text
cz
eng

Zemědělský výbor chce mimořádné jednání vlády k řešení krize

25.06.2016


Dne 23. června proběhla 33. schůze Zemědělského výboru Parlamentu ČR. Na pořadu jednání byl také bod s názvem „Řešení krize v živočišné výrobě“. Jednání navazovalo na usnesení vlády č. 527 ze 7. června 2016, které upozornilo na akutní krizi v živočišné výrobě a jednotlivým rezortům zadalo ve spolupráci hledat řešení. Za Ministerstvo zemědělství seznámil náměstek pro řízení sekce komodit, poradenství a vzdělávání Jiří Šír přítomné s dosavadním postupem řešení krize ze strany rezortu zemědělství a s prozatímními výstupy mezirezortní pracovní skupiny (MF, MPSV, MZd) pro nalezení finančních úlev zemědělcům, které se účastní také Agrární komora ČR.

Na jeho vystoupení navázal prezident Agrární komory ČR Miroslav Toman, který upozornil na neustále se zhoršující situaci na trzích s živočišnými komoditami a na systémové problémy sektoru jako celku a především na neúměrně dlouhou dobu, která byla řešení situace (bez reálného výsledku) věnována. Po rozpravě bylo přijato usnesení, které předsedovi vlády mimo jiné doporučuje, aby svolal mimořádné jednání vlády s cílem schválení mimořádného balíčku pomoci pro sektor zemědělství (dočasné odpuštění záloh na sociálním a zdravotním pojištění, osvobození dotačních podpor od daně z příjmu, snížení záloh na dani z příjmu, zvýšení procenta vratky spotřební daně na PHM spotřebované v zemědělské výrobě, odpuštění daně z nemovitosti a další). Usnesení doporučuje také iniciovat jednání k řešení krize v živočišné výrobě na úrovni Evropské rady a u stejného orgánu apelovat na zrušení protiruských sankcí s perspektivou znovuotevření ruského trhu pro unijní potraviny. Situaci budeme nadále monitorovat a v diskuzi prosazovat priority členské základny.

Ing. Jan Doležal

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz