text
cz
eng

Tisková zpráva: Škody a následky letošních povodní u zelinářů

30.07.2013


Letošní rok je pro zelináře velice klimaticky nepříznivý.  Z důvodu chladného a deštivého počasí na začátku roku byly výrazně zpožděny jarní práce (příprava půdy a zakládání porostů), a proto museli zákazníci na kvalitní a chutnou zeleninu od našich pěstitelů čekat cca o měsíc déle. Pěstitelé v Čechách zasáhla začátkem června ničivá povodeň, která některým  z nich zatopila až 100 % úrody. Finanční prostředky a úsilí, které byly vynaloženy na založení a vedení porostů, jsou nyní nenávratně ztraceny. Z důvodů této mimořádné přírodní katastrofy se nyní postižení pěstitelé  začínají dostávat do druhotné platební neschopnosti. Nakoupená osiva, hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, závlahu, pohonné hmoty atd. byli totiž připraveni uhradit z plánované tržby, která bude v mnoha případech velice nízká až nulová. Bylo zatopeno 982 ha zeleniny a škody na porostech zeleniny pěstitelé vyčíslili na 190 milionů korun. Mezi nejvíce poškozené druhy patří  hrách dřeňový (228 ha), hlávkové zelí (147 ha), cibule (93 ha), petržel (75ha), květák (59 ha), chřest (40 ha), celer (37 ha), mrkev (37 ha), řepa salátová (36 ha), kedlubny (35 ha), kapusta (32 ha) atd.

Protože pěstitelé neočekávali, že se bude ničivá povodeň opakovat v tak krátkém časovém horizontu (od roku 2002), většinou neměli porosty proti riziku povodně pojištěné. Poslední nadějí pro tyto pěstitele je finanční kompenzace za zničené porosty od Ministerstva zemědělství ČR.


Dne 2.7. 2013 uveřejnila agentura Reuters zprávu, že Evropská komise schválila plánovanou státní pomoc ve výši 600 milionů eur (15,6 miliardy Kč) pro německé zemědělce postižené záplavami. ,,Pomoc by mohla zemědělcům uhradit až 100 procent ušlých příjmů v letošním a příštím roce, nebo pokrýt škody na budovách, zařízeních, úrodě a zvířatech´´, píše agentura Reuters. Dle našeho názoru by měli být farmáři v ČR odškodněni v podobném rozsahu, aby nedošlo ke konkurenční výhodě. Finanční prostředky jsou nezbytné pro opětovné obnovení výroby a zachování finančního zdraví zelinářských farem, které jsou dlouhodobě poškozovány zejména dotační nerovností v porovnání s farmáři z okolních zemí EU. 


Kromě polí byly v Čechách zatopeny i některé farmy a výrobní střediska, včetně skladů, mechanizace a linek na posklizňové zpracování. Okamžitě po té, co voda opadla, zasáhla Českou republiku vlna veder. Proto musely být zprovozněny zatopené závlahové čerpací stanice, aby zelenina, která na polích zbyla, neuschla.

Obchodní řetězec BILLA se rozhodl podpořit zelináře postižené letošními povodněmi


Jsme velice rádi, že se obchodní řetězec společnosti BILLA rozhodl  podpořit pěstitele poškozené povodní, kteří se nyní potýkají s potížemi. Tuto podporu chápeme jako vstřícný krok směrem k utužení obchodní spolupráce BILLY s pěstiteli. Doufejme, že se zelinářům podaří s následky povodně co nejdříve vypořádat a že se jejich kvalitní chutná a zdravá zelenina začne opět objevovat v nabídce tohoto obchodního řetězce. Zelinářskou unií Čech a Moravy byli vybráni tři nejpostiženější pěstitelé, kteří ve středu 24. července od BILLY obdrží finanční výpomoc. První vybranou firmou je AGROKOMPLEX OHŘE, a.s. z Bohušovic na Litoměřicku. Voda zde zaplavila 259 ha košťálové zeleniny, celeru, petržele a hrachu. Celková škoda na porostech je zde odhadována na 40 mil. Kč. Ve společnosti AGROKOMPLEX OHŘE, a.s. byla zatopena také výrobní střediska, sklady a linka na posklizňové zpracování.


Druhou vybranou firmou je HANKA Mochov s.r.o. Na farmě v Zálezlicích voda zaplavila celkem 157 ha košťálové, cibulové a kořenové zeleniny. Poslední zbytky, které nebyly zatopeny, rozbilo cca týden po povodni krupobití. Škody na zatopených porostech firma vyčíslila na 35 milionů korun.


Třetím pěstitelem je drobný zelinář Aleš Skála z Travčic na Litoměřicku, kterému voda zaplavila 7 ha košťálové zeleniny, celeru a cibule. Pěstitel vyčíslil škodu na 2 miliony korun.


Čtvrtým postiženým povodněmi je firma  Český Chřest s.r.o. z Chýně .Jedná se  o 40 ha zatopených porostů chřestu a celkovou škodu na porostech vyčíslila na 20 milionů korun. kontaktní osoba: Ing. Lenka Kotrbatá, (602 606 118) e-mail: l.kotrbata@centrum.cz

Pěstitelé jsou znepokojeni zanedbanou údržbou vodních toků

Pěstitelé jsou znepokojeni zanedbanou údržbou vodních toků. Před rokem 1989 byla pravidelně prováděna údržba. Bahno z řek, potoků a rybníků bylo bagrováno a odváženo. Nyní se údržba neprovádí. Vodní toky jsou zarostlé a zabahněné, v mnoha případech jsou nánosem bahna ucpané meliorační kanály, které následně nemohou plnit svoji funkci. Břehové porosty vedle vodních toků se neustále rozrůstají, což činí problémy s dodržením výměry půdních bloků. Firmy, které jsou na čistění občasně najímány, jsou vybírány na základě soutěže (nejlevnější nabídka), nemají s čistěním žádné zkušenosti, a proto často poničí a ucpou drenáže. Voda následně nemá kam odtékat a tvoří se louže na polích. Problém je také s uložením sedimentů, které údajně obsahují vyšší obsah škodlivých látek, což je jedním z hlavních důvodů, proč se bahno z potoků a řek nebagruje a nevyváží.


Pěstitelé požadují vyčlenění finančních prostředků na údržbu vodních toků a meliorace. Navrhujeme, aby bylo pravidelné provádění údržby malých vodních toků za úplatu nabídnuto pěstitelům, kteří velice dobře znají místní podmínky (vyústění odvodňovacích kanálů atd.) a mají sami zájem, aby systém odvodnění fungoval a pole nebyla zaplavována. Na tyto práce by pěstitelé mohli využít své zaměstnance v době mimo vegetačního období, což by jim uhradilo mzdové náklady v době, kdy se nemohou provádět polní práce.


Zanedbaná údržba vodních toků se v posledních letech projevuje častým výskytem záplav a páchá obrovské škody na porostech a majetku nejen pěstitelů zeleniny. Jestliže bude laxní přístup správců vodních toků pokračovat, pěstitelé jsou připraveni podat žalobu s žádostí o náhradu škody na jednotlivá povodí.

 

Přílohy:

Přehled zatopené zemědělské půdy k 7.6. 2013

Fotografie ze zatopených oblastí  

Vypracoval: Ing. Radovan Tůma - tajemník ZUČM, V Olomouci dne 17.7. 2013

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz