text
cz
eng

Studium zemědělského oboru Rozvoj venkovského prostoru

24.11.2017


Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje zajišťuje v konzultačním středisku v Hradci Králové pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze magisterské studium oboru Rozvoj venkovského prostoru, organizované formou propojení celoživotního vzdělávání s kombinovaným studiem při zaměstnání o sobotách a nedělích.

Tento obor připravuje specialisty na technicko-organizační zajištění revitalizace venkova, zvýšení ekonomické aktivity venkova, včetně rozšiřování samostatné podnikatelské aktivity. Absolvent získá na základě studia přírodovědných, zemědělsky zaměřených a socio-ekonomických předmětů široký odborný základ nezbytný pro řešení situací vyžadujících mezioborový přístup respektující ekonomická, ekologická a sociální hlediska akcentovaná evropskými politikami.


Absolventi se mohou uplatnit v oblastech: Alternativní zemědělství, Sadovnická kompozice, Ochrana rostlin v sídlech a krajině, Urbanismus a územní plánování, zemědělské poradenství, Služby ve výživě a ochraně rostlin, Ekonomika veřejného sektoru, právo a životní prostředí, Ochrana přírodních zdrojů a krajiny v kontextu politiky rozvoje venkova, Správní a pozemkové právo, Kvalita ovzduší.

Ke studiu na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze (dále jen FAPPZ) od akademického roku 2018/2019 se přijímají přihlášky pouze formou elektronického formuláře.


Elektronický formulář přihlášky najdete na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/.

Podrobnější informace ke studiu tohoto oboru v Konzultačním středisku Hradec Králové naleznete v odkazuhttp://www.strediskoczuhk.cz/zajemci/APPZ_zajemci.html.

Zdroj: REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA Královéhradeckého kraje

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz