text
cz
eng

Společné memorandum na podporu zemědělství

11.09.2012


Zemědělci v souladu se sektorovými strategiemi Evropské unie svojí činností na venkově produkují kvalitní potraviny a zemědělské suroviny, udržitelným způsobem užívají přírodní zdroje, podílí se na řešení problematiky změny klimatu a produkci obnovitelných zdrojů energie.

Zemědělské podniky jsou základním stabilizujícím prvkem venkova, neboť v mnoha regionech jsou dominantními zaměstnavateli obyvatelstva.


Zemědělci rovněž pomáhají spoluvytvářet a udržovat krajinu jako místa pro plnohodnotný život a odpočinek lidí, turistiku, ale i rozvoj biodiverzity. Důležitou roli v tomto smyslu sehrává zejména zemědělství v méně příznivých oblastech (LFA) a zvláště chráněných oblastech (ZCHÚ). Díky svému působení tak zemědělství předchází vysídlování venkovského prostoru, úbytku kvalitních a zdravotně nezávadných surovin pro české potravinářství a rovněž degradaci kulturního rázu krajiny a cenných agroekosystémů.


Výše popsaný charakter multifunkčního agrárního sektoru je v souladu s požadavky strategických cílů EU na zvýšení produktivity, inovativnosti, konkurenceschopnosti, ekologické šetrnosti hospodaření a atraktivity venkova pro obyvatele České republiky. K udržitelnému zajištění všech funkcí zemědělství je nezbytná odpovídající podpora z evropských fondů, která umožní další rozvoj a hlubší poskytování veřejných služeb zemědělského sektoru obyvatelům ČR a zároveň zajistí konkurenceschopnost zemědělství uvnitř Evropského prostoru i mimo něj.


Na základě výše uvedeného požadujeme, aby:

  1. Pro udržení rozměru a intenzity uvedených aktivit bylo alokováno do oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví v rámci připravovaného Programu rozvoje venkova ČR 2014– 2020 (PRV) stejně jako doposud 90 % všech finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
  2. Hlavní prioritou v rámci připravovaného Programu rozvoje venkova musí být podpora konkurenceschopnosti českých zemědělských a potravinářských podniků.
  3. Zbývajících 10 % finančních prostředků v rozpočtu PRV bylo použito na podporu a diverzifikaci produktivních podnikatelských činností, které pomáhají řešit zaměstnanost na venkově. Zároveň se pro rozvoj venkovských oblastí musí zajistit odpovídající doplňkové finanční krytí z ostatních fondů Evropské unie pro další související aktivity spojené se životem na venkově.
  4. Programové dokumenty (operační programy) ostatních resortů zohlednily lépe potřeby venkova a životního prostředí, které ani v současném programovacím období nemohly být z důvodu omezeného rozpočtu PRV řádně podpořené, a vytvořily komplementární a harmonizované podpůrné nástroje k Programu rozvoje venkova po roce 2013.

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz