text
cz
eng

Zelená nafta je žhavým tématem zemědělců

04.06.2012


Podpora českého zemědělství se zvýší o 2,1 miliardy korun. Uvedl to minulé pondělí na Žofínském fóruvěnovaném současnosti a budoucnosti zemědělství a potravinářství ministr zemědělství Petr Bendl.

„Jsme rádi tomu, že po slovním ujištění následně ministr Bendl zveřejnil návrh na využití příjmů Pozemkového fondu České republiky v letošním a příštím roce,“ uvedl Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR, která toto Žofínské fórum zorganizovala. Celkem 2,1miliardy korun by podle tohoto návrhu bylo rozděleno na podporu lesního a vodního hospodářství, na spolufinancování Programu rozvoje venkova v letech 2012 a 2013, na programy pro Podpůrného a garančního rolnického a lesního fondu, na národní doplňkové platby k přímým platbám v roce 2012. Časový tlak je nejcitelnější právě u národních doplňkových plateb k přímým platbám top-up. „Tyto doplňkové platby můžeme v letošním roce vyplatit naposledy, a je proto třeba pro ně upravit legislativní podmínky co nejdříve,“ říká ministr zemědělství Petr Bendl a dodává: „Věřím, že se nám podaří nalézt ještě další zdroje k finančnímu posílení doplňkových plateb, protože tuto formu podpory považuji za významnou pro udržení konkurenceschopnosti českých zemědělců v rámci unie.“


Konkurenceschopnost a její podporu ale zemědělci nejcitelněji vnímají v podpoře zelené nafty a stále doufají, že vláda nalezne odvahu přehodnotit svůj postoj k těmto, všude v okolních státech zaběhlým podporách farmářů. „Nepodařilo se nám ale dosud věcně o problému jednat a vysvětlit ekonomickými propočty, co by ve svém důsledku znamenalo odepřít zemědělcům tuto úlevu,“ uvedl Jan Veleba. Proto se v krátké době již podruhé ve středu 30. května sešlo mimořádné představenstvo Agrární komory ČR, aby zhodnotilo masovou protestní akci 23. května formou protestních jízd zemědělské techniky po regionech České republiky, reakci vlády a na základě toho stanovilo další postup.


Z  mimořádného jednání představenstva AK ČR, vzešla řada námětů jak postupovat v případě snahy vlády  zrušit vratku spotřební daně u zelené nafty.V převaze byl názor  jednat a vysvětlovat  poslancům a senátorům skutečný dopad zrušení zelené nafty na  konkurenceschopnost českých zemědělců, znovu žádat premiéra o přijetí,aby vyslechl argumenty těch, jichž se to bytostně týká. V případě, že nedojde při vyjednávání v parlamentu ani při možném jednání u premiéra k jakémukoliv posunu ,jsou zemědělci rozhodnuti tentokrát  svou nespokojenost  přenést  do Prahy.


Snaha premiéra  Petra Nečase  o zelené naftě vyjednávat v těchto dnech jen se skupinou zástupců Asociace soukromého zemědělství, kteří jsou vesměs členy  ODS je podle většiny přítomných už startem k politikaření  před podzimními senátními volbami.“Přehlížení naprosté většiny zemědělců sdružených v AKČR premiérem je až zarážející. Zastupujeme zemědělce pracujících s 2,8 mil. hektarů obdělávané půdy, tedy 80%. Asociace  soukromého zemědělství , s jejímiž členy s legitimací ODS  chce premiér pouze  vyjednávat má zemědělce  obdělávající něco kolem 6% půdy v ČR. Nežijeme ale už v totalitě a neměli bychom  jednat jen s příslušníky své strany. To jsme zažili  před rokem 1990, kdy si tehdejší mocní také vybírali, s kým se budou bavit a s kým ne. Jak to dopadlo, každý ví,“ řekl prezident AKČR Jan Veleba přítomným a dodal, že je jen otázkou několika dní, kdy se začnou  naplňovat závěry jednání představenstva AKČR, které bylo velmi konkrétní, několikahodinové a zásadního charakteru. Vyznělo z něj, nepřipustit dál  snižovat rozměr a konkurenceschopnost českého zemědělství.


Eugenie Línková

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz