text
cz
eng

Společně za obnovu krajiny

05.03.2013


„Zemědělská krajina je nejen významně poškozena, ale především se postupující urbanizací její rozměr výrazně zmenšuje. Výměra orné půdy se jen za posledních deset let snížila o více než osm procent.

Z dlouhodobého pohledu od roku 1920 ubyla ze zemědělského využívání výměra téměř jednoho kraje,“ uvádí ve společném stanovisku k petici za obnovu zemědělské krajiny prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba a předseda Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Jaroslav Palas.

Ve společném dokumentu obou nevládních organizací se píše: „Zemědělská krajina se čím dál méně využívá k zemědělské produkci. Hrubá zemědělská produkce ve stálých cenách se za posledních dvacet let snížila o jednu třetinu. Zejména v živočišných produktech ztrácíme soběstačnost a dovážíme již polovinu vepřového masa.


Zemědělská krajina trpí nízkou podporou živočišné produkce. To vedlo ke snížení pěstování pícnin na orné půdě, většinou s protierozním charakterem, o polovinu za posledních dvacet let. Důsledkem je také rozšiřování ploch řepky a obilnin včetně kukuřice, které se pěstují již na třech čtvrtinách výměry orné půdy.


Vznikly tak vhodné podmínky pro enormní zvýšení stavů černé zvěře, která způsobuje neúnosné škody na polních kulturách a významně snižuje stavy zejména drobné zvěře.


V ekologickém systému hospodaření je zapojeno více než jedenáct procent zemědělské půdy. Zhruba na 40 % zemědělské půdy je v rámci vymezení zranitelných oblastí k redukci vyplavování dusíku výrazně omezeno hospodaření. V revizi společné zemědělské politiky 2014 až 2020 jsou připravena další rozsáhlá opatření na ozeleňování zemědělské půdy.


Z podpor programu rozvoje venkova se na extenzifikaci v horských a znevýhodněných oblastech, na environmentální opatření a pozemkové úpravy vyplácejí více než třikrát větší podpory než na modernizaci zemědělských podniků.


Klíč k tomu, aby zemědělská krajina dále neztrácela svoji krásu a harmonii je v obnovení vyvážené hospodářské soustavy českého zemědělství a spolupráci všech, kteří v ní jakkoli působí.


Klíčová role v tom připadá zemědělcům, lesním hospodářům a myslivcům.


Agrární komora ČR sdružující výraznou většinu zemědělců, lesních hospodářů a Českomoravská myslivecká jednota sdružující většinu myslivců se dohodly na vzájemné koordinaci navrhovaných opatření a jejich prosazování.


Uvítáme každého, kdo nám v tomto úsilí pomůže.“

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz