text
cz
eng

Výroba vepřového upadá

24.04.2013


Podle informací Ústavu zemědělské ekonomiky a informací došlo v loňském roce k prolomení magické padesátiprocentní hranice v soběstačnosti ve vepřovém mase. Více než polovina masa spotřebovávaného v České republice pochází z dovozu, navíc v situaci, kdy Evropou zmítá jedna potravinová krize za druhou. Hlouběji se touto otázkou dalšího propadu produkce vepřového masa zabývala v minulém týdnu i tisková konference zorganizovaná v sídle Agrární komory ČR, z níž uvádíme podstatné informace.

„Na přelomu roku došlo k obnovení poklesu stavů prasat a pokud se nezmění některé z rozhodujících faktorů – cena obilovin a jatečných prasat – bude tento trend pokračovat. Následkem toho se bude snižovat zaměstnanost na venkově, zvyšovat závislost na dovozu a velké volatilitě cen masa,“ řekl Jindřich Macháček, předseda Svazu chovatelů prasat ČR.

Deformace cen

Velmi paradoxně je cena jatečných prasat v ČR dlouhou dobu pod průměrem Evropské unie. To v žádném případě neodpovídá běžným ekonomickým zákonitostem, podle nichž země závislé na dovozu mívají cenu nad průměrem – přinejmenším o dopravní náklady. Současná situace tak vede k zamyšlení nad fungováním společného trhu a jeho deformaci národními podporami jednotlivých států.


Od prvního ledna 2013 začala v Evropské unii platit nová, výrazně přísnější pravidla pro chov prasnic (směrnice č. EC 120/2008). Vzhledem ke snaze zajistit zvířatům lepší životní pohodu je nyní zakázáno chovat prasnice v průběhu březosti v samostatných kotcích – naopak musí být ustájeny ve skupinách s možností pohybu a vzájemného kontaktu. Tato změna uspořádání si ze strany chovatelů vyžádala obrovské investice a hluboké zásahy do managementu chovu. „Bohužel se ukazuje, že zdaleka ne všichni chovatelé v Evropské unii a ne všechny země postupují podle platné legislativy. Podle informací získaných z Evropské komise existuje stále značné procento chovatelů, kteří nová ustanovení nesplňují a navíc za to nejsou ze strany státních správ těchto zemí postihováni,“ dodal Macháček.


Zásadní nedostatky v naplňování nové legislativy je možné najít i v zemích z pohledu chovu prasat velmi důležitých. Příkladem mohou být Francie, Německo, Itálie, Španělsko či Polsko. V těchto zemích se novým požadavkům nepřizpůsobila více než třetina chovatelů (někde i 50 %). Drobnější nedostatky jsou potom i v řadě dalších států. Celkově se odhaduje, že minimálně 20 % chovatelů prasat v Evropské unii nesplňuje podmínku skupinového ustájení prasnic, přestože byla (přinejmenším u nás) prezentována jako naprosto nezbytná podmínka dalšího fungování. Paradoxně je stav takový, že země, které zcela dodržují novou legislativu, jsou spíše výjimkou.

Pirátství ve využívání ekonomických výhod

Problémem však není pouze to, že značná část evropské produkce nesplňuje zákonná pravidla a nedošlo tedy ke zlepšení životních podmínek prasat. Tito chovatelé navíc využívají nelegální ekonomickou výhodu danou tím, že se vyhnuli finančně náročné investici a jejich produkce tak není zatížena odpisy. V době kriticky vysokých nákladů na krmiva je tato výhoda naprosto zásadní a umožňuje jim vyrábět levněji než chovatelům, kteří se řídí zákony.


Zlepšení životní pohody zvířat, které mělo být hlavním cílem nové legislativy, nemusí být díky nedůslednosti vymáhání dosaženo, a naopak ti, kdo o welfare dbají a legislativu v dobré víře naplnili, mohou být zásadně poškozeni. „Nevratně poškozena bude v takovém případě i důvěra ke každému novému opatření, které unie navrhne. Často proklamovaný společný trh Evropské unie by zůstal pouze velmi problematickou iluzí.


Vzhledem k tomu, že je Česká republika výrazně dovozovou zemí, jeví se jako pravděpodobné, že i k nám se budou dovážet prasata nebo maso prasat nesplňujících legislativní požadavky Evropské unie a České republiky,“ varuje Macháček.

Veškeré české chovy legislativě unie vyhovují

„Protože snahy o zlepšování životní pohody zvířat jsou zaštiťovány zájmem spotřebitelů nebo přinejmenším jejich části, obracíme se právě na širokou veřejnost a na maloobchod. Protože se zdá, že vymáhání nových opatření ze strany Evropské unie a národních vlád nebude příliš účinné, hledáme pomoc v celé vertikále výroby a distribuce potravin. Jedinou jistotu, kterou v tomto okamžiku máme, je fakt, že prakticky veškeré české chovy legislativě vyhovují. Žádáme proto prodejce i spotřebitele, aby preferovali výrobky z českých surovin – ať už označené logem Klasa nebo Český výrobek – garantováno potravinářskou komorou. Na jedné straně tím budou podporovat výrobky, které prokazatelně přispívají k pohodě chovaných zvířat, a na straně druhé pomohou ukázat, že dodržování legislativy není chybou a hloupostí. Bonusem v tomto směru bude i to, že pomohou udržení zaměstnanosti na venkově a podporují tuzemskou výrobu,“ konstatoval Macháček.


V situaci, kdy ceny krmiv jsou oproti loňskému roku o 30 % vyšší, zatímco cena jatečných prasat stoupla přibližně o tři procenta, nedokážou chovatelé prasat krýt výrobní náklady.


„Bez pomoci spotřebitelů a obchodníků se obávám, že namísto potenciálního obchodního prostoru, který by se měl otevřít adaptovaným chovům, dojde k opětovnému propadu stavů a ještě hlubší závislosti na dovozu masa ze zahraničí,“ uzavřel Macháček.

Eugenie Línková

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz