text
cz
eng

SOCR a někteří poslanci by neměli lhát

22.05.2015


Potravinářská komora ČR a Agrární komora ČR se důrazně ohrazuje proti nepravdivým a silně zavádějícím komentářům některých opozičních poslanců a představitelů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR k projednávanému zákonu o významné tržní síle.

Argumenty, že zákon o významné tržní síle zapříčiní zvýšení spotřebitelských cen, zhroucení maloobchodu a naruší volný trh, používá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR přibližně od roku 2007, kdy se začalo diskutovat o narovnání pokřivených dodavatelsko- odběratelských vztahů hovořit. Samotný zákon o významné tržní síle platí od 1. února 2010 a rozhodně se nezdá, že by za pětiletou dobu jeho platnosti došlo ke zvýšení cen či ke zhroucení maloobchodu, potažmo řetězců. Navíc, již několikrát jsme upozorňovali, že budou-li v obchodě uplatňovány skutečně přiměřené obchodní přirážky, pak může naopak dojít ke zlevnění potravinářských výrobků pro spotřebitele, protože v současné době se obchodní přirážky pohybuji od 50 % (základní potraviny) až po 100 – 150 % u výrobků s vysokou přidanou hodnotou.


Nicméně, i přesto nacházejí tyto zvětralé a hlavně naprosto neopodstatněné argumenty obchodníků pochopení i u opozičních poslanců, kteří podporují zrušení zákona. Je s podivem, že poslancům, kteří by měli hájit především zájmy českých občanů a podnikatelů, nevadí, že jsou čeští zemědělci, zpracovatelé a potravináři pod extrémním tlakem řetězců, ať už jde o kvalitu či cenu výrobků.


Musíme se tedy ptát, jestli těmto našim zástupcům skutečně vadí, že se díky stávajícímu zákonu o významné tržní síle zkrátila doba splatnosti faktur a vymizely vratky pekařského zboží. A je něco špatného na tom, když dodavatel požaduje od odběratele fakturu s jednou cenou bez různých narozeninových, regálových, rekonstrukčních a podobně nesmyslných bonusů, které obchodní řetězce s neobyčejnou invencí vymýšlejí?


A znovu těmto poslancům i představitelům Svazu obchodu a cestovního ruchu připomínáme, že navržená úprava zákona o významné tržní síle v ČR je plně v kontextu právní úpravy ve většině evropských zemí a například vzorem pro novelu zákona o významné tržní síle byla právě právní úprava této oblasti ve Francii. Navíc tato úprava rozhodně není ani v rozporu se současnými představami EK, která otevřeně prohlásila, že nekalé praktiky v dodavatelsko-odběratelských vztazích chce řešit na evropské úrovni.


Možná by se tedy Svaz obchodu a cestovního ruchu měl místo opisování téměř 10 let starých prohlášení zaměřit více na současné dění v Evropě. Kupodivu si totiž nehorázné chování řetězců nechtějí nechat líbit  nikde v Evropské unii.


Více informací:

Ing. Dana Večeřová, ředitelka marketingu a komunikace
Agrární komora České republiky a Potravinářská komora ČR
tel.: 296 411 184, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.cz
Internet: www.agrocr.cz, www.akcr.cz   
Adresa: Počernická 96/272, Praha 10 – Malešice, 108 03

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz