text
cz
eng

Z činnosti Krajského informačního střediska Jihomoravského kraje v roce 2017

18.09.2017


Pro Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje (KIS JMK) provozované Regionální agrární komorou Jihomoravského kraje (RAK JMK) je 16. květen 2017 dnem změny nadřízených organizačních struktur. Jeho základní poslání „nediskriminační, plošná, bezplatná, … podpora zemědělství a venkova …“ pro celé území Jihomoravského kraje (JMK) zůstává zachována.

Vyjmenovávat všechny aktivity a činnosti by zabralo příliš místa, proto jen některé, které však potvrzují úzkou spolupráci jak se zemědělstvím a venkovem, tak i s jihomoravskými i dalšími institucemi jako jsou: Jihomoravský kraj – Krajský úřad JMK, MZe ČR, SZIF, ÚZEI, SVS – KVS pro JMK, SZPI, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČHMÚ, Zemědělský svaz, ASZ, AK ČR, PK ČR, profesní a oborové organizace, sdružení, zemědělské školství a další.


Z období, počínaje 16. květnem 2017, uvádíme jen některé aktivity:

Organizace potravinářských soutěží o ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje (8. ročník) a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017 (12. ročník), do kterých se přihlásilo 47 firem se 167 výrobky:

  • do 12. června příjem přihlášek
  • 13. června kontrola přihlášek
  • 27. června hodnocení výrobků
  • 2. září slavnostní vyhlášení výsledků v rámci krajských Jihomoravských dožínkových slavností v Břeclavi

Prezentace, ochutnávky a prodej úspěšných regionálních potravin ve dnech:

- 4. srpna - Slavnosti okurek ve Znojmě
- 9. srpna - Farmářské trhy ve Vyškově
- 10. srpna - Farmářské trhy v Boskovicích
- 12 srpna - Svatovavřinecké slavnosti v Hodoníně
- 17. srpna - Farmářské trhy v Blansku
- 18. srpna - Farmářské trhy v Břeclavi
- 24. srpna - Země živitelka v Českých Budějovicích
- 29. srpna - Země živitelka v Českých Budějovicích
- 2. září - Jihomoravské krajské dožínky v Břeclavi
- 3. září - Okresní dožínky Blansko ve Vískách u Letovic
- 7. září - Farmářské trhy v Bílovicích nad Svitavou
- 8. září - Farmářské trhy v Kyjově
- 21. září - Slavnosti vína na náměstí Svobody v Brně
- 24. září - Bystrcký farmářský trh u hotelu Santon na brněnské přehradě
- 30. září - Husí slavnosti v Boskovicích


Spoluorganizace krajských Jihomoravských dožínkových slavností, konaných v sobotu 2. září 2017 v Břeclavi, kdy jedním z klíčových bodů programu bylo slavnostní vyhlášení výsledků regionálních potravinářských soutěží o ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2017 spojené s jejich prezentací, ochutnávkami a prodejem. To vše za účasti představitelů a zástupců vlády ČR, MZe, SZIF, Jihomoravského kraje, Mendelovy univerzity, Veterinární a farmaceutické univerzity, AK ČR a dalších.


Ve spolupráci zejména se SOŠ Dvořákova, Znojmo, s Jihomoravským krajem a PGRLF, a.s. včetně jejich finanční podpory, s Agropodnikem Mašovice, a.s. a dalšími spoluorganizuje RAK JMK a KIS JMK krajské soutěže jihomoravských odborných škol v orbě, za účasti žáků i z jiných krajů České republiky, Slovenska a z Rakouska. Letošní ročník soutěže v orbě se uskuteční v termínu 5. – 6. října 2017.


Pokračujeme ve spoluorganizaci gastro soutěží žáků odborných škol v různých kategoriích potravinářských oborů. Nově spolupracujeme na přípravě žákovských prezentací a soutěží při Vánočních trzích na Výstavišti v Brně ve dnech 8. až 17. prosince 2017. Minulá akce podobného charakteru se uskutečnila během Národní výstavy hospodářských zvířat na Výstavišti v Brně ve dnech 11. – 14. května 2017.


Producenty potravinářských surovin a potravin Jihomoravského kraje jsme podpořili v rámci letošní výstavy Země živitelka spolurealizací show známého šéfkuchaře – „Jaroslav Sapík vaří ze surovin rodného Jihomoravského kraje“.


Organizace a realizace jednání k problematice zemědělského školství v jihomoravském kraji, tzv. Kulatý stůl, na základě žádosti viceprezidenta AK ČR, ing. Martina Pýchy. Jednání měla dvě části, první, kdy se sešli pouze zemědělci (dne 2. června 2017) v zastoupení svých zájmových skupin (ASZ, Zemědělský svaz, AK, …) ke sjednocení svých postřehů a požadavků, a druhou, kdy na společném jednání se zástupci státní správy a samosprávy činnými v problematice školství a vzdělávání (dne 6. června 2017) zemědělci své požadavky přednesli. Obě jednání se uskutečnila v sídle RAK JMK a KIS JMK, Kotlářská 53 v Brně, za celkové účasti 40 osob.


KIS JMK řeší průběžně požadavky zemědělské a obecně i venkovské veřejnosti. K tomu využívá i informací z účasti a jednání s partnery v komisích a z institucí:


Komise pro zemědělství a venkov RHSD JMK
- Pracovní skupina pro životní prostředí při Regionální stálé konferenci pro území Jihomoravského kraje
- Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova
- Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj
- Generel vodního hospodářství krajiny České republiky
- Meziresortní komise VODA – SUCHO
- Nákazová komise při SVS – KVS pro JMK
- ČHMÚNa období podzim až zima 2017 připravujeme mimo jiné konání dvou seminářů „Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (Nitrátová směrnice) v České republice“.


Odbornou záštitu nad poradenskou a související činností poskytuje RNDr. Jan Dovrtěl, CSc., akreditovaný poradce MZe.

Zdroj: Krajské informační středisko Jihomoravského kraje

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz