text
cz
eng

První žádosti o kotlíkové dotace byly schváleny

03.10.2017


Krajští radní na svém výjezdním zasedání v Novém Jičíně schválili žádosti o kotlíkové dotace za 62,5 milionů korun prvním 534 žadatelům.

Ve výzvě, která odstartovala 5. září, je celkem alokováno téměř 900 milionů korun. O dotaci zatím požádalo celkem 5 723 lidí (zhruba 592 milionů korun).

Zájemci mohou stále podávat žádosti, jejichž vyhodnocování a předkládání ke schválení radě probíhá postupně podle pořadového čísla, které žádost získala při elektronickém odeslání. „O schválení žádosti v radě kraje budou žadatelé informováni vždy e-mailem, poté budou připraveny k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva bude žadatelům zaslána na jejich e-mail spolu s upozorňovací SMS zprávou. Seznamy schválených žadatelů budou k dispozici rovněž na webových stránkách https://lokalni-topeniste.msk.cz/,“ sdělil Jan Krkoška, náměstek hejtmana MSK pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

Dotace je vyplácena až po provedení samotné výměny kotle a předložení závěrečného vyúčtování, nemůže však být proplacena dříve, než je dotace žadateli schválena a je s ním uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Po předložení závěrečného vyúčtování je dotace proplacena do 30 pracovních dní od jeho schválení pracovníky krajského úřadu.

„Vzhledem k množství podaných žádostí žádáme zájemce o trpělivost. O schválení dotace budou vždy bezodkladně informováni a nemusí mít strach, že by se na ně nedostalo. Finančních prostředků je dostatek nejen pro ty, kteří mají aktuálně žádost podanou, ale i zhruba pro další tři tisíce zájemců, samozřejmě, pokud jejich žádosti splní veškeré podmínky dotace,“ doplňuje náměstek Jan Krkoška.

Během první hodiny vyhlášení kotlíkové výzvy přijal Krajský úřad Moravskoslezského kraje celkem 5 100 žádostí. Prvotní nápor žadatelů brzy zvolnil. Zájemci začali hned v prvním dnu osobně přinášet i zasílat poštou potřebné dokumenty, i když lhůta pro jejich doložení je deset pracovních dnů po podání žádosti. V současné době je doručeno 5 457 listinných žádostí.

Moravskoslezský kraj vyčlenil ze svého rozpočtu 69 milionů korun, z nichž přispěje v rámci této výzvy na každý kotel částkou 7,5 tisíc korun. Dalšími 45 miliony korun předfinancuje příspěvky vybraných obcí. Ty poskytnou zájemcům částku ve výši od 1 500 do 15 000 korun. Do spolufinancování kotlíkových dotací se ve spolupráci s krajem zapojilo 78 obcí. Podporovanými zdroji vytápění jsou v tomto kole automatické kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle výhradně na biomasu (automatické i s ručním přikládáním), kondenzační plynové kotle a tepelná čerpadla.

Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou zájemci podávat na adrese https://kotliky.msk.cz/ až do 31. 12. 2018. Pokud bude před tímto termínem podáno 10 tisíc žádostí, příjem bude ukončen dříve, a to automaticky při dosažení uvedeného počtu.

Celou informaci včetně tabulek naleznete zde

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz