text
cz
eng

Výhled letošní úrody ovoce v ČR - informace pro tiskovou konferenci 12.6.2013

12.06.2013


První výhled letošní úrody ovoce dává předpoklad, že sklizeň by měla být vyšší než v letech 2011 i 2012, kdy produkci ovlivnily pozdní jarní mrazy. Konkrétní čísla o výši sklizně jednotlivých druhů ovoce budou známa až po provedení odhadů sklizní po 25.6.2013, pak bude možné sdělit přesnější informace, zda půjde o sklizeň průměrnou, nadprůměrnou nebo i mírně podprůměrnou.

V roce 2012 byla v ČR obecně velmi malá sklizeň peckovin. V letošním roce peckoviny bohatě kvetly. V Čechách však hlavní období květu bylo v době deštivého počasí, kdy byla nízká aktivita opylovačů a lze tak předpokládat horší procento opylení. Negativně se na výši úrody mohou projevit i houbové choroby z deštivého období v době květu (např. moniliózy).  O výši úrody tak rozhodne červnový propad plůdků, který však již negativně ovlivňuje zejména třešně a višně, kde lze už nyní předpokládat nižší sklizeň. Předběžně lze odhadovat dobrou úrodu broskví i meruněk, jejichž úrodu v loňském roce výrazně ovlivnily mrazy. Původně vysoký předpoklad sklizně švestek bude muset být korigován v souvislosti se současně velkým propadem plůdků, půjde spíše o průměrnou úrodu. 


Květní násada u jabloní byla vysoká v oblastech, kde vloni byla nízká sklizeň (Morava). V některých regionech (např. severovýchodní Čechy), kde byla v roce 2012 úroda vysoká, je násada plodů průměrná. Většina porostů v současné době dává předpoklad minimálně na průměrnou sklizeň. Řada porostů je v současné době ve stresu kvůli velkému množství srážek a nízkým teplotám, dochází k výraznému propadů plůdků. Některé odrůdy jabloní špatně odkvetly (např. Jonagold, Jonagored). V řadě míst jsou problémy se zvládnutím ochrany proti houbovým chorobám. Meziročně lze očekávat mírný pokles produkce hrušek, které v loňském roce měly velmi dobrou úrodu. 


Počasí bohaté na dešťové srážky v posledních týdnech může negativně ovlivnit kvalitu zejména jádrovin. Dochází k častému napadení porostů houbovými chorobami a část produkce by tak mohla být využita jen na zpracování. Chladné počasí od počátku vegetace způsobí zpoždění sklizně většiny ovocných druhů.


V loňském roce byla také nadprůměrná úroda ovoce v řadě regionů na zahrádkách a v extenzivních sadech. Letošní násada v těchto porostech byla nižší a lze předpokládat nižší úrodu ovoce.

Ing.Martin Ludvík
Ovocnářská unie ČRZačátek  letošní sklizně jahod v ČR   - informace pro tiskovou konferenci 12.6. 2013

 

Po třech letech by měla být úroda jahod  opět na dobré, nadprůměrné úrovni. Nasvědčuje tomu výborné přezimování porostů. V žádném z regionů nedošlo k vymrznutí jako v roce 2012.  Pozdější nástup jara nepůsobil na porosty negativně. Zimní a jarní vláhy bylo dostatek a ani jarní mrazíky nezpůsobily žádné škody, jako tomu bylo v předešlých dvou letech.     

Většina porostů kvetla  bohatě  s asi 10ti denním zpožděním a nyní ještě dokvétají. Chladné a deštivé počasí během května mělo na jahodníkové porosty dobrý vliv, nyní jsou ve výborném stavu. Díky chladnému počasí se začátek sklizně  opozdí o 2 až 3 týdny podle lokality. Sklízet se bude až do poloviny července.


Kvalitu jahod a výši produkce  může ještě ovlivnit nepříznivé počasí během sklizně v červnu – např. déšť, vysoké teploty,  krupobití nebo houbové choroby. Rozhodující  pro výši produkce jahod bude další vývoj počasí po nynějších vydatných srážkách. 


Cena  trhaných jahod  v první dekádě června bude stejná jako v loňském roce, závislá na kvalitě plodů. Cena samosběrů by měla být stejná jako v loňském roce a opět  závislá na kvalitě. Další vývoj cen  v sezóně bude záviset na počasí, produkci, kvalitě. Pro letošní rok bude zřejmě  českých jahod na farmách dostatek.

Bc. Milan Hanč
Jahodárna Hanč VraňanyŠkody v ovocných sadech, školkách a na jahodových plantážích po červnových povodních v  ČR   - informace pro tiskovou konferenci 12.6. 2013

 

Vlivem nedávných povodní naštěstí nedošlo v ovocnářství k plošným a významným škodám. V ČR bylo zničeno celkem cca 25 ha, ve složení 8 ha jahodníku, 8 ha ovocných školek a do 10 ha ovocných sadů. I přes poměrně malou poškozenou plochu se škoda vyšplhá nad 15 mil. Kč. Na uvedené ploše nejde jen o zničení letošní úrody, jako u polních plodin a zeleniny, ale o zničení trvalého porostu, ať už stromů a keřů, jahodníkové sadby nebo rozpěstovaného víceletého školkařského materiálu. 


Škody povodněmi jsou u sadů nepojistitelnými riziky, stejně jako u jahodníku (lze pojistit jen úrodu v daném roce), kdy nelze pojistit sadbu, která měla produkovat plody více let. Ve více regionech bylo také mnoho desítek hektarů sadů, kde stála řadu hodin voda z důvodů vysokých srážek a plně nasyceného půdního profilu. Zejména peckoviny jsou na tuto skutečnost velmi citlivé, dochází vlivem stojaté vody k zadušení kořenů a ke stresu, který vede k propadu plůdků, žloutnutí porostu a v případě delšího podmáčení vodou až ke ztrátě odolnosti a následnému zmrznutí během zimy a odumření stromů. Orientačně lze vyčíslit nepřímé ztráty z důvodů zaplavení nebo velkého podmáčení porostů na více než 50 mil. Kč.  


V posledních dnech, kdy řadu míst postihly bleskové povodně, došlo k  poškození některých regionů krupobitím (např.slánsko, olomoucko atd.) a škody zřejmě dosáhnou výše, kterou přímo způsobila povodeň.

Ing.Martin Ludvík
Ovocnářská unie ČR


 

 

Jahody - historie, pěstování v ČR, dovoz, vývoz, grafy a další informace ke stažení


 

VÝZNAMNÍ PĚSTITELÉ JAHODNÍKU V ČR

Jahodárna Vraňany (informace ke stažení) – Bc.Milan Hanč,tel.: 737 703 606, www.jahodarna-vranany.cz

Farma Stebno u Petrohradu – Milan Pěnička,tel.: 774 007 744, www.jahodystebno.cz

Jahodové plantáže Kříž – Plzeň,Ing.Oldřich Kříž, tel.: 603 483 670, www.top.cz

Bavorovské jahody s.r.o. - tel : 602 455 544, www.jahodybavorov.cz

Jahodová plantáž Dolní Pěna – Ing.Petr Nouza,tel.: 777 159 129, www.jahody-nouza.cz

Sempra Mažice s.r.o. -Jan Srnec , tel.: 381 580 038, www.sempramazice.cz

Sempra Turnov s.r.o. - Ing. Vladimír Louda, tel.: 607 883 007, www.sempra-turnov.cz

Berry Servis s.r.o. - Břežany II, tel.: 321 672 764, www.berryservis.cz

Zemědělská farma Ladislav Drahoš – Dolní Újezd,tel.: 461 631 320, www.farmadrahos.cz

Sady Louny – Jiří Šupík, tel.: 603 232 335, www.sadylouny.cz

Jahodové plantáže Jiří Houda – Přelovice u Pardubic, tel.: 466 416 309, www.jahodyodhoudy.cz

Ovocné sady Bříství – tel.: 321 729 323, www.bristvi.cz

Kunratické jahody – Ing.Václav Jakoubek,tel.: 241 932 232, www.kunratickejahody.cz

Jahodárna Bratčice – tel.: 608 455 513, www.jahodarnabratcice.cz
 
Klička s.r.o. - Osík, Petr Klička,tel.: 731 408 846, www.klicka-osik.cz

Jahodárna Čejkovice – Bc. Jan Blažek, tel.: 604 878 303, www.jahody.eu

Jahodárna Zdeněk Jakubčík – Šakvice, tel.: 606 750 740, www.jahody.vyrobce.cz

Vaklima s.r.o. - Holešov, tel.: 573 398 279, www.jahodyzholesova.cz

Jahodárna Dostálovi – Olomouc,Brno,Prostějov, tel.: 602 571 516, www.jahodarny.cz

Jahody Havlíčků Brod –  Lubomír Šantrůček,tel.: 606 482 153, www.jahodyhb.cz

Zahrada Svádov – Ing. Stanislav Štrympl,tel.: 475 531 225, www.zahradasvadov.cz

Agrodrůžstvo Lhota pod Libčany – tel.: 495 585 401, www.agrolhota.cz

Jahody Těchařovice – Ing. Petr Buzický, tel.: 603 812 043, www.jahodytecharovice.atlasweb.cz

Jahodárna Chmeliště – p.Franc, tel.: 603 940 977, www.jahodychmeliste.aspone.cz


V ČR je dalších cca 80 regionálních pěstitelů o výměře do 3 ha plochy jahodníku, kteří zásobují český trh čerstvými jahodami  trhanými nebo formou samosběrů. Dohromady se  plocha jahodníku pohybuje kolem 500 ha


 

RECEPTY S JAHODAMI

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz