích. Ty mají postupně vyrůst ve všech prodejnách Billy a od druhého pololetí tohoto roku to bude zcela reálná vize manažerů této společnosti. Ostatně, ráda by tam dostala své perníky i Jarmila Janurová, která měla do minulého roku pronajatou jednu prodejnu i v Praze, odkud ji ale vlastník domu vypoklonkoval a dal přednost nadnárodní firmě. Tím by se mohlo omezit nákladnější zasílání balíčků s kolekcemi perníku, který by byl k dispozici pro zákazníky přímo v jejich blízkém supermarketu právě v koutku s regionálními dobrotami. Podnikatelka tento záměr uvítala. A tak agrární komora pomáhá regionální produkci dostat se za jejími zájemci i do dalších měst.

Eugenie Línková

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz