text
cz
eng

Škola firmám, firmy škole…

09.10.2017


Dne 21. 9. 2017 se v prostorách SOUo Králíky konalo pracovní setkání vedení školy se zástupci Pardubického kraje, města Králíky a zástupců mnoha firem z blízkého i vzdálenějšího okolí Králík.

Na programu jednání byly otázky zajišťování praxe žáků školy v okolních firmách, případná firemní stipendia, možnosti vzájemné zápůjčky zemědělské a jiné techniky, vzájemná propagace firem a školy a možná nejprogresivnější myšlenkou bylo založení konsorcia firem a školy za účelem podpory vzdělávání žáků v SOUo.


Na začátku jednání vystoupil krajský radní pro oblast školství Ing. Bohumil Bernášek a mj. potvrdil, že proces optimalizace krajského školství je u konce a SOUo má důležité místo v síti technicky zaměřených škol. Jinými slovy by již nemělo hrozit, že naše škola bude zrušena, či sloučena s nějakou jinou školou, protože sloučení by dle našeho názoru i názoru vedení města vedlo časem k úplné likvidaci školy.


Vedoucí odboru školství Pardubického kraje Mgr. Martin Kiss konkretizoval investice Pk do SOUo Králíky za období 2014 - 2018. V těchto letech bylo zatím investováno více než 20 mil. Kč do stavebních úprav, vybavení učeben a domova mládeže, optimalizace energetické náročnosti při vytápění a rekonstrukce střechy na hlavní budově. Na letošní a příští rok se chystají, či jsou již v běhu, investice za více než 63 mil. Kč směřující do rekonstrukce elektroinstalace v dílnách, realizace energetických úspor v dílenské hale, administrativní budově, budově učeben a v tělocvičně a do dokončení rekonstrukce domova mládeže.


Poté probíhala živá diskuze s přítomnými zástupci firem: Vydrus Králíky, Živa Klášterec, Agrovenkov, Agrokonzulta Žamberk, Klein automotive Štíty, Formplast Purkert Králíky, Klas Nekoř, Agrosystém Mladkov a Jamenská a.s. Řešili jsme otázky vzájemné spolupráce školy a zmíněných firem, možnosti uzavření rámcové smlouvy mezi školou a firmami na vybrané formy spolupráce a velký zájem mezi zástupci firem vzbudil již zmiňovaný projekt založení konsorcia firem pro podporu výuky a celé naší školy. Výsledkem diskuze byl úkol pro ředitelku školy a starostku města paní Janu Ponocnou vypracovat návrh smlouvy o založení konsorcia a předložit ji všem přítomným k připomínkování.


Myslím, že celé jednání bylo dalším a velmi důležitým krokem v rozvoji naší školy, která po letech stagnace vykročila ke stabilizaci, modernizaci a zkvalitnění jak materiálního vybavení a prostředí, tak i teoretické a praktické výuky.


Velmi děkuji všem zúčastněným zástupcům firem za jejich zájem o naši školu a naše žáky, samozřejmě děkuji i Pardubickému kraji prostřednictvím jeho zástupců jako zřizovateli a investorovi a v neposlední řadě velmi děkuji za kontinuální podporu zachování střední školy na Kralicku městu Králíky zastoupenému starostkou Janou Ponocnou a místostarostou Mgr. Martinem Hejkrlíkem.

Mgr. Petra Doubravová
ředitelka SOUo Králíky

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz