cz
eng

Mapa webu

Agrární komora ČR


Články

 • Kontakt
  telefon a e-mail Prezident Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. 296 411 180 Tajemník Ing. Jan Doležal 724 142 948dolezal@akcr.cz Poradce prezidenta Ing. Jan Záhorka 606 755 026zahorka@akcr.cz Ředitel úřadu Ing. Václav Suchan, CSc. MBA 602 433…

 • Erozi půdy lze řešit rozumným hospodařením v krajině, nikoliv nesmyslnými restrikcemi
  Jak v tomto směru upozorňuje Zdeněk Jandejsek, prezident komory: „Agrární komora jednoznačně souhlasí s tím, že ochrana půdy je jednou ze současných priorit, a to v to kontextu na celý základ zemědělského hospodaření, péči o životní prostředí, ale i ve věci…

 • Upozornění o změně adresy

 • Strategií je odstřel fondu
  Představenstvo fondu, zrovna tak dozorčí rada s výjimkou jejího předsedy, který je prezidentem Agrární komory ČR Jana Veleby, doporučilo do porady ministra ke schválení strategii pro rok 2012 a další roky. Smyslem strategie není nic jiného, než činnost fondu postupně utlumovat a…

 • Sněm Agrární komory České republiky 2013
  Komora sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání. Členové Agrární komory České republiky obhospodařují téměř 2 miliony hektarů zemědělské půdy, to jsou zhruba tři pětiny z celkové výměry…

 • Článek na Home RU
  Аграрной палате ЧР…

 • Okresní komory
  Středočeský kraj Agrární komora okresu Benešov Ředitel: Kučera Rudolf, ing. Tel.: +420 317 721 757 Fax: +420 317 721 757 akbn@quick.cz Žižkova 360 25601 Benešov u Prahy IČ: 46355014 Agrární komora Beroun Ředitel: Abrhám Stanislav za_beroun@mze.cz Pod…

 • Novým prezidentem Agrární komory ČR je Zdeněk Jandejsek
  Mezi hlavní cíle nového prezidenta patří vyrovnaná agrární soustava se zhodnocením produkce živočišných odvětví a s důrazem na silnou a v evropském kontextu konkurenceschopnou intenzivní výrobu jak v zemědělství, tak zpracovatelském průmyslu. Jak sám k tématu uvádí:…

 • Contact
  Úřad agrární komory ČR President of the Czech Agrarian Chamber Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. 224 215 946sekretariat@akcr.cz Secretary General Ing. Jan Doležal 724 142 948dolezal@akcr.cz Adviser to President Ing. Jan Záhorka 606 755…

 • PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD
  PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Článek 1 Základní ustanovení 1) Okresní agrární komory,…

 • Dozorčí rada Agrární komory ČR
  Člen Zaměstnání Kontakty Předseda Ing. Pavel Veselý Agrodružstvo Lhota pod Libčany 182 Lhota pod Libčany 503 27 tel.: 495 585 404 495 582 152 fax: 495 585 219 e-mail: vesely@agrolhota.cz Členové Ing. Miloš Buňka…

 • Národní dožínky 2017

 • Komuniké z 65. společné jednání zástupců agrárních komor zemí V-4 rozšířeného o účast agrárních komor Chorvatska a Slovinska, Brno
  Představitelé Slovenské zemědělské a potravinářské komory (SPPK), Národní rady agrárních komor Polska (KRIR), Maďarské agrární komory (NAK), Chorvatské agrární komory (HPK), Slovinské agrární a lesnické komory (CAFS) a Agrární komory České republiky se sešli v rámci…

 • Statut Agrární komory České republiky
  Agrární komora České republiky (Dokument byl schválený XXII. sněmem AK ČR dne 20. března 2014 a vzat na vědomí vládou ČR dne 27. října 2014) S T A T U T AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Část prvníÚvodní ustanoveníČlánek…

 • Volební řád
  Agrární komora České republiky(Dokument byl schválený XXII. sněmem AK ČR dne 20. března 2014a vzat na vědomí vládou ČR dne 27. října 2014) VOLEBNÍ ŘÁDAGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Článek 1 (1) Tento volební řád upravuje volby do orgánů…

 • Představenstvo Agrární komory ČR
  Člen Zaměstnání Kontakty Prezident AK ČR Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. Agrární komora České republikypracoviště: Počernická 272/96108 00 - Praha 10, Malešice tel.: 296 411 180e-mail: sekretariat@akcr.cz Sněmovna…

 • Činnost výzkumníků je spíše posláním
  Tento dokument podepsala ředitelka ústavu prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc., spolu s prezidentem komory na tiskové konferenci před novináři. Zatímco šéfka ústavu seznámila média s činností největšího výzkumného pracoviště s živočišnou tematikou v České republice, její…

 • Podpory živočišné výroby
  A vedle toho bychom byli svědky mnohem smysluplnějšího využití trvalých travních porostů než v mnohých případech bývá dnes. Národní podpory chovatelů krav bez tržní produkce Belgie Podpora chovatelů krav bez tržní produkce mléka (KBTPM) základního stáda -…

 • Dobré české potraviny pochází z Rosic
  Jednání u kulatého stolu se zúčastnili i zástupci jednotlivých zemědělských podniků kraje a s nimi i sedláci z rodinných farem. „Stále se snižuje soběstačnost České republiky ve výrobě potravin, diskutovali jsme mimo jiné o tom, jak tento stav změnit. Uvědomujeme…

 • Zákon o Agrární komoře České republiky
  SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Citace pův. předpisu: 301/1992 Sb. Částka: 62/1992 Sb. Datum přijetí: 5.…

 • Patnáctka pomáhá mléku
  I přes tyto potíže se podařilo v některých zemích si je ověřit. Získané údaje potvrdily pravdivost původních informací, a proto komora bude údaje o jednotlivých komoditách postupně zveřejňovat, tentokrát se zaměřuje na mléko. Podpora farmářů, výrobců mléka, z…

 • Svazy a společenstva Agrární komory České republiky
  SPOLEČENSTVA ZÁJMOVÁ Agrární unie ČR Předseda: Drs Miroslavfarmadrs@seznam.cz AGROFERT, a. s. tel.: +420 272 192 111 fax: +420 272 192 272 agrofert@agrofert.cz www.agrofert.cz Pyšelská 2327/2 Praha 4…

 • Law on the czech agrarian chamber
  SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Citace pův. předpisu: 301/1992 Sb. Částka: 62/1992…

 • Statute
  Agrární komora České republiky (Dokument byl schválený XXII. sněmem AK ČR dne 20. března 2014 a vzat na vědomí vládou ČR dne 27. října 2014) S T A T U T AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Část prvníÚvodní ustanoveníČlánek…

 • Contributory Regulations
  PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Článek 1 Základní ustanovení 1) Okresní agrární…

 • Board of Directors
  Member Employment Contacts President AK ČR Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. Agrární komora České republikypracoviště: Počernická 272/96108 00 - Praha 10, Malešice tel.: +420 296 411 180 sekretariat@akcr.cz General chamber The South…

 • Komuniké z 61. zasedání představitelů agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se konalo v Židlochovicích ve dnech 9. - 10
  Představitelé agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky na úvod diskutovali o současné tíživé situaci na trzích se zemědělskými komoditami. Zejména situace chovatelů prasat a dojeného skotu je extrémně složitá a nevykazuje téměř žádné známky zlepšení. Mírné…

 • Smuteční oznámení

 • Regional Agrarian Chambers
  Central Bohemian region Regional Agrarian Chamber of the Centra Bohemian Region Director: Novotná Petra, Bc., DiS. Tel.: +420 318 476 223 GSM.: +420 721 561 889 akpribram@atlas.cz Poštovní 4 26101 Příbram IČ: 26717816 DIČ: CZ26717816 Contact information of districts here Agrarian…

 • Výskyt ptačí chřipky v České republice je závažný, ale plně pod kontrolou
  Výskyt vysoce patogenního kmene aviární influenzy byl na našem území zaznamenán po deseti letech a vzhledem k situaci v Evropské unii a prokázání v okolních zemích jej šlo předpokládat. Z tohoto důvodu jsme v úzkém a bezprostředním kontaktu se Státní…

 • Associations
  INTEREST ASSOCIATIONS Agrarian Union CR Chairman: Drs Miroslav farmadrs@seznam.cz AGROFERT, a.s. tel.: +420 272 192 111 agrofert@agrofert.cz www.agrofert.cz Pyšelská 2327/2 Praha 4 149 00 Lesnicko-dřevařská komora České…

 • District Agrarian Chambers
  Agrarian Chamber of Prague Region Office of the Agrarian Chamber of the Czech Republic Valerie Ivašková GSM: +420 731 652 466 sekretariat@akcr.cz Počernická 272/96 Praha 10 - Malešice108 00 Agrarian Chamber of Central Bohemian Region Agrarian Chamber of Benešov…

 • Důležité termíny
  31. 8. 2017 V 15.00 hod. končí příjem Žádosti o podporu v rámci programu 129 300 (příjem začal od 24. dubna 2017. 31. 8. 2017 Končí příjem žádostí víno/vinice - Investice Příjem žádostí dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem) pro období…

 • Ekologické zemědělství bez biopotravin
  Biopotraviny mají na tuzemském trhu potravin podíl necelé jedno procento, přičemž většina z nich pochází z dovozu. Roční podpora ze státního rozpočtu už překročila jednu miliardu korun. Jak to, že tato do očí bijící disproporce nikomu nevadí? Ví to vůbec zodpovědní…

 • Krajské komory
  Středočeský kraj Regionální agrární komora Středočeského kraje Ředitelka: Novotná Petra, Bc., DiS.Mob.: +420 721 561 889 akpribram@atlas.cz Poštovní 4 26101 Příbram IČ: 26717816 DIČ: CZ26717816 Kontaktní informace okresů zde Agrární komora okresu Benešov…

 • Agrární událost v Brně
  Nechyběl ani stánek Agrární komory ČR (AK ČR), kde hned v první den výstavy uspořádal její prezident Jan Veleba tiskovou konferenci. Zmínil význam výstavy a hovořil především o aktualitách uplynulých týdnů. Zaměřil se na pomoc postiženým povodněmi a uvedl, že hned v…

 • Přínosem není jen energie
  * Uplynulou středu jste zahájili provoz bioplynové stanice v Agropodniku, a. s., Valašské Meziříčí, v němž jste předsedou představenstva a významným akcionářem. Dá se říci, že jste výstavbu stihli za pět minut dvanáct a nepřišli jste tak o dotaci, kterou poskytuje stát na…

 • Techagro bez politiků
  Nádherný areál brněnského výstaviště navštívilo rekordních 110 tisíc návštěvníků, kteří si prohlédli expozice 755 vystavujících firem z dvaceti zemí. To vše na rozloze více než sedmi hektarů a ve třinácti pavilonech a na volné ploše. Brněnská zemědělská,…

 • Transformace resortu silou
  Doposud se omezila na změnu struktury Státní veterinární správy, kdy byly zrušeny krajské správy jako samostatné subjekty. Nedokončeným a málo zdařilým návrhem bylo sloučení Pozemkového fondu a Ústředního pozemkového úřadu, respektive vytvoření nové instituce. Nyní…

 • Vepřové maso zdraží
  Letos představenstvo komory rozhodlo, že za mimořádný osobní přínos pro agrární odvětví a rozvoj komory udělí pamětní medaili nestorovi českých zootechniků a praktických výzkumníků Ing. Vlastimilu Kozlovi, který letos 25. března oslavil devadesát let. Rostlinná…

 • Mnoho tváří zemědělského výzkumu
  V březnu Agrární komora ČR informovala o důvodech růstu cen vajec, následující tisková konference se věnovala roční bilanci sektoru prostřednictvím výstupů Českého statistického úřadu, třetí setkání s médii proběhlo společně se zástupci České akademie…

 • Upozornění na vystoupení prezidenta DNES od 12:35 na ČT24

 • Election decree
  VOLEBNÍ ŘÁD AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Agrární komora České republiky(Dokument byl schválený XXII. sněmem AK ČR dne 20. března 2014a vzat na vědomí vládou ČR dne 27. října 2014) Článek 1 (1) Tento volební řád…

 • Supervisory Board
  Member Employment Contacts Chairman Ing. Pavel Veselý Agrodružstvo Lhota pod Libčany 182 Lhota pod Libčany 503 27 tel.: +420 495 585 404 +420 495 582 152 fax: +420 495 585 219 e-mail:…

 • Informační magazín č. 4/2017
  Soubor ke stažení…

 • Havířov v květech
  Havířov v květech, jak se tato slavnost jmenuje, bude zahájena květinovým průvodem od 11 až 12.30 hodiny na hlavním Náměstí republiky. Pojedou květové vozy, koňská spřežení, vojenská historická jízda koňmo a budou je doprovázet folklórní skupiny, taneční kluby,…

 • Ekologické zemědělství bez koncovky
  Biopotraviny mají na tuzemském trhu potravin podíl necelé jedno procento, přičemž většina z nich pochází z dovozu. Roční podpora ze státního rozpočtu už překročila jednu miliardu korun. Jak to, že tato do očí bijící disproporce nikomu nevadí? Ví to vůbec zodpovědní…

 • Nepravdy šíří závist
  Po přečtení tohoto článku jsem byl tak pobouřen, že jsem se rozhodl na něj reagovat. Článek poškozuje jasnými nepravdami v očích čtenářů pouze Andreje Babiše a jeho Agrofert, ale celý zemědělský sektor. Celý článek je protkán lživými tvrzeními, které mohou…

 • Závěry z jednání rozšířeného Krizového štábu AK ČR dne 3. května 2012
  Přítomní zástupci se shodli na těchto závěrech: Připravovaný řetězec akcí začíná v jeden den a jeden čas. Termín je stanoven na 23. května od 9:00 do 11:00 hod. po okresech celé ČR, dle možností a aktivit místních OAK a členských organizací. Nejde o…

 • Zesílí se vliv v politice
  * Nabízí se otázka, jak vás od soboty 20. října oslovovat, zda pane prezidente, nebo pane senátore? Zůstanete dál v čele Agrární komory ČR? To nevím, je to pro mne nová situace, ale oslovování nepokládám za to nejpodstatnější. Důležitější je druhá část otázky. Je…

 • Slepé a nekoncepční škrty
  Čeští farmáři by zrušením vratky 60 % spotřební daně za nákup zelené nafty přišli podle Jana Veleby o významnou část konkurenceschopnosti. Pro rozpočty zemědělců totiž znamená toto rozhodnutí výpadek ve výši jedné miliardy a 800 milionů korun ročně. „Když nebudeme…

 • Zelená nafta je žhavým tématem zemědělců
  „Jsme rádi tomu, že po slovním ujištění následně ministr Bendl zveřejnil návrh na využití příjmů Pozemkového fondu České republiky v letošním a příštím roce,“ uvedl Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR, která toto Žofínské fórum zorganizovala. Celkem…

 • Podiv nad tvrzením
  Moderátorka Michaela Jílková zjevně zanedbala přípravu a absolutně pořad nezvládala. Nicméně daleko větším překvapením pro mne byla nejednotná vystoupení zástupců zemědělské veřejnosti, kdy prezident Agrární komory ČR obhajoval výše zmíněný dotační titul jako věc…

 • Spolupráce s odborníky
  V průběhu diskuse o posílení spolupráce, vzájemné výměně informací, koordinaci činností v oblasti vzdělávání, transferu znalostí, zemědělském poradenství, koncepci sektoru či šetření FADN byla prezidentem komory Janem Velebou a ředitelem ÚZEI Janem Šlajsem podepsána…

 • Tečka za zelenou naftou
  Ministr zemědělství Petr Bendl společně s premiérem Petrem Nečasem a ministrem financí Miroslavem Kalouskem se sešli s předsedou Asociace soukromého zemědělství ČR Josefem Stehlíkem a dohodli se, že i v roce 2013 bude vyplácena vratka spotřební daně z nafty ve výši čtyřicet…

 • Informace k protestům 23. 5. 2012
  Závěrečné situační informace: Trvá stav, že premiér nereagoval na dopis signatářů nevládních organizací ze dne 18. 4. 2012, který nepodepsal pouze předseda ASZ Ing. Josef Stehlík. Dne 17. 5. jsme se neoficiálně dozvěděli, že premiér Petr Nečas jednal po linii…

 • Podpory chovatelů drůbeže
  V minulém roce jsme spotřebovali 323 tisíc tun drůbežího masa a vyrobili jenom 237 tisíc tun. U vajec je situace podobná. Na spotřebu 3,3 miliardy vajec se v České republice vyrobilo jen 2,2 miliardy kusů. Připomínám, že z loňské úrody nenalezlo uplatnění 3,2 mil. tun…

 • Drůbeží maso ve spolupráci
  Dlouholetý viceprezident polské agrární komory Wladislaw Piasecki spolu s prezidentem Dolnoslezské agrární komory Leszkem Gralou pozvali Jana Velebu na konferenci Drůbeží maso jako rovina spolupráce v polsko-českém pohraničí, která se uskutečnila 19. a 20. května v polském…

 • Podpory chovu prasat
  Loňský stav tohoto důležitého oboru je takový, že na domácí spotřebu 576 tisíc tun vepřového masa v živé hmotnosti jsme vyrobili už jenom 350 tisíc tun. Dovoz představoval 301 tisíc tun a vývoz 77 tisíc tun vepřového masa v živé hmotnosti, což představuje podíl dovozu na…

 • Bioplynová stanice v lese
  Jinak tomu není ani v případě podniku AGRO Liboměřice, a. s., které hospodaří částečně v chráněné krajinné oblasti v Železných horách. Komplex bioplynové stanice je umístěn mimo vesnici v lese. Bioplynová stanice v lese alespoň nemůže obtěžovat nikoho z okolí.…

 • Pohled pod pokličku výroby
  Při nedávné debatě v České televizi se ministr zemědělství nechal slyšet, ať se lidé ptají chovatelů prasat, ti prý budou za vysoké ceny vepřového zodpovědní. Následující text přibližuje, jaká je cesta prasete od narození až po porážku, včetně možnosti stanovení…

 • Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

 • Premiér všech zemědělců
  Však také hlavním pořadatelem byl Profi Press vydavatele Martina Sedláčka. Už to samo o sobě dávalo akci předem záruku kvality a profesionality. To se také stalo a na to, že to byla první výstava svého druhu na Slovensku, proběhla bezchybně. Jediná daň prvního ročníku byla…

 • Komuniké z 45. setkání zástupců nevládních agrárních organizací zemí Visegrádské čtyřky
  Zástupci Agrární komory České republiky, Maďarské agrární komory, Národní rady polských zemědělských komor a Slovenské zemědělské a potravinářské komory se setkali na 45. jednání nevládních agrárních organizací zemí V-4 ve dnech 25. a 26. června 2012 v Jaroměřicích…

 • Letošní úroda bude slabší
  Zásoby obilí z loňské sklizně Při předpokládaném vývozu celkem 2733 tisíc tun lze počítat s konečnou zásobou zhruba 1700 tisíc tun včetně státních hmotných rezerv. Vzhledem k trvajícímu zájmu o kvalitní obilí, naplnění všech potřeb trhu lze hodnotit…

 • AK ČR nesouhlasí s názorem ministra
  Pokud tento fond nevznikne a odškodnění farmářů bude záležitostí jednotlivých států, pak tato skutečnost přinese českým zemědělcům další znevýhodnění. Nastane stav, kdy bohaté západní země budou svým farmářům kompenzace vyplácet, kdežto v ČR se tak v důsledku…

 • Žně se přibližují k cíli
  „Sklizeň k letošnímu 7. srpnu překročila se 765 713 hektary svou polovinu, to je 58 procent. Za uplynulý první srpnový týden přibylo rekordních 465 tisíc hektarů, to je 35 procent z celkové sklizňové plochy,“ konstatoval minulé úterý Jan Záhorka z Agrární komory ČR.…

 • PADĚLATELÉ MEDU SNIŽUJÍ DOBRÉ JMÉNO VČELAŘŮ
  Jak přítomní včelaři konstatovali, zatímco SZPI tyto padělatele tvrdě stíhá a postihuje, druhý kontrolní orgán SVS je mnohem benevolentnější. Vyplývá to i z tiskové zprávy SVS z těchto dní, kde se konstatuje, že s medy u nás v podstatě nejsou žádné problémy. Včelaři…

 • Obrovské žňové rozdíly
  „Letošní finanční dopad tak nevyrovnaných sklizní v jednotlivých regionech republiky může být až osm miliard korun. Ty si letos odečteme z výnosu žní v České republiky,“ uvedl prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. I tak vysoké výnosy, jako je kupříkladu rekordní…

 • Aktivity Agrární komory ČR na 39. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka, 2012
  pátek 31. srpna • Proběhlo jednání předsednictva a dozorčí rady AK ČR za účasti následujících hostů: - Martina Hlaváčka, náměstka ministra - Romana Bočka, náměstka ministra - Petra Šťovíčka, pověřeného ředitele PF ČR - Aleny Stiborové,…

 • Zahájení výstavy Země živitelka 2012 - projev prezidenta AK ČR Jana Veleby
  Je třeba udržet výrobu a zaměstnanost. Je třeba jasně deklarovat podporu ŽV. V opačném případě přibudou další hektary obilí, řepky, kukuřice, atd. A je také třeba se konečně věnovat potravinové bezpečnosti. Je třeba také pracovat na budoucnosti. Mám dobrý…

 • Národní dožínky: Projev prezidenta AK ČR Jana Veleby
  To je také důvod, proč dochází k odklonu a jistému odcizení společnosti od původních hodnot, které doprovázely člověka od dávnověku. Jsou to hodnoty půdy, hodnoty rolnictví a všechno, co s tím souvisí. Jsou to hodnoty materiální i duchovní. Ta základní je nepochybně…

 • Letošní neúroda zvedne ceny některých komodit
  A toho se chce vyvarovat Agrární komora ČR, která opakovaně upozorňuje na průvodní jevy zahraničního výpadku úrody obilí, kukuřice, a tím pozvolné zdražování potravin, jako jsou především pečivo, ale i maso. „V těchto souvislostech nastal už od května 2012 další…

 • Podpora slovenské produkci
  „Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex v starobylej Nitre je už po 39krát reprezentatívnou prehliadkou výkonu slovenského agrosektoru. Postupne sa stala aj vynikajúcou príležitosťou pre vzájomné stretnutia a diskusie o úspechoch a problémoch nášho…

 • Dožínky i jiné události
  Produkty bio propaguje společně s Agrární komorou ČR obchodní řetězec Billa, jež je prosazuje ve svých supermarketech. Regionální potraviny zase komora ve spolupráci s Czech Tourismem zviditelňuje prostřednictvím Toulavé kamery a pak i pořadů na DVD, které prezentuje spolu s…

 • Společné memorandum na podporu zemědělství
  Zemědělské podniky jsou základním stabilizujícím prvkem venkova, neboť v mnoha regionech jsou dominantními zaměstnavateli obyvatelstva. Zemědělci rovněž pomáhají spoluvytvářet a udržovat krajinu jako místa pro plnohodnotný život a odpočinek lidí, turistiku, ale i rozvoj…

 • Levněji už nedovezeme
  Podle zemědělců na jihu Moravy je nejhorší úroda od války. Celkově jsou ztráty pět miliard korun. „Bez podpory vlády a dalších opatření někteří zemědělci nepřežijí,“ řekl Václav Hlaváček z regionální agrární komory. Úroda byla letos skutečně špatná.…

 • Průvodce zemědělstvím
  Zatímco Miroslav Toman je průvodcem uplynulým šedesátiletím českého zemědělství, dalších dvanáct osobností ze svých zkušeností svěřuje čtenáři jedinečné zážitky z dění v tomto resortu. Nechybí ani dva prezidenti Agrární komory České republiky, současný Jan Veleba…

 • Letošní ztráty na jihu Moravy
  „V Jihomoravském kraji (JmK) bylo v letošním roce oseto obilninami 161 159 hektarů. Z této plochy bylo sklizeno celkem 458 164 tun, což představuje průměr 2,82 tuny z hektaru. V běžných letech se dosahuje průměrných výnosů v rozmezí 5,5–5,76 tuny z hektaru. Letošní výpadek…

 • Rakouští novináři navštívili komoru
  Novináři z deníků a odborného tisku se cíleně zajímali o ekologii a výrobu potravin. V České republice je zhruba 10 % zemědělské půdy v ekologickém režimu, přesto se biopotravin produkuje mnohem méně, než by odpovídalo této výměře. Tuto disproporci společně vysvětlovali…

 • Brambor a cibule je méně
  Pěstování brambor v českých zemích bylo významné již ve druhé polovině 19. století a v prvních letech dvacátého století. České země zajišťovaly téměř 40 % produkce tehdejšího RakouskaUherska. Plocha osázená bramborami zaujímala například v roce 1921 celkem 404 tisíc…

 • Nejlepší převzali diplomy
  V letošním ročníku soutěže Českých 100 nejlepších zvítězila automobilka Škoda Auto, která zopakovala loňské prvenství. Druhou příčku obhájila energetická společnost ČEZ. Třetí místo obsadila Kooperativa Pojišťovna. Agrofert a Agrotrade dominovaly Šesté místo…

 • Rostlinná výroba živí drůbež a prasata
  Zakladatelem akciové společnosti bylo Zemědělské družstvo Moravany, které dlouhodobě na stávajících pozemcích hospodařilo. Akciová společnost byla založena v červnu roku 1996, hospodaří na výměře 2554 ha zemědělské půdy, z toho pouze 24 ha jsou trvalé travní porosty,…

 • První slova v novém roce
  Co je ale po letech pozitivní, je fakt, že současný ministr zemědělství Petr Bendl má připravenu novou koncepci do roku 2020, jejíž realizace by nastartovala určitou obnovu a zastavila trvalý propad. Její spuštění vidím jako zcela zásadní a jako zřejmě naši poslední…

 • Má tato země ještě šanci?
  Nemohu se ale zbavit dojmu, že amnestie odsouzených pro méně závažné trestné činy je v tomto případě jenom zástěrkou sloužící k tomu, aby nebyly souzeny zločinné kauzy ze zlatých tunelářských let devadesátých. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová vyjmenovala…

 • V sektoru je dál co řešit
  Tito odborníci za jednotlivé komodity budou k dispozici při jednání na úrovni Evropské unie – Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady a především na úrovni České republiky, kde bude probíhat po celý rok 2013 podrobná diskuse na půdě ministerstva zemědělství…

 • Vítězové soutěže
  Na tiskové konferenci se tak prezentovali Milan Basík z rodinné farmy v Zárybničné Lhotě na Táborsku a Zdeněk Štěpánek z firmy Boneco specializované především na výrobu hořčic a majonéz s doprovodným, poměrně širokým programem a škálou dalších specialit. Obě firmy…

 • Potraviny v čínském hledáčku
  Z Polska, o němž zejména tuzemští potravináři dlouhodobě mluví jako o významném původci nekvalitních výrobků, pocházelo osm procent prohřešků, ze Slovenska necelá tři procenta. Zhruba dvě procenta špatných produktů byla z Číny. Je sice pravdou, že podíl čínských…

 • Spotřeba potravin kolísá
  Od poválečné doby je zcela jasná tendence snižování spotřeby základních potravin z obilovin, brambor a ovoce mírného pásma. Naopak roste spotřeba masa. Mnohonásobně narostla spotřeba jižního ovoce a roste spotřeba vína. Na spotřebu potravin má vliv vývoj reálných mezd…

 • Veletrh plný zajímavostí
  Přestože vstupné třináct eur se může zdát vyšší, už první den veletrhu, v pátek, byly haly zcela zaplněné návštěvníky. Podle šéfa výstaviště Christiana Göke má už Grüne Woche jako zemědělský a zahradní veletrh oficiální prvenství na světě z hlediska velikosti a…

 • Vyřeší přemnoženou černou zvěř společně?
  Při Agrární komoře České republiky byla v roce 2011 zřízena Myslivecká komise jako reakce na požadavek nemalého počtu členů komory ze všech částí České republiky řešit právě problematiku škod způsobených zvěří na polních kulturách. V komisi vedle sebe pracují…

 • Vše pro rozvoj venkova
  * Co Novoroční balíček adresovaný vašim senátorským kolegům ve stručnosti obsahuje? Tímto dokumentem reaguji především na dva základní problémy, jedním je setrvalé snižování rozměru našeho zemědělství a druhým prohřešky s dopadem na český venkov. *…

 • Šance pro rusko-české agropodniky
  Nebývalý zájem podnikatelů o tuto misi je důkazem smysluplnosti mezivládní koordinace obchodních vztahů. Hospodářská komora a Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států zajistily účast zástupců padesáti firem podnikajících v Ruské…

 • Řetězec rozšířil spolupráci s komorou
  „Současný 65procentní podíl českých potravin plánujeme v příštích třech letech zvýšit až na 80 procent,“ řekl Jaroslaw Szczypka, generální ředitel společnosti Billa. „Právě rozšiřování spolupráce s Agrární komorou ČR, která je naším důležitým partnerem při…

 • Agrární ples na Žofíně 2013
  Ti, co nic nevyhráli, byli alespoň nasyceni lahodnou krmí, kterou nabídl raut v suterénu paláce, hned po předtančení skupiny profesionálů z taneční školy Astra. Na pódiu se vystřídali Lešek Semelka, Tereza Černochová, Roman Vojtek a TOP Band se svými sólisty vyhrával k dobré…

 • Co nabízel stánek komory
  Agrární komora ČR se prezentovala prostřednictvím sedmi firem, které opakovaně vítězí v soutěžích pořádaných jak okresními a krajskými agrárními komorami, tak v posledních třech letech hlavně ministerstvem zemědělství. Proto i ministr zemědělství ČR Petr Bendl s…

 • Výsledky ze summitu unie
  Pozitivní výsledky Je velmi dobře, že konečně došlo k dohodě. To znamená, že může dojít k závěrečné etapě vyjednání podmínek společné zemědělské politiky, kterou blokovalo právě schválení rozpočtu. Tato shoda ještě dává reálnou šanci, aby nové podmínky…

 • Setkání s výzkumníky
  „Povídali jsme si o významu domácího výzkumu a šlechtění pro intenzifikaci rostlinné výroby a o spolupráci obou institucí,“ vysvětlil prezident Agrární komory ČR Jan Veleba, o jaké setkání na půdě Agrární komory šlo. Poděkoval bývalému řediteli společnosti Ing.…

 • Venkov vnímají vážně
  Ministru Jankovskému svěřil i poznatky z návštěv svého volebního obvodu v Pardubickém kraji a cíleně kladl otázky, aby mohl při jednáních se starosty zcela zasvěceně reagovat. Program rozvoje venkova přišel o velké peníze Velmi zajímavé jednání proběhlo i v přechodném…

 • Odborníci s citem pro zeleň a pestrost
  Část z nich se sešla na tiskové konferenci pořádané Agrární komorou ČR, aby prostřednictvím médií pozvali veřejnost na různé výstavy, soutěže a dny otevřených dveří. Nejbližší termín pozvánky na návštěvu orchideária zahradnictví Chládek ve Střešovicích v Praze…

 • Co je české, to je dobré
  Svaz obchodu a cestovního ruchu ve svém prohlášení uvádí, že nelze všechny polské potraviny házet do jednoho pytle a u polských potravin je při kontrole v České republice zjišťováno méně prohřešků proti legislativě než u českých potravin. Zcela jiného názoru je ale…

 • Děkujeme, Vojto Olbrechte
  Jako blesk mne a mnoho dalších zemědělců, vinařů, novinářů a množství jeho známých zasáhla zpráva, že 21. února v podvečer zahynul při autonehodě. V takových situacích se jenom těžko hledají ta správná slova. Ta moje dnešní jsou prostá. Chci Ti, milý Vojto,…

 • Dny pro květináře a floristy
  Dopolední část programu byla věnována seminářům. Na nich se zúčastnění dozvěděli mnoho podnětného z oblasti zákoníku práce a jeho nových úprav. Dále také o nových předpisech, týkajících se rostlinolékařské problematiky a její legislativy i chorob a škůdců. Od…

 • Společně za obnovu krajiny
  Z dlouhodobého pohledu od roku 1920 ubyla ze zemědělského využívání výměra téměř jednoho kraje,“ uvádí ve společném stanovisku k petici za obnovu zemědělské krajiny prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba a předseda Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Jaroslav…

 • Priority Agrární komory ČR
  Jedna z klíčových vět Strategie pro růst zní: „Zemědělství a potravinářství v podmínkách ČR má předpoklady být strategickým a výnosným odvětvím“. Je to pravda a my k tomu dodáváme: agropotravinářský sektor představuje 16–17 % HDP, od vstupu do…

 • Šance na obrat tu stále je
  Nejdříve se přítomní seznámili se stručnou analýzou stavu, východisky a cíli nasměrování národní zemědělské politiky ČR za využití rámce společné zemědělské politiky pro roky 2014 až 2020. Jan Veleba zároveň nastínil návaznost a součinnost se Strategií pro…

 • Oblast tmavé oblohy
  Kromě ochrany nočního životního prostředí poskytne BOTO také informačně-turistický program a počítá s pravidelnými veřejnými akcemi pod tmavou oblohou. Lesy ČR se již v roce 2009 staly partnery vůbec prvního podobného projektu v ČR, česko-polské Jizerské oblasti tmavé…

 • Společně v propagaci potravin
  Czech Tourism představuje našim i zahraničním turistům velmi zajímavou formou krásy naší vlasti. Kromě kulturních a přírodních zajímavostí jsou to i krajové kulinární speciality a v nich svou velkou roli hrají i vítězné potraviny vzešlé ze soutěží o nejlepší…

 • Odešel velikán
  Byl váženým občanem a podnikatelem, byl hospodářským partnerem předsedů vlád a předních australských podnikatelů. Byl laureátem ceny britské královny Alžběty pro nejlepší podnikatele ve svém oboru, dvojnásobným držitelem vyznamenání řádu Austrálie a v Tasmánii…

 • Hodnocení minulého roku
  Zemědělci, lesáci, potravináři a další podnikatelé v agrárních odvětvích jsou sdruženi ve dvanácti krajských, dvou regionálních a 58 okresních agrárních komorách. Jejich delegáti tvoří všeobecnou sněmovnu. Sněmovnu společenstev tvoří delegáti třiceti odborných…

 • Výstup z druhého jednání pro přímé platby SAPS a systém s platebními nároky
  Česká republika by tedy měla zhodnotit současný vývoj a případně ho zohlednit ve své pozici k této problematice. SAPS je velmi jednoduchý a byrokraticky nenáročný. Systém s platebními nároky je administrativně výrazně náročnější, na druhou stranu poskytuje vedle možnosti…

 • Vejce se nemusí dovážet
  Původní předpověď byla, že po ukončení rekonstrukcí bude kapacita menší o milion kusů, tedy měla být 4 200 000 kusů. Realita je však absolutně jiná a kapacita roste, a to ještě není vše dokončeno. „Z toho také vyplývá rostoucí produkce a nyní předpokládáme, že se…

 • Z dopisní schránky
  Za svůj život jsem už poznal dost věcí – dobrých i špatných. Není ani dnes vše špatné, ale některá rozhodnutí, skutky, nařízení jsou špatná, a tak potlačují i ta dobrá rozhodnutí. Již dlouhou dobu mne tak jako mnoho dalších lidí trápí špatný stav, který vládne…

 • Zemědělství má velký potenciál
  Ministr na úvod pochválil účastníky, zemědělské odborníky, že zaplnili sál do posledního místečka. I z toho bylo patrné, jak dané téma zajímá zemědělskou veřejnost a nejen ji. Agrární sektor sice sám o sobě zaměstnává kolem 130 tisíc lidí, návazná odvětví více…

 • Zlaté české potraviny
  Společnost Schubert partner provozuje v ČR drůbežárny V roce 1991 založil Michael Schubert velkoobchodní firmu Michael Schubert s předmětem podnikání Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Základní a nejvíce obchodovanou komoditou byla distribuce čerstvých…

 • Agrární fórum k užitku
  V pacovském zámku v jednom křídle sídlí městský úřad, je tam i muzeum a pak krásný sál s možností hostit zmíněné setkání, ale i koncerty, divadlo a mnoho dalších společenských akcí. Prasata a brambory dál v propadu Hlavní problémy, které tamní zemědělskou výrobu…

 • Role prezidenta
  Co se ale také nezastaví, je dovoz potravin, mimo jiné i z Polska. Ani nemůže, protože jsme dospěli do stavu, že bychom vzniklý výpadek nedokázali nahradit. Alespoň ne hned. Přišla doba, kdy se naplnila naše slova, že české zemědělství začne být záležitostí všech, nikoli…

 • Setkání agrárníků s Milošem Zemanem
  Schůzky, která se konala 10. dubna v 15 hodin v kanceláři prezidenta a protáhla se na 1,5 hodiny, se zúčastnili prezident Agrární komory ČR Jan Veleba, viceprezidenti Bohumil Belada a Jindřich Šnejdrla. „Jde nám o zásadní stabilizaci sektoru, který momentálně v celé své…

 • Výroba vepřového upadá
  „Na přelomu roku došlo k obnovení poklesu stavů prasat a pokud se nezmění některé z rozhodujících faktorů – cena obilovin a jatečných prasat – bude tento trend pokračovat. Následkem toho se bude snižovat zaměstnanost na venkově, zvyšovat závislost na dovozu a velké…

 • Jan Veleba: Za špatnou pověst polského jídla si můžou Poláci sami!
  Moderátor (Václav Moravec): Větší pozor na to, co kupujeme, si dáváme po aféře se záměnou koňského masa za hovězí. Téměř polovina lidí v České republice kvůli této aféře začala podrobněji sledovat informace o složení výrobků, značku kupovaných uzenin ale…

 • Vinaři slavili úspěchy v Litoměřicích
  „Tento ročník považuji za absolutně nejúspěšnější. Měli jsme největší počet vystavovatelů – přes osmdesát, bylo zde 3500 spokojených návštěvníků. Ti mohli navštívit semináře Víno a zdraví a Víno a pokrmy, kdy mohli ochutnat potraviny značky Klasa a regionální…

 • K výročí narození Antonína Švehly
  „Je pro mne čest moci krátce znovu vystoupit při této významné příležitosti – vzpomínky 140 narozenin velikána našich novodobých dějin, agrárního vůdce Antonína Švehly. Velikána, který vzešel ze selského stavu, který pozvedl stavovskou agrární stranu do netušené…

 • Setí máku neuspěchejte
  Vzniká řada dotazů, o kolik sníží pozdní setí a pozdní nástup plošné vegetace výnosy. Z našeho pohledu (řepka, pšenice, ječmen, mák) nejde o nic kritického. Jaro je v našich podmínkách velmi proměnlivé. Uspěchané setí dá často horší výsledky než časově…

 • Výběr mlékárenských výrobků byl těžký
  V dopoledních hodinách hodnotilo mlékárenské výrobky několik vybraných novinářů (stali se tak zástupci veřejnosti), v odpoledních renomovaní odborníci. Zda se obě skupiny shodly na vítězích, se všichni dozví na Dni mléka 28. května, do té doby se samotní hodnotitelé mohou…

 • Tlak na agrární peníze
  „Rokem 2013 jsme vstoupili do doby, která je pro další osud českého zemědělství klíčová, a to z několika důvodů. Tím hlavním je skutečnost, že vrcholí jednání o konečné podobě reformy společné zemědělské politiky (SZP). Na něj navazuje diskuse o podobě transformace…

 • Dopis týdne
  Ale bylo by zapotřebí, aby všichni výrobci udávali zemi původu. Příkladná je třeba firma Lagris se svými luštěninami – která vždy uvádí jak producenta, tak zemi původu. Naopak, jako špatný příklad bez označení země původu, lze namátkou zmínit produkty – mandle…

 • AGRÁRNÍ FÓRUM 2013, Lucerna 14.5.2013 - projev prezidenta AK ČR, ing. Jana Veleby
  Dnešní shromáždění sem do Lucerny jsme svolali proto, abychom zde společně probrali otázky zásadního významu a řekli si, co dál. Dovolte, abych se podíval na naše zemědělství poněkud netradičním, zato ale výstižným a pro nezemědělce srozumitelným pohledem. Když…

 • AGRÁRNÍ FÓRUM 2013 - Prohlášení účastníků ze dne 14. května 2013, Praha, Palác Lucerna
  Počet členů organizovaných prostřednictvím 58 okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor je 2.999 z toho 2.507 zemědělských organizací. U podnikatelů v zemědělství převažují počtem 1.284 fyzické osoby. Počet zaměstnanců členstva komory je 111.900. Fyzické osoby jsou…

 • Premiéra jsme na vládě nedostihli
  Pavel Vybíral je zároveň předsedou představenstva Agropodniku Mašlovice, a. s., který svou produkcí představuje větší zemědělskou firmu. I na ně dopadly ztráty suchem. „Zastupoval jsem ale při všech těch loňských jednáních nejen naši firmu, ale zemědělce Znojemska.…

 • Sedmimiliardová ztráta
  Vysoký podíl orné půdy na půdě zemědělské je v okresech Znojmo a Vyškov, v obou dosahuje 91,7 %, v celé České republice má vyšší stupeň zornění pouze okres Nymburk. Nejlepší produkční schopnost půd je v okrese Vyškov, což je součást Hané. Nejohroženějším územím…

 • Zdravice Miloše Zemana
  Jako příklad uvedl růst ziskových obchodních marží u zahraničních řetězců v případě rohlíků. Ještě před deseti roky to bylo 17 %, dnes je to 60 %, jak vyplývá ze seriózních průzkumů Potravinářské a Agrární komory ČR. Miloš Zeman proto přál zemědělcům, aby na…

 • Stop extenzitě bez lidí
  „V Bruselu vrcholí jednání o konečné podobě reformy společné zemědělské politiky a u nás doma vrcholí souboj o to, zda české zemědělství půjde i nadále pod pláštíkem vzletných frází o rozvoji venkova, který se nerozvíjí, frází o plnění role veřejných statků…

 • EU zakáže pesticidy, které zabíjejí včely (Neonikotinoidy)
  Evropská unie se zajímá o zdraví včel od doby, kdy začalo docházet k velkým a mnohdy neobjasněným úhynum včel po celém světě. Kromě toho, bezpečnost potravin je dlouhodobou prioritou EU a 84 % rostlinných druhů pěstovaných v Evropě, které představují 76 % produkce potravin,…

 • Falšování medu - tisková zpráva na AK v Praze 22.5.2013
  Jak se falšuje med, aneb plniči vždy o krok před námi? Původ medu se v laboratoři zjistit nedá.Rozborem medu jsme schopni zjistit jaká pylová zrna obsahuje.Český med by měl obsahovat pylová zrna tuzemských rostlin.Tomu se plnič vyhne vysokotlakou filtrací, která odstraní pylová…

 • Cech profesionálních včelařů ČSV, o.s. – tisková zpráva 22. května 2013
  To byl jeden z důvodů, proč jsme přemýšleli o založení organizace, která by pomohla zlepšit podmínky pro profesionální včelaření. Situace se ale dodnes moc nezlepšila, a to i přesto, že se vedle zakladatelů pustila do řešení řada odborníků a výborných včelařů -…

 • Venkov jako místo sociálního smíru
  Signatáři mimo jiné požadují, aby byla ze strany státu výrazně podporována realizace projektů v oblasti sociálních, charitativních a vzdělávacích aktivit, jejímž cílem je obnova a udržování základních morálních a etických hodnot ve venkovském společenství,…

 • Obstojíme na trhu unie?
  „Za prvé je dobře, že tato strategie leží na stole a že je výsledkem diskuse mezi českými zemědělci, potravináři a ministerstvem zemědělství. Je kompromisním výsledkem, se kterým logicky nemůže být spokojeno sto procent subjektů podnikajících v našem resortu. Ale je to…

 • Nepravda může vyburcovat k opaku
  Jakmile se Andrej Babiš o tomto nařčení dozvěděl, požádal Agrární komoru ČR o setkání s jejími členskými organizacemi z řad floristů, zahradníků a školkařů, což se během krátké doby také podařilo uskutečnit. Přímo poblíž „místa činu“, v průhonické…

 • Slabá místa politiky
  Ve svých příspěvcích obě zástupkyně regionálních agrárních komor reagovaly na přednesená slova nejen prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby, ale i ministra zemědělství Petra Bendla a premiéra Petra Nečase. Likvidace cukrovaru je neodpustitelná „Víte, mně je to…

 • VÝZVA vedení AK ČR k pomoci postiženým povodněmi
  Vyzýváme členy Agrární komory ČR, aby poskytli postiženým pomoc finanční, materiální a uvolněním pracovníků a techniky na odstraňování následků povodní. Doporučujeme se spojit se starosty obcí a krizovými štáby podle okruhu působnosti. Zejména žádáme, aby…

 • Udílely se regionální ceny
  Vítězné regionální výrobky vyhrály v konkurenci 52 produktů od 22 výrobců. Ocenění uděluje již čtvrtým rokem ministerstvo zemědělství nejlepším výrobkům od malých a středních regionálních producentů. Některé firmy vítězí opakovaně „Výrobky přihlášené do…

 • Výhled letošní úrody ovoce v ČR - informace pro tiskovou konferenci 12.6.2013
  V roce 2012 byla v ČR obecně velmi malá sklizeň peckovin. V letošním roce peckoviny bohatě kvetly. V Čechách však hlavní období květu bylo v době deštivého počasí, kdy byla nízká aktivita opylovačů a lze tak předpokládat horší procento opylení. Negativně se na výši…

 • Návrat k osvědčené praxi
  V České republice navíc denně, především v důsledku zastavování, ubývá v průměru sedm hektarů orné půdy, což při srážkách o intenzitě 100 milimetrů čtverečních představuje ztrátu retenční schopnosti pro 700 krychlových metrů vody. V letech 2000 až 2010 bylo…

 • Vrcholí souboj o dotace v unii i u nás
  Dnes je situace diametrálně odlišná. Představitelé všech zemědělských nevládních organizací mají snahu přizpůsobit dikci budoucích pravidel co nejlépe svým členům. A tu nastává problém. Staví se hory proti nížinám Používané metody i argumentace ne vždy…

 • České jahody jsou chutné a kvalitní
  Milan Hanč, jeden ze dvou bratří, co se pěstování jahod profesně věnují, přivezl ochutnat jejich jahody a jen pro srovnání předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík koupil v jednom supermarketu jahody z dovozu. Nevoněly, byly takřka bez chuti a mnohem drobnější, v konkurenci…

 • Chutná hezky. Jihočesky
  I letos byly hlavními kritérii pro účast v soutěži jihočeský původ produktů a maximum zapojených surovin z regionu. Desetičlenná nezávislá komise koncem května detailně posuzovala široké spektrum potravin a nápojů rozdělených do devíti kategorií. Největší zastoupení…

 • Communiqué from the 49th meeting of the representatives of the non-government agricultural organisations of Visegrád four countr
  The representatives of the Hungarian Chamber of Agriculture, National Council of Polish Agricultural Chambers, Slovak Agricultural and Food Chamber and the Agricultural Chamber of the Czech Republic met on the 49th meeting of the non-government agricultural organisations in Prague in the…

 • Komuniké ze 49. setkání zástupců nevládních agrárních organizací zemí Visegrádské čtyřky konaného ve dnech 19.-20.6. v Praze
  Projednány byly následující hlavní okruhy témat: Reforma Společné zemědělské politiky pro plánovací období 2014 - 2020 Aktuální informace k povodňovým škodám z června 2013 Situace a vývoj agropotravinářského trhu zemí V-4 Daňové soustavy v…

 • To nejlepší z regionů
  Ředitel Regionální agrární komory Jihomoravského kraje Jaroslav Musil poslal z nedávného předávání diplomů majitelům potravinářských provozů na brněnském výstavišti během vinařského veletrhu Vinex pár zajímavých snímků. Regionální značky zastřešuje ministerstvo…

 • Dobroty ze dvou regionů
  Naposledy na tiskové konferenci v sídle Agrární komory ČR ve Štěpánské ulici vystoupili zástupci dvou vítězných firem. V prvním případě to byli otec a syn Tomášové Kořínkové z Rudic nedaleko od Luhačovic. Odnesli si diplom s Perlou Zlínska, jak se vítězům v tomto regionu…

 • Jsme na křižovatce
  České zemědělství je na křižovatce a je nutné, aby pro jeho budoucnost byla vybraná správná cesta, která přinese pozvolný obrat. Jaké jsou předpoklady skutečného obratu? K těm hlavním patří politická stabilita a odbornost, aktivní agrární politika, spravedlivé poměry v…

 • Zastupování prezidenta AK ČR v době dovolené

 • BILLA podporuje zemědělce postižené povodněmi
  „Když jsme letos v květnu oznamovali, že budeme prodávat český chřest od stejnojmenné firmy z Hostína na Mělnicku, rozhodně jsme nečekali, že jen za pár dnů o celou úrodu i sazenice na příští roky přijde,“ říká Jaroslaw Szczypka, generální ředitel společnosti BILLA v…

 • Tisková zpráva: Škody a následky letošních povodní u zelinářů
  Protože pěstitelé neočekávali, že se bude ničivá povodeň opakovat v tak krátkém časovém horizontu (od roku 2002), většinou neměli porosty proti riziku povodně pojištěné. Poslední nadějí pro tyto pěstitele je finanční kompenzace za zničené porosty od Ministerstva…

 • Agrární komora oslaví v září dvacet let své existence
  „Nástupem ministra Josefa Luxe zemědělci získali především odborníka z praxe a zároveň politika, který přenášel české zemědělské problémy do vlády,“ vzpomíná dnes na začátky činnosti AK ČR Netík. Za jeho éry jasně krystalizovalo postavení komory, která se…

 • Přibývají čerstvé potraviny s českou vlaječkou
  Oba partneři mají zájem dostat do regálů těchto supermarketů co nejvíc zdravých bio potravin s českou vlaječkou, a tak se jim už tři roky daří takto nahrazovat zahraniční obdobné potraviny domácími. Prostřednictvím médií se tak ke spotřebitelům dostává nabídka té…

 • Mlékárna je zachráněna
  Nešťastný osud se za pomoci mateřské společnosti Polabských mlékáren a. s. podařilo ale zvrátit, a tak si můžeme tentokrát přiblížit produkty, které Agrární komora ČR společně s Billou nabídla novinářům na tiskové konferenci k ochutnání. Jsou to sýry většinou se…

 • Letošní žně ve skluzu
  Žně pokročily zejména u ozimých obilnin, oproti sezónnímu průměru je však stále patrné celkové zpoždění. Sklizeň jarních obilnin je zatím teprve v počátcích. Suché a teplé počasí na jedné straně pomáhá k urychlení sklizňových prací, na druhé straně však…

 • Struktura přímých plateb je rozhodující
  Představení materiálu a předložených návrhů se ujal ministr zemědělství Miroslav Toman a následně náměstkyně ministra pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku Jaroslava Beneš Špalková a náměstek ministra pro komoditní sekci Stanislav Kozák. Přítomni byli i…

 • Rozdílný přístup ministrů
  Kvůli porozumění to uvedu na příkladu řešení povodní. Minulá vláda na svém posledním zasedání schválila pomoc pro postižené formou půjčky ve výši 200 milionů korun. Je otázka, jestli půjčka je pomoc a řešení v situaci, kdy naši konkurenti (například němečtí…

 • O marginálních oblastech
  K tomu proběhla obšírná diskuse. Cenné a velmi prospěšné je, že se tak děje v klidné a věcné atmosféře a že vedení Agrární komory ČR může vysvětlit svoji skutečnou politiku, která je často účelově a záměrně zkreslovaná různými nátlakovými skupinami. V tomto…

 • Sklizeň do vyšších poloh
  Nejdál pokročila sklizeň ve Zlínském kraji (91 %), Jihomoravském kraji (86 %), Olomouckém kraji (76 %) a Moravskoslezském kraji (73 %). Více než polovinu má sklizeno i kraj Pardubický a Královéhradecký. Sklizeň se přesunuje do vyšších poloh, kde obilí postupně…

 • Brambory na víc způsobů
  Jan Veleba připomněl, že současná pěstitelská plocha brambor, která činí asi 23 tisíc hektarů, je silně zredukovaná, zejména u konzumních brambor, alarmuje k tomu, aby se tento trend zastavil a brambory, naše základní potravina a nejlevnější zelenina, byly především z…

 • Není nad přeštické prase
  „Přeštické černostrakaté prase je českým plemenem, které vzniklo křížením původních klapouchých prasat ze západních Čech (Přešticko, Domažlicko a Klatovsko) s anglickými a německými plemeny. Charakteristika plemene prasat Přeštické černostrakaté prase lze zhodnotit…

 • Výročí komory se blíží
  Ustavující sněm Agrární komory ČR v roce 1993 se konal ve velmi komplikovaném období mnoha zásadních změn ve společnosti i v zemědělství samotném. „Velké změny, zejména transformace majetkových vztahů, vstup České republiky do Evropské unie a další provází Agrární…

 • Jubilejní Země živitelka
  K živitelce samozřejmě patří i odbornost. Z pohledu agrární komory nás čeká opravdu bohatá žeň. Budeme na ní podepisovat smlouvu o spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, organizovat s velvyslanectvím Ruské federace podnikatelský seminář, odborná vystoupení pro GE…

 • Hovořili o spolupráci

 • Pěstitelé květin letos pocítí nemalé ztráty
  Počasí je v předjaří a na jaře největším fenoménem ovlivňujícím poptávku po květinách. Při jeho slunečném a teplém průběhu podporuje po zimním období impulzivní nákup květin. Při chladném počasí a nedostatku světla je poptávka významně nižší a z pohledu…

 • Cena mléka se propadá
  Na úvodní otázku dostali novináři ve stručnosti tuto odpověď. Na snižující se konkurenceschopnosti českých chovatelů dojených krav má vliv stát svým zvyšováním DPH za potraviny, mlékárny nakupující doma mléko až o 70 haléřů levněji v porovnání s průměrem Evropské…

 • Postřehy ze Země živitelky
  Návštěvníci si ve stáncích přišli na své a mnozí z nich kupovali dobroty i pro své blízké a odcházeli obtěžkáni nákupem. Od toho nakonec taky Země živitelka je, aby se tam i šířila osvěta co do novinek všeho druhu. Jen zdravé nápoje z přírodních šťáv z ovoce a…

 • Údaje o mléku polopravdou
  „Kvůli zdražování dodávek mléka od chovatelů krav, které by podle mlékáren mělo trvat až do příštího jara, existuje reálná hrozba, že ceny mléčných výrobků se budou v obchodech ještě zvyšovat.“ Uvedl to předminulou středu předseda Českomoravského svazu…

 • Přeštické prase vítězem
  Při hodnocení vařeného kolena dalo 59 % respondentů přednost přeštickému plemenu proti 41 % respondentům, kteří lépe hodnotili výrobek z masného hybrida.…

 • Regionální potravina s novými certifikáty
  Jelikož jsme v centrále AK ČR mohli tyto soutěže sledovat a účastnit se jich jako pozorovatelé nebo v zastoupení laické veřejnosti při hodnocení, lze uvést, že zprvu co kraj, to jiné podmínky. Následně se ale normy na hodnocení sjednotily a v každém regionu zasedají s členy…

 • Zastavme dovozy potravin
  Vznikla organizace, která pracovala ve prospěch všech zemědělců, ale ne všichni zemědělci pracovali pro ni. Co ovlinilo rané doby vývoje agrární komory Rané doby vývoje agrární komory pozitivně ovlivnily tři skutečnosti. Byla to dobrá parta kvalitních a úspěšných…

 • Nejlepší vína Slovácka
  Jedná se o regionální ocenění vína, výrobku z odvětví zemědělství a potravinářství ve Zlínském kraji. Přihlásit se mohli vinaři Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem a Blatnička. Vína musí být vyrobena z hroznů odrůd vinné révy s…

 • Jedna z posledních dožínkových oslav
  Více než třicet strojů, od stařičkých traktorů po nejmodernější kombajny Claas, tak formou „spanilé“ jízdy projelo náměstím z prudkého kopce na louku pod Nasavrky a tam chvíli s rozsvícenými světly jezdilo dokola a putovalo zase druhou stranou nahoru kopcem do centra obce.…

 • Pro mlékárny nebude tento rok příliš dobrý
  Jaroslav Faltýnek upozornil mimo jiné na to, že až na Dánsko s 20 % mají všechny staré země Evropské unie mnohem nižší DPH než Česká republika se svými 15 %. Dokonce Velká Británie a z nových Malta mají nulové DPH. Zato po Rakousku s 10 % a Finsku se 14 % jsou už ve starých…

 • Proč je víc černé zvěře
  Tím prvním jsou bezesporu zemědělci, kteří pobírají nehorázně vysoké dotace a vůbec přitom nemyslí na přírodu a chov volně žijící zvěře. Tím druhým je pak státní správa, která tomuto veskrze negativnímu chování zemědělců nechce nebo neumí učinit přítrž. Že se…

 • V soutěži Zelí roku zvítězily Nošovice
  Vzorky zaslali výrobci - Krouhárna zelí Tuchlovice, Jiří Talaš - Tlumačov, Jiří Kubíček -Bystročice, Zemědělské družstvo Podchlumí - Dobrá Voda, AGROSPOL Bolehošť a. s., Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice, Samir Kysané Zelí s. r. o., Zelárna Křivice - Jan Hušek,…

 • Stále oblíbená výstava
  „Jsme spokojeni, už i vzhledem k provizóriu, v němž se letos zahradnické výstavy konaly. Velmi se těšíme, že příští rok budeme moci nabídnout vystavovatelům a návštěvníkům nově zrekonstruované a rozšířené prostory našeho největšího výstavního pavilonu A,“ uvedl…

 • Poprvé skutečný ministr
  Proč to všechno píši. Protože resort byl léta řízen neodborníky. Ne Brusel a pouze nerovné podmínky, ale čeští politici jsou pravou příčinou havárie českého zemědělství. Pro oponenty vysvětluji, že ztráta soběstačnosti například ve vepřovém mase o 50 % a v…

 • Politika se již rýsuje
  Přitom třeba prasata jsou nelukrativní i s dotací, a přesto je velmi obtížné jakékoli peníze do oboru dostat. Ještě že na mléko jsou názory vcelku identické. Snad je to tím, že zemědělců produkujících mléko je stále ještě dost a nachází se po republice od nížin až po…

 • V Kopidlně výstava i soutěž
  Kopidlenský kvítek není jen výstava, ale také soutěžní klání žáků středních, základních a speciálních škol v zahradnických dovednostech. „O prvenství se utkalo 41 jednotlivců, mezi kterými byli i mladí zahradníci ze slovenských Piešťan. Do aranžérských disciplín…

 • Výrobci potravin se účastní soutěží a vítězí
  Vinselekt láká spotřebitele i na biomošty Především zmiňme firmu Vinselekt Michlovský, a. s., která vznikla v roce 1993 a ze začátku vyráběla zejména víno určené pro výrobu sektů. Postupem času přešla k výrobě vlastních vín a začaly se dostavovat první úspěchy na…

 • Podíl biopotravin roste
  Výměra orné půdy dosahuje téměř 60 000 ha, zvýšila se plocha vinic v ekologickém zemědělství na současných 1000 hektarů. V ekologickém zemědělství hospodaří dále jedenáct včelařů. Jak ukazuje tabulka, počet ekologických zemědělců narůstá a samozřejmě se to…

 • Dialog o reformě
  V návaznosti na to i my očekáváme rozhodnutí o konečné podobě reformy v podmínkách českého zemědělství. Bude to rozhodnutí, které buď vrátí našemu zemědělství šanci k životu, anebo bude pokračovat útlum produkce, snižování potravinové soběstačnosti a…

 • Na festivalu jídla a pití
  V pavilonu A v dobovém stánku pracovnice Okresní agrární komory Most Monika Plachá a Radomíra Plachá nabízely všechny tři dny až do 19.00 hodin ochutnávky vítězných regionálních potravin. Potravináři na festivalu Ale to není vše, Okresní agrární komora Most přizvala…

 • Po loňském restartu přišla ocenění
  Při naší návštěvě v jeho litoměřické provozovně s úsměvem ve tváři poznamenal, že vloni prodělal restart. Po dvaceti letech opustil podnikání ve velkovýrobě ve dvou velkých masokombinátech s množstvím vlastních prodejen a založil ryze rodinnou firmu, která se i tak…

 • Seminář komory k reformě evropské agrární politiky
  Co se ve vyjednávání v Evropské unii podařilo? Podařilo se zrušit povinné zastropování, které by postihlo velké zemědělské firmy v České republice, což by byl by velký zásah do jejich ekonomiky. Nebylo to snadné, protože zejména v zemích bývalé E-15 jsou farmy malé a…

 • Ocenění in memoriam
  Vojtěch Olbrecht na jaře tohoto roku tragicky zesnul, patřil mezi přední agrární odborníky v České republice. Byl vynikajícím manažerem a vína z jeho rodinné firmy vítězila a vítězí na prestižních soutěžích doma i v zahraničí. Pamětní plaketu v září při oslavách…

 • Tisíc vítězných výrobků od Jihočechů
  V sedmém ročníku regionálního projektu Chutná hezky. Jihočesky uspělo v devíti kategoriích sedmadvacet výrobců. Do soutěže letos přihlásilo třiačtyřicet jihočeských výrobců celkem 138 soutěžních výrobků. Velký agropotravinářský potenciál jižních Čech Jak…

 • Prohlášení AK ČR
  V současné době přichází šance tento vývoj obrátit. Je dána dobře vyjednanými podmínkami pro české zemědělství a potravinářství v nové reformě Společné zemědělské politiky EU, která začne postupně nabíhat od 1. ledna 2014 s platností do roku 2020. Je to šance…

 • Fórum o kvalitě potravin
  Tentokrát měli přítomní zástupci agrárního sektoru ve zcela zaplněném sále paláce Žofín možnost získat velmi přehledné informace o dalším dění v tomto oboru s ohledem na bruselskou administrativu a období let 2014–2020. U většiny komodit jsme ztratili soběstačnost…

 • Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, konaného dne 3. 12. 2013 ve Školním lesním podniku ČZU
  Jako host se jednání představenstva AK ČR po čtvrté v řadě zúčastnil ministr zemědělství Miroslav Toman společně s 1. náměstkem ministra Stanislavem Kozákem, náměstkyní ministra Jaroslavou Beneš Špalkovou a dále s ředitelem SZIF Martinem Šebestyánem, ředitelem…

 • Zemědělci mezi nejlepšími
  V rámci večera bylo oceněno jedenáct žen titulem Lady Pro a pět mužů titulem Gentleman Pro. Akce se zúčastnil předseda Senátu ČR Milan Štěch, guvernér České národní banky Miroslav Singer a čtyři ministři, jedním z nich byl i ministr zemědělství Miroslav Toman. Dál to…

 • Start do adventu
  „My rádi a s láskou produkujeme potraviny, máme silný vztah k přírodě a když někdy během práce trochu víříme prach, nemějte nám to prosím za zlé,“ vyzvala přítomné před rozjímáním s hudbou Vanda Rektorisová. A jak se v rodném kraji cítila Tereza Scharf? Prozradila…

 • Spolupráce i v prodeji zboží
  Chceme, aby nás zákazníci vnímali jako regionálního výrobce s nejlepší kvalitou sortimentu a zároveň firmu, která svým zákazníkům nabízí víc než „jen“ čerstvý chléb a pečivo. Naší vizí je cesta spolupráce s regionálními výrobci s podobnou filozofií tak, abychom…

 • Z kraje Přemysla Oráče
  Nejdřív to byli Jihočeši, o nichž jsme se již v Zemědělci na stránce Agrární komory ČR rozepsali v předminulém čísle, tentokrát se na letošní poslední tiskové konferenci k regionálním soutěžím o zajímavých specialitách z kraje Přemysla Oráče vyjadřovala Ludmila…

 • Jaký byl rok 2013?
  Veliké starosti měli zemědělci v oblastech povodní, kdy bylo zatopeno 55 tisíc hektarů a nejvíce postiženi byli zelináři. Nutno ale dodat, že ministr zemědělství Miroslav Toman, který nastoupil do funkce až po povodních, se postaral o přímou finanční pomoc postiženým ve…

 • 13. AGRÁRNÍ PLES - plakát ke stažení

 • Dvacet minut Radiožurnálu 2. ledna 2014: Už dovážíme přes 40 % potravin, upozorňuje Jan Veleba z Agrární komory ČR
  „Chtěli jsme, aby do křesla ministra zemědělství usedl člověk, který byl u vyjednávání reformy společné zemědělské politiky,“ vysvětluje Jan Veleba s tím, že by rád znal program Mariana Jurečky. „V programu KDU-ČSL je dlouhá část věnovaná zemědělství, ale pojem…

 • Ve hře je budoucnost čestných zemědělců
  Do konkrétností se pouštět nebudu. Informací o pravidlech společné zemědělské politiky na léta 2014 až 2020 je k dispozici mnoho a jsou veřejně dostupné. O čem však chci a budu hovořit, jsou mé postřehy ze zákulisí vyjednávání. Při projednávání pravidel končícího…

 • Co změní občanský zákoník
  „Od prvního ledna jako vlastník půdy už budu uzavírat pachtovní smlouvu na užívání zemědělské půdy za účelem zemědělské výroby,“ uvádí JUDr. Jindřich Urfus, ředitel legislativního a právního odboru Ministerstva zemědělství, který je hlavním školitelem. Místo…

 • Cesta k profesní kvalifikaci
  „Národní soustava kvalifikací je pružný a praktický nástroj, který nabízí vedle školní docházky novou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci, to je uznání našich dovedností a znalostí bez ohledu na to, kde jsme se je naučili. Dále nabízí prostor k propojování…

 • Rodinná farma s ekologickým statutem
  Rodinná farma Ing. Jana Machače je od 25. srpna 2003 členem Okresní agrární komory Děčín a Ústí nad Labem. Od 29. ledna 2004 se farma stala také členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Od 1. ledna 2007 je farma začleněna do Českého svazu chovatelů masného skotu a majitel…

 • Veletrh SALIMA si letos návštěvníci mohou opravdu VYCHUTNAT
  Tou první, nejdůležitější novinkou je, že veletrh SALIMA 2014 bude po několikaleté přestávce určen nejen odborníkům z potravinářských branží, ale i široké veřejnosti. V obou křídlech historického pavilonu A nazvaného „Pavilon potravin a nápojů“ budou tuzemští i…

 • Pestré podněty k zamyšlení
  Jak v předvečer slavnostního zahájení veletrhu v koloseu výstaviště německý ministr Hans Peter Friedrich uvedl, zemědělství je klíčem k jistotám života. Podle jeho slov je v Německu každé třetí euro z agrární produkce. Německo je také třetím největším exportérem na…

 • Družstvo s mnoha zajímavými činnostmi
  Družstvo vlastníků půdy a majetku Slavíkov (DVPM Slavíkov) vzniklo na bázi dobrovolnosti, ale zejména lidí se vztahem k hodnotám – půdě, chovným zvířatům, především se vztahem k venkovu. Transformaci družstva předcházelo dělení původního násilně sloučeného podniku ZD…

 • Střídání na Těšnově
  Miroslav Toman byl nejlepším ministrem za poslední léta a pomáhal všem, i těm, kteří ho kritizovali. Těch ale byla výrazná menšina. Pro mne byla zkušenost s ministrem Tomanem dobrá k tomu, abych si uvědomil jednu zásadní záležitost. A sice, že hlavní příčinou propadu…

 • Převody pozemků nově
  „Osvěta a odborný výklad nového občanského zákoníku běží na plné obrátky,“ uvedla Ing. Jaroslava Nekvasilová, která za Agrární komoru ČR semináře organizuje. K zemědělcům hovoří odborníci z legislativního a právního odboru ministerstva zemědělství (MZe). Jeho…

 • Ocenění Lady pro putovalo do Všestar
  Monika Nebeská se zasazuje o větší změny v družstvu od roku 1991. „Výhodné umístění našich provozoven a obhospodařovaných pozemků v blízkosti Hradce Králové a v památkové zóně nám umožňuje být v každodenním kontaktu jak s přírodou, historií, tak i životem ve…

 • Agrární komora má svůj pravidelný pořad v regionální televizi
  Doposud byly tyto pořady na DVD jako součást magazínu AGRObase. Od roku 2014 budou v pravidelných vysílacích časech, vždy v podvečer v neděli, jednou za dva měsíce. Je to pořad zaměřený na propagaci ekologického zemědělství a agrární firmy produkující vítězné…

 • Po roce na agrárním plese
  Možná, že k dobré náladě hned od začátku přispěly krojované páry mladých lidí. Už při vstupu do paláce totiž čtveřice v krojích nabízela vynikající slivovičku příchozím. A jen se dámy zbavily kabátů, už je lákalo další hezké překvapení, kytičky s mašlí a…

 • Koncert Agrární komory České republiky 2014

 • Představení Pardubicka
  Nezřídka tyto podnikatele, kteří přispívají na venkově k lepší zaměstnanosti a zásobují kvalitními potravinami s originální recepturou, odměňují novináři potleskem. Nejinak tomu bylo v předminulém týdnu s firmami z Pardubického kraje, nositeli certifikátu Regionální…

 • Komora má pořad v televizi
  Doposud byly tyto pořady na DVD jako součást magazínu AGRObase. Od roku 2014 budou v pravidelných vysílacích časech, vždy v podvečer v neděli, jednou za dva měsíce. Je to pořad zaměřený na propagaci ekologického zemědělství a agrární firmy produkující vítězné…

 • SMUTNÉ OZNÁMENÍ

 • Dobroty ve stánku komory
  Nejdříve se zastavíme u 8. ročníku gastronomického veletrhu Top Gastro & Hotel 2014. Uskutečnil se letos ve dnech 20.–23. 2. souběžně s 23. ročníkem veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2014 a Golf Show 2014 na Výstavišti v Praze, Holešovicích. Záštitu nad veletrhem…

 • Bylo to dobré dílo
  Byl krásný, s obrovským zájmem veřejnosti a bylo to skutečně dobré dílo. Sešel se nás z různých koutů republiky neuvěřitelný počet – 650 lidí. Přišli zemědělci, starostové, podnikatelé, představitelé akademické obce i významní hosté v čele s předsedou Senátu…

 • Přípravy na sněm vrcholí
  K závěru také spěje návrh změny statutu Agrární komory ČR, který dostanou delegáti k posouzení. Představenstvo komory se rozhodlo po dvaceti letech k významné změně a předloží sněmu návrh na zvýšení počtu viceprezidentů. Jde o to, aby do práce ve vedení komory byli…

 • Zemědělský magazín 2014

 • Rozloučení s Bohumilem Pázlerem
  Bohouš - usměvavý, příjemný, uvážlivý a slušný. Navíc bych dodal šlechtic mezi českými chmelaři a vážený člověk. Takového jsme ho všichni znali. Byl velká osobnost nejenom v oboru českého chmele, ale celého resortu zemědělství a jeho jméno znali chmelaři celé…

 • Volební sněm AK ČR

 • Vystoupení prezidenta AK ČR ing. Jana Veleby dne 16. 3. 2014 v pořadu TV Prima Partie

 • O speciálních komoditách
  I když na této monostraně je stručná bilance českého chmelařství od předsedy Svazu pěstitelů chmele ČR Bohuslava Pázlera, jeho židle na tiskové konferenci zůstala prázdná a novináři jeho památku uctili minutou ticha. Z ostatních jmenujme: JUDr. Tibora Nyitrayho, prezidenta…

 • ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé volební období od IXX. sněmu a úkolech v příštím období
  Dovolte, abych nejdříve konstatoval, že členstvo Agrární komory obhospodařuje téměř 2 mil. ha zemědělské půdy, to je téměř 3/4 z celkové výměry ČR podle evidence LPIS. Je sdruženo ve 12 krajských, 2 regionálních, 58 okresních komorách, jen v Okresních agrárních…

 • Usnesení XXII. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 20. března 2014 v Olomouci
  Komora sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání. Členové Agrární komory České republiky obhospodařují téměř 2 miliony hektarů zemědělské půdy, to jsou zhruba tři čtvrtiny z celkové…

 • Novým prezidentem AK ČR je Miroslav Toman
  "Musíme se zaměřit především na dokončení procesu společné zemědělské politiky zejména v oblasti, kde se vytváří pracovní příležitosti," řekl ke svým prioritám v čele Agrární komory Toman. Podporovat by se podle něj měla živočišná výroba, pěstování ovoce a…

 • O konkurenčním potenciálu
  Členskou základnu představenstva za sněmovnu všeobecnou tvoří čtrnáct nově zvolených zemědělských odborníků a stejný počet má i sněmovna společenstev. Předsedou dvanáctičlenné dozorčí rady byl opakovaně zvolen Pavel Veselý. Vše lze jmenovitě nalézt v obsáhlé…

 • Prasata se u nás netýrají
  Chovatelé byli nuceni přikročit k rozsáhlým stavebním úpravám – zvětšit kotce, kompletně změnit systém chovu, aby byl pro prasnice příjemnější a zařadit mnoho nových, dříve nepoužívaných prvků. Pokud by totiž směrnici nerespektovali, znamenalo by to zrušení chovů.…

 • Květináři patří k zemědělství
  Mezi členy Svazu květinářů a floristů ČR jsou velké firmy z oboru produkce květin nebo velkoobchody s řezanými a hrnkovými rostlinami a floristickým zbožím, ale i menší pěstitelé květin, profesionální floristé, studenti zahradnických škol, střední a vysoké školy se…

 • Zájem o inovace v zemědělství roste
  Evropské inovační partnerství (EIP) tak již nyní usiluje o urychlení předávání výsledků výzkumu do praxe. Má zájem o koordinaci při investování do pilotních a demonstračních projektů, bude se zasazovat o urychlení potřebné legislativy a podnítí zájem na straně…

 • Střípky z veletrhu v Brně
  Přítomnost návštěvníků pocítily nejen jednotlivé haly s exponáty, ale i stánky Regionální agrární komory Jihomoravského kraje, který návštěvníkům představil velkou plejádu regionálních dobrot. Buď šlo o výrobky oceněné soutěží vyhlašovanou ministerstvem…

 • Z Vinařských Litoměřic
  V první slavnostní den nechyběli ani místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík, starosta města Litoměřic Ladislav Chlupáč, Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Ti všichni,…

 • APIC-AK.cz - Novinky
  Týden 21. - 19. 05. 2014 - 25. 05. 2014 ke stažení Týden 20. - 12. 05. 2014 - 18. 05. 2014 ke stažení Týden 19. - 05. 05. 2014 - 11. 05. 2014 ke stažení Týden 18. - 28. 04. 2014 - 04. 05. 2014 ke stažení Týden 17.…

 • Domácí květiny s logem Česká květina
  „Pěstování okrasných rostlin od roku 2007 podporoval Program rozvoje venkova, a to opatřením, ve kterém mohli zájemci žádat o dotaci například na výstavbu nebo rekonstrukci skleníků a fóliovníků. Tato podpora bude pokračovat i v novém programovém období 2014 až 2020,“…

 • Myslivci k ochraně zvěře
  Diskusi k této problematice vyvolala i aktivita některých odborů životního prostředí obcí s rozšířenou působností, které jsou orgánem státní správy myslivosti. Požádaly zemědělské podniky v okruhu své působnosti o sdělení, zda jsou mechanizační prostředky používané…

 • Parlament v záplavě květů, zeleniny a ovoce
  „Jde o speciální rostlinné komodity, které v České republice tvoří již méně než 50 000 hektarů pěstebních ploch, což je asi 1,2 % zemědělské půdy. Podíl speciálních rostlinných komodit na zemědělské půdě je v ČR jedním z nejmenších v klimaticky srovnatelných…

 • Potraviny v ohrožení?
  Potravinová soběstačnost nebo lépe řečeno menší závislost na dovozech potravin se stala moderním zaklínadlem dnešní doby. Zatímco na začátku nového tisíciletí a v souvislosti se vstupem do Evropské unie naši liberální politici halasně prohlašovali, že lze všechno dovézt,…

 • Podesáté u památníku Přemysla Oráče
  Desátý ročník setkání zemědělců a mladé zemědělské a lesnické generace Stadice 2014 proběhne v pátek 16. května 2014 od 14.00 hodin (pro odborné školy a učiliště již od 10.00 hodin - zahájení soutěží) a je koncipován v dopoledních hodinách na soutěžní klání…

 • Podpořme více živočišnou výrobu
  Jako první se k tématu a naší otázce vyjádřil Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva Agro Měřín, a. s. Další názory přineseme na stránce Agrární komory ČR v příštím vydání Zemědělce. Jaké by mělo být minimální zatížení půdy chovem skotu, ovcí a koz…

 • Pohledy praxe na novou dotační politiku
  * Co je důležité aplikovat při nastavení společné zemědělské politiky, aby došlo k zastavení propadu chovu prasat a drůbeže v České republice? Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., generální ředitel, RABBIT Trhový Štěpánov Předně je potřeba zajistit konkurenceschopnost obou…

 • Co nám přinese reforma?
  * Jak celé projednávání reformy SZP probíhalo a co z něho vyplynulo pro české zemědělce a potravináře? Potvrdily se obavy, že se proces vyjednávání zapojením ambiciózního europarlamentu značně prodlouží a zkomplikuje, ale konečný výsledek je ve srovnání s původním…

 • Květy, zelenina a ovoce v parlamentu
  Tuto akci zorganizovala Asociace zahradnických společenstev (AZS) pod vedením jejího tajemníka AZS Ing. Jiřího Dusbaby. Naaranžovali ji studenti a zaměstnanci České zahradnické akademie Mělník. „Jde o speciální rostlinné komodity, které v České republice tvoří již méně…

 • Zemědělci u památníku
  Zemědělci Ústeckého kraje si vyměnili názory na současnou situaci v odvětví zemědělství České republiky ve vztahu k podmínkám v Evropské unii. Diskuse o zemědělské politice Památné místo na Královském poli je platformou k diskusi na aktuální témata, zejména ke…

 • Na jihu slaví dvacetiny
  Jak už bylo zmíněno, Mlékařské a hospodářské družstvo JIH bylo založeno 128 členy 23. června 1994 na ustavující schůzi v Choustníku jako jedno z prvních odbytových družstev v České republice. Podle předsedy družstva Ing. Karla Bednáře byl pro vznik a další činnost…

 • Asociace krajů podporuje zemědělce
  Miroslav Toman seznámil hejtmany s aktuální situací agropotravinářského komplexu. Mimo jiné se zmínil o stávajícím stavu v soběstačnosti produkce potravin, kdy zdůraznil, že dovážíme již více než 50 % vepřového masa, více než 30 % drůbežího masa, přes 30 % sýrů a…

 • Podporu živočišné výrobě
  Podařilo se zabránit zásadnímu diskriminačnímu snížení přímých plateb pro větší podniky, což v případě České republiky znamená miliardy korun ročně. O zastropování vehementně usilovala Evropská komise i Evropský parlament, jehož pozice byla dána většinovým názorem…

 • Pozice je vyvážená
  Pravidelně komunikujeme s okresními agrárními komorami v horských oblastech a jejich názory aplikujeme do našich pozic – například byla za pomoci AK prosazena rozdílná sazba u AEO na louky a pastviny, což byl právě požadavek z horských oblastí. Rovněž věřím, že zavedení…

 • Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo dne 5. června 2014 v Jihlavě
  Představenstvo AK ČR projednalo požadavky a připomínky AK ČR k materiálu MZe dokončení principů a reformy SZP, především pak úpravu finančního rámce a návrhy ročních alokací pro citlivé komodity, rozdělení plateb na přežvýkavce, platbu na proteinové plodiny v…

 • Komuniké z 53. setkání zástupců zemědělských komor zemí Visegrádské čtyřky, které se konalo v Gdaňsku ve dnech 2. až 4. července
  Projednána byla následující témata: 1) Současná situace na zemědělských trzích 2) Informace o užívaných systémech výplaty přímých plateb (SAPS x SPS) 3) Pojištění polních plodin a dobytka Představitelé…

 • Program Země živitelka 2014

 • Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo dne 9. října 2014 v Praze
  1. Jednání se zúčastnil ministr zemědělství Marián Jurečka společně s náměstkyní ministra Jaroslavou Beneš Špalkovou. Úvodem hosté zhodnotili stávající činnost a spolupráci na vznikajícím národním rámci zemědělské politiky a komunikaci s EK, kde čekáme na výsledky…

 • Komuniké z 54. setkání představitelů Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se konalo ve dnech 11. a 12. září 2014 v měs
  Představitelé Maďarské zemědělské komory (Nemzeti Agrargazdasági Kamara NAK), Slovenské zemědělské a potravinářské komory (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora SPPK) a Národní rady agrárních komor Polska (Krajowa Rada Izb Rolnyczych KRIR) se zúčastnili 54.…

 • Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 29. srpna 2014 v Českých Budějovicích
  1. Jednání se zúčastnil ministr zemědělství Marián Jurečka, který se ve svém vystoupení a následné diskuzi věnoval tématům SZP EU, PRV a jejich aplikaci v podmínkách ČR. Přijatý rámec zhodnotil jako dobrý kompromis směřující k rozvoji sektoru a vybraných odvětví i za…

 • Announcement from the 54th meeting of the representatives of the Agricultural Chambers of the Visegrad Four countries
  Representatives of the Hungarian Chamber of Agriculture (HCA), the Slovak Chamber of Agriculture and Food (SPPK), the National Council of Agricultural Chambers of Poland (KRIR) and the Agricultural Chamber of the Czech Republic (AKČR) attended the 54th meeting of the Agricultural Chambers of the…

 • Snadnější přístup na portál

 • AGRObase 2014 - magazín Agrární komory České republiky

 • Týdenní přehled novinek z www.akcr.cz

 • Jednací řád
  JEDNACÍ ŘÁD AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY(Dokument byl schválený XXII. sněmem AK ČR dne 20. března 2014 a vzat na vědomí vládou ČR dne 27. října 2014) Článek 1Úvodní ustanovení 1) Jednací řád Agrární komory ČR (dále jen „jednací řád“)…

 • Dokumenty AK ČR byly schváleny Vládou ČR dne 27. října 2014
  Nové verze naleznete na této stránce po kliknutí na příslušný dokument v levém sloupci.…

 • Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 3. 12. 2014 v Žatci
  Jednání se jako host zúčastnila náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková, která seznámila přítomné s aktuálním průběhem prací v přípravě národního rámce Společné zemědělské politiky. V prvním pilíři probíhá implementace legislativních…

 • Komerční banka a Agrární komora ČR prohloubily vzájemnou spolupráci
  Komerční banka je jedním z nejvýznamnějších finančních partnerů českých zemědělců a potravinářů. Zajištěním financování společností z obou sektorů a budováním dlouhodobých vztahů tak přispívá ke stabilitě a rozvoji celého odvětví v ČR.„I přes určitou…

 • Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků podporuje výrobu a konkurenceschopnost na evropském trhu
  Původním cílem Konsorcia byla snaha aktivně ovlivnit definování evropského i národního rámce Společné zemědělské politiky pro plánovací období let 2014 – 2020. Po řadě úspěchů v prosazení priorit definovaných do finální podoby zemědělské politiky, jako je například…

 • Agrární komory Visegradské 4 budou jednat o dopadech ruského embarga
  Setkání pořádá Agrární komora České republiky v čele s prezidentem Agrární komory a Potravinářské komory Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Slovenskou delegaci povede předseda SPPK (Slovenská potravinárská a poľnohospodárská komora) Ing. Milan Semančík. Nejdůležitější…

 • Billa má zájem o regionální potraviny
  Cílem společnosti BILLA je v následujících dvou letech zvýšit nejenom podíl domácí produkce na celkovém prodeji, ale zároveň do každé prodejny zavést tzv. regionální regál. V něm zákazníci naleznou právě místní produkty výhradně od tuzemských dodavatelů. Jak ve svém…

 • Polská strana opět nedokáže přiznat chybu
  České dozorové orgány, tedy Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská inspekce patří dlouhodobě k nejlépe fungujícím inspekčním orgánům v celé Evropě a každým rokem procházejí audity Food Veterinary Office, což je prodloužená ruka DG Sanco.…

 • Agrární komora ČR podporuje české zemědělství jako jeden celek
  Agrární komora dlouhodobě zastupuje české zemědělce a potravináře bez ohledu na jejich velikost a formu hospodaření, s jediným cílem - posílení podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti na domácím i evropském trhu, což se týká, jak velkých, tak malých farmářů.…

 • 14. AGRÁRNÍ PLES - fotogalerie

 • Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo dne 4. února 2015 v Praze
  Představenstvo AK ČR bylo informováno o aktuálním průběhu zpracování národního rámce SZP pro roky 2015 – 2020, dále o rozpočtu kapitoly MZe pro rok 2015 a rozpočtu a programech PGRLF. Proces notifikace EK je u PRV zpožděn, jeho schválení se odhaduje na červen 2015, což…

 • Paní Hana Volešáková nás navždy opustila

 • Přihlašte se na seminář: Reforma SZP po roce 2014 II

 • AGRObase 2015 - magazín Agrární komory České republiky

 • Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 11. března 2015 v Olomouci
  Představenstvo AK ČR bylo informováno o aktuálním průběhu zpracování národního rámce SZP a PRV pro roky 2015 – 2020 a dále o rozpočtu kapitoly MZe pro rok 2015. Zdržení celého procesu notifikace PRV zpomaluje zpracování národní legislativy a vlastní přípravy administrace…

 • Usnesení z XXIII. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 12. března 2015 v Olomouci
  XXIII. sněm Agrární komory České republiky:1. konstatuje, že: v roce 2014 byl dosažen dosud nejvyšší podnikatelský důchod v novodobé historii českého zemědělství v důsledku převažujících příznivých tendencí nad negativními vlivy, celý…

 • Prezidium
  Ing. Bohumil Belada FARMTEC, a.s.Tisová 326391 33 Jistebnice tel.: 381 491 111fax.: 381 491 112bbelada@farmtec.cz Ing. Josef Kubiš AGRO Jesenice u Prahy, a.s.se sídlem Hodkovice 2252 41 Dolní Břežany tel.: 241 932 090 fax.: 241 932…

 • Smuteční oznámení - Ing. Libor Vaněček

 • Presidium
  Ing. Bohumil Belada FARMTEC, a.s.Tisová 326391 33 Jistebnice tel.: 381 491 111fax.: 381 491 112bbelada@farmtec.cz Ing. Josef Kubiš AGRO Jesenice u Prahy, a.s.se sídlem Hodkovice 2252 41 Dolní Břežany tel.: 241 932 090 fax.: 241 932…

 • K velikonočním svátkům patří česká vajíčka a české kuře!
  Hledejte označení CZ České potraviny jsou dlouhodobě bezpečné, bez zásadních nálezů ve směru zdravotní nezávadnosti, s důslednou a trvalou veterinární kontrolou. Zároveň jsou místního původu, zajišťují odbyt našim zemědělcům a zhodnocují jejich práci. Jejich…

 • Závěrečná informace ze seminářů Reforma společné zemědělské politiky II
  Materiály ke stažení zde. Vydáno za podpory Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Ing. Jaroslava Nekvasilová…

 • Jste členem agrární komory a nemáte přístup do interních informací www.akcr.cz?

 • Komuniké z 56. jednání představitelů agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se uskutečnilo v Polsku ve dnech 6. a 7. kvě
  Představitelé Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky prodiskutovali současnou situaci na trzích se zemědělskými komoditami. Podle předpovědi Mezinárodní rady pro obiloviny (IGC) by letošní produkce řepky mohla být druhá nejvyšší v historii, podle expertů IGC k tomu…

 • SOCR a někteří poslanci by neměli lhát
  Argumenty, že zákon o významné tržní síle zapříčiní zvýšení spotřebitelských cen, zhroucení maloobchodu a naruší volný trh, používá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR přibližně od roku 2007, kdy se začalo diskutovat o narovnání pokřivených dodavatelsko-…

 • Informace ze společného jednání představenstva AK ČR, které se konalo dne 4. června 2015 v Praze
  Představenstvo AK ČR bylo informováno o posledním vývoji národního rámce SZP a PRV pro roky 2015 – 2020.Letošní rok je poznamenán zpožděním všech přípravných administračních prací a nový rámec i změny přinesly řadu těžkostí žadatelům i státu. Agrární komora…

 • Stanovisko Agrární komory ČR k novele zákona o významné tržní síle
  Přínosy novely jsou zejména v tom, že:1. předložený návrh jednoznačně vymezuje okruh vztahů, na které bude zákon dopadat, čímž budou odstraněny pochybnosti některých subjektů na trhu, zda spadají či nespadají do působnosti ZVTS;2. …

 • Komuniké z 57. jednání představitelů Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se uskutečnilo v Brně ve dnech 25. a 26. čer
  Představitelé Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky prodiskutovali současnou situaci na trzích se zemědělskými komoditami se zvláštním zřetelem na komoditu mléko a mléčné výrobky. Ke krizi mléčného sektoru přispělo několik faktorů, které nemohli evropští…

 • Communique from the 57th meeting of Representatives of Chambers of Agriculture of the Visegrád Four, held in Brno on 25th and 26
  Representatives of the chambers of agriculture of Visegrád countries discussed the current market situation in agricultural and food commodities with particular focus on the commodities milk and milk products. Several factors such as the increase in production in Oceania and the decline in demand…

 • Jsou konvenčně hospodařící zemědělci hlupáci?
  Bohužel opak je pravdou, a situace je o to horší, že takový to názor se objeví v titulku rozhovoru uveřejněného 20. 7. 2015 v magazínu portálu www.aktualne.cz.A celá věc je o to závažnější, že při porovnání údajů z ekologického a z konvenčního zemědělství…

 • Jak dál s mlékem?
  Jednání se účastnil také Jindřich Šnejdrla, náměstek ministra zemědělství pro sekci komodit, výzkum a poradenství. Cílem bylo sjednotit názory všech zúčastněných stran a posílit sektor jako celek s definováním kroků, které k tomu mají napomoci. Plénum se shodlo, že…

 • Závěry a požadavky z mimořádného jednání představenstva AK ČR k řešení mléčné krize v České republice
  projednalo současný znepokojivý vývoj v sektoru mléko, kdy odbytové ceny producentů mléka se pohybují na hranici nákladů až pod náklady, v souladu se závěry jednání se shodlo na stanovisku, že pokud nebudou na národní i evropské úrovni provedena odpovídající opatření,…

 • Výstava ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 aktuálně...

 • Komerční banka a Agrární komora ČR zintenzivní spolupráci v oblasti čerpání dotací
  „Dlouholeté zkušenosti Komerční banky v přípravě projektů a spolufinancování při čerpání dotačních zdrojů z EU, ale také z ČR, chceme nyní intenzivněji aplikovat v zemědělském a potravinářském sektoru. Komerční banka patří k nejvýznamnějším finančním…

 • Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 28. srpna 2015 v Českých Budějovicích
  Jednání představenstva AK ČR se účastnil ministr zemědělství Marian Jurečka s doprovodem svých náměstků, Viery Šedivé, Pavla Sekáče a Jindřicha Šnejdrly. Dalšími hosty byl Martin Šebestyán, ředitel SZIF, Martin Karban, ředitel PGRLF, Jiří Hrbek, ředitel odboru ČSÚ a…

 • Komuniké z 58. jednání zástupců zemědělských komor zemí Visegrádské čtyřky, které se konalo v České republice v Červeném Klášteř
  Zástupci komor prodiskutovali následující body: Situaci v odvětví mléka a možnosti jejího řešení. Aktuální situaci na trzích se zemědělskými a potravinářskými komoditami důrazem na výsledky žně 2015. Volby do orgánů COPA-COGECA a podporu kandidátů V-4. Odvětví…

 • Communique from the 58th meeting of representatives of Chambers of Agriculture of the Visegrad Four, held in the Slovak Republic
  Representatives of chambers discussed the following points:1. The situation in the milk sector and possible solutions of the current situation.2. The current situation in agricultural markets, with an emphasis on the results of the harvest 2015.3. Elections to the bodies of COPA-COGECA.The dairy…

 • Informace z jednání představenstva AK ČR dne 7. října 2015 v Praze
  Ministerstvo se na srpnovém jednání zavázalo předložené požadavky analyzovat a urychleně začít pracovat na realizaci návrhů v nich obsažených. Jednání představenstva tak bylo pro zástupce ministerstva dobrou příležitostí, jak s časovým odstupem předložené požadavky…

 • KOMUNIKÉ z 59. setkání zástupců zemědělských komor zemí Visegrádské čtyřky, které se konalo ve městě MÁD (Maďarsko) ve dnech 25.
  Konec mléčných kvót vytváří nové příležitosti pro některé producenty, ale potenciálně ohrožuje samotnou existenci některých jiných subjektů. Ukončení režimu mléčných kvót společně s ruským embargem na dovoz některých zemědělských a potravinářských produktů…

 • Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 2. prosince 2015 v Holovousech
  Vlastní jednání představenstva se věnovalo aktuálním tématům zemědělské prvovýroby jako je pomoc živočišné výrobě, řešení kompenzace za propady v hospodaření způsobené letošním suchem, situaci na komoditních trzích, národním podporám, rozdělení alokace z…

 • Reakce na článek: Vrací se padesátá léta? Agrární komora chce předkupní právo pro nájemce půdy. 7. prosince 2015, Týdeník Dotyk
  Mnoho větších i menších majitelů zemědělské půdy se již roky setkává s nabídkami odkupu půdy za ceny dalece převyšující běžnou tržní hodnotu i finanční možnosti na ní hospodařících subjektů. Takto půdu skupují v drtivé většině případů především subjekty…

 • 15. AGRÁRNÍ PLES

 • K naplnění cílů agrární politiky je nezbytná vzájemná diskuse s odbornou veřejností
  Tato „Strategie“ navazuje na dřívější dílčí odvětvové koncepce a Agrární komora již měla možnost vznést k ní své připomínky. Nicméně, rádi bychom touto cestou přispěli také do veřejné diskuze na toto téma. Jednoznačný přínos této vize spočívá v přenesení…

 • Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo 27. ledna 2016 v Praze
  Miroslav Toman se vyjádřil také k řešení mléčné krize na evropské úrovni, které Agrární komora hodnotí jako nedostatečné. Podle názoru představenstva chybí především systémové řešení jako je například zvýšení intervenčních cen v kombinaci s exportními dotacemi,…

 • Reakce na vystoupení ČMSZP z AK ČR
  Jako hlavní důvod vystoupení ČMSPZ uvádí nedostatečnou činnost komory pro zemědělce podnikající v tzv. méně příznivých oblastech (LFA), nedostatečnou podporu chovům masných krav a telat, dále absenci vlastního zapojení do pracovních skupin a komisí AK ČR, či nízkou…

 • Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo 2. dubna 2016 v Brně
  Miroslav Toman ve svém následujícím vystoupení zhodnotil vývoj agrárního sektoru a proběhlá jednání zaměřená na aktuální i koncepční pomoc směrovanou do zemědělství i zpracovatelského průmyslu. Zdůraznil, že pro řešení krize v odvětvích živočišné a speciální…

 • Výroční zpráva Agrární komory České republiky za rok 2015

 • Agrární komory V4 vyzvaly k okamžitému řešení krize ze ztráty ruského trhu
  V jednotlivých zemích se hromadí nejen vlastní přebytky, ale zároveň se zvyšují dovozy z ekonomicky silnějších zemí, tedy převážně ze zemí staré evropské patnáctky, které krizi v zemědělství řeší vyššími podporami z národních rozpočtů, ale i vývozem přes…

 • AK ČR je nově členem organizace Farm Europe
  Farm Europe je v tomto směru vhodnou alternativou, která na základě zkušeností svého týmu projednává politicko - ekonomické návrhy s cílem nabídnout vhodná řešení, identifikovat potřeby a naformulovat způsoby, směry a cíle k vybudování účinné politiky pro rozvinutí…

 • Požadavky mimořádného představenstva na řešení hluboké krize v živočišné výrobě
  Velká část chovatelů tak v současné době velice silně uvažuje o omezení chovů hospodářských zvířat, což by vedle produkce mohlo mít závažné důsledky na zaměstnanost na venkově a tak i zásadní sociální rozměr. Přes produkci organické hmoty ale také i na půdní…

 • Informace z mimořádného jednání představenstva AK ČR, které se konalo 28. dubna 2016 v Praze
  Bylo konstatováno, že odbyt a ceny prakticky všech komodit dále trvale propadají či minimálně stagnují a přináší tak jednotlivým zemědělcům stále hlubší provozní a ekonomické problémy, především u podniků zaměřených na živočišné a speciální komodity. O to…

 • Zemědělci nemají nic kromě slibů
  Tato kritická situace vedla k tomu, že Agrární komora svolala na 16. května 2016 jednání zástupců chovatelů, odbytových družstev, výrobců krmiv a mlékárenského průmyslu s ministrem zemědělství k řešení stále více tíživé situace v produkci, zpracování a odbytu mléka.…

 • Informace z jednání představenstva Agrární komory ze dne 8. června 2016
  Pokrok je, že vládnoucí koalice začala krizi a její příčiny i dopady vnímat a deklarovala snahu udržet konkurenceschopnost celého sektoru. Otázka však zatím je, zda a jak se přikloní k některým navrženým opatřením a uvede je do praxe. Jde především o nastavení komplexních…

 • Communiqué from the 61th Meeting of the Representatives of Agricultural Chambers of Visegrád Four countries which took place in
  Representatives of the Visegrád Four’s Agricultural Chambers debated the current dire situation on agricultural markets. Particularly the situation of pig and dairy farmers is extremely difficult and showing little to no sing of relief. Slight recovery of prices of pork may very well be only…

 • Zemědělský výbor chce mimořádné jednání vlády k řešení krize
  Na jeho vystoupení navázal prezident Agrární komory ČR Miroslav Toman, který upozornil na neustále se zhoršující situaci na trzích s živočišnými komoditami a na systémové problémy sektoru jako celku a především na neúměrně dlouhou dobu, která byla řešení situace (bez…

 • Krajská informační střediska nejsou zbytečná, i když to tvrdí NKÚ
  Informace, které z nálezu NKÚ zazněly, jsou vytržené z kontextu a neposkytují reálný obraz aktivit jednotlivých KIS, jejichž činnost je široká a proaktivní směrem k odborné i široké veřejnosti. K těmto činnostem patří mimo jiné i další desítky seminářů na aktuální…

 • Program výstavy Země živitelka 2016

 • Agrární komora České republiky na Zemi živitelce 2016

 • Změny ve vedení Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
  Místopředsedy se stali doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., Mgr. Radek Pokorný, JUDr. Vojtěch Trapl a Mgr. Lukáš Trojan. Novými členy předsednictva Rozhodčího soudu se stali Mgr. Ing. Bc. Tomáš Sýkora a Mgr. Zdeněk Zajíček. Funkční období skončilo JUDr. Aleně Bányaiové, CSc.,…

 • Cena vepřového pro chovatele je jedna z nejnižších v Evropě, na pultech obchodů to ale nikdo nepozná
  Tato fakta konstatovali chovatelé prasat na zasedání Komoditní rady pro vepřové maso při Agrární komoře České republiky, které se konalo dne 15. 9. 2016. Mezi hlavní témata patřila současná i dlouhodobá situace na trhu s jatečnými prasaty a vepřovým masem. Přestože v…

 • Ke zvyšování cen mléka a mléčných výrobků pro spotřebitele není nejmenší důvod
  Zatímco výkupní cena mléka pro prvovýrobce klesla od roku 2014 do letošního srpna o téměř 40 % (průměrná cena mléka v roce 2014 činila 8,90 Kč/l, v roce 2015 to už bylo jenom 7,29 Kč/l a za prvních 8 měsíců tohoto roku dokonce jen 6,34 Kč), velmi podobný byl pokes cen i pro…

 • Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo 5. října 2016 v Praze
  Trvalým problémem zde je rychlost výplat nových podpor a komplikovaná administrativa, která řadu žadatelů odrazuje nebo se odráží v neobvykle zvýšené chybovosti žádostí. I proto Agrární komora při jednání na půdě Zemědělského výboru PSP projednala začátkem září se…

 • AGRObase 2016 - magazín Agrární komory České republiky

 • Výměra honiteb by se neměla snižovat
  Agrární komora ČR v tomto ohledu, podobně jako Mze, nesouhlasí s tím, aby byly nově vytvářeny honitby menší než 500 ha. V důsledku tvorby těchto nových honiteb by zcela jednoznačně hrozila paralyzace mysliveckého hospodaření v honitbách, snížení odlovu zvěře a tím pádem…

 • Zkažené maso z Brazílie?
  Pověření inspektoři tak výměnou za „všimné“ záměrně přehlíželi zapáchající hovězí maso či drůbeží maso kontaminované salmonelou, které bylo určeno na vývoz do Evropy. Podle závěrů brazilského federálního úřadu pro vyšetřování zaměstnanci dvou…

 • Informace ze společné jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo 7. prosince 2016 v Dobrovici
  K odborné diskuzi je komora připravena nad návrhy MZe k redefinice LFA, kam by nově spadalo 53 % území. Především je připravena předložit argumenty s požadavky k vyjasnění rozhodnutí o vyřazení prokazatelně znevýhodněných katastrů a jejich obhajobě o znovuzařazení. Kladně…

 • České zemědělství trápí závislost na podporách a dovozy potravin
  Zhruba devět týdnů před nadcházejícím volebním sněmem se Větrném Jeníkově sešly sněmovny Agrární komory České republiky. Představitelé sněmovny společenstev, která sdružuje jednotlivé odborové organizace, jako jsou například chovatelé hospodářských zvířat a také…

 • Prezident Agrární komory ČR se nebude ucházet o znovuzvolení
  „Svému nástupci předávám Agrární komoru ve velmi dobré kondici, ve stabilizovaném a efektivním personálním a finančním stavu. Jsem přesvědčen, že za uplynulé tříleté volební období odvedla Agrární komora ČR velký kus práce, který výrazně pomohl postavení českého…

 • Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo 25. ledna 2017 v Praze
  Na téma reformy SZP hovořil ve svém vystoupení také náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč. Zdůraznil, že s odchodem Velké Británie z Evropské unie, přijde rozpočet EU přibližně o 14 % příjmů. Evropská komise tak bude hledat úspory, což se reálně může promítnout…

 • 16. Agrární ples ve slavnostním duchu a přátelské atmosféře
  Mezi významné čestné hosty, kteří ples navštívili, patřil jmenovitě například Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR, Jaroslav Faltýnek, předseda Zemědělského výboru PSP ČR, či Milan Semančík, předseda Slovenské…

 • Propagační program BÍLÉ PLUS úspěšně završen
  Na realizaci programu byly vynaloženy prostředky v celkové výši 12,5 milionu korun. Jednalo se o pokračování programu „Bílé plus. Mléko, velké PLUS pro vás." z let 2010 – 2013. Novinkou právě ukončeného programu bylo jeho rozšíření i na Slovensko. Hlavním cílem programu…

 • Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo v Jesenici u Prahy, dne 4. července 2017
  Podoba nového rámce Společné zemědělské politiky se po proběhlé veřejné diskuzi, do které se aktivně připojila také Česká republika, začíná formovat ve svých prvních rámcových podobách. Zcela zásadní a přitom nezodpovězenou otázkou je výše rozpočtu pro SZP na celé…

 • Povinná maturita z matematiky způsobí odliv studentů odborných škol
  Potravinářská komora ČR a Agrární komora ČR nesouhlasí s rozšířením maturitní zkoušky z matematiky na všechny obory středoškolského vzdělání. Tuto snahu považujeme za další z dlouhé řady nebezpečných experimentů českého školství nepřinášejících nic…

 • Usnesení XXV. sněmu Agrární komory České republiky konaného dne 16. března 2017 v Olomouci
  XXV. sněm Agrární komory České republiky: 1. konstatuje, že v uplynulém volebním období se podařilo prosadit zejména: zařazení postupného dosažení přiměřené potravinové soběstačnosti ČR v základních komoditách, které lze u nás produkovat a zvýšení…

 • Rozšířené jednání V4 v Bratislavě
  Delegace zároveň zpracovaly a podepsaly tzv. Bratislavskou deklaraci, která se představila společná stanoviska k tématům - férové a rovné konkurenční podmínky pro zemědělce celé EU, zachování silného rozpočtu SZP, zjednodušení SZP a snížení její administrace, spravedlivé…

 • Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo v sídle společnosti Agro Jesenice dne 4. dubna 2017
  Předně tak jde o diskuzi k nastavení Společné zemědělské politiky Evropské unie po roce 2020. V této souvislosti Zdeněk Jandejsek, prezident komory, připomněl probíhající veřejnou konzultaci k budoucnosti SZP, která pod patronátem Evropské komise probíhá do 2. května tohoto…

 • Komuniké ze 64. zasedání zástupů agrárních komor zemí V-4
  Představitelé agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky diskutovali o současné situaci na zemědělských trzích. Rok 2016 byl vzhledem k vývoji počasí velmi specifickým rokem. Jarní mrazy způsobily škody ovocnářům, vinařům i pěstitelům zeleniny. Sklizeň ozimů naopak…

 • Agrární komory zemí V4, Slovinska a Chorvatska požadují silnou a jednotnou evropskou zemědělskou politiku
  Stěžejním bodem jednání byla probíhající diskuze a návrhy k možné podobě reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020, která se v mnoha konkrétních směrech dotýká každé členské země. Jak k tématu uvedl Martin Pýcha, viceprezident Agrární komory ČR a…

 • Informace pro návštěvníky úřadu Agrární komory ČR v Praze

 • Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo v Praze, dne 30. května 2017
  Intenzivní jednání nyní probíhají na úrovni agrárních komor zemí Visegradské čtyřky. Po jednání v Bratislavě koncem března a v Brně v polovině května, je další jednání připraveno na začátek června ve Varšavě u příležitosti veletrhu International Food Expo s tím,…

 • Zdeněk Jandejsek hostem Otázek Václava Moravce 9. dubna 2017

 • Vystoupení prezidenta AK ČR v pořadu Studio ČT24 dne 11.4.2017

 • Strategický význam potravinové soběstačnosti rychle roste

 • Vystoupení v TV Zemědělec

 • Zemědělci potřebují jistotu. Klíčová budou vyjednávání směrem k Evropské unii

 • Kontrolujte všechna dovážená vejce a masa, žádají potravináři. Podle veterinární správy to nejde

 • Prezident Agrární komory ČR radí Sobotkovi hlasovat proti rozpočtu EU

 • Africký mor prasat poprvé v Česku

 • Zbytečné mýty provázejí u nás řepku olejku od pole až do kuchyně

 • Agrární komory zemí V4 jednaly ve Varšavě
  Z pohledu agrárních komor je zcela zásadní probíhající diskuze a návrhy k možné podobě reformované Společné zemědělské politiky po roce 2020, která se v mnoha konkrétních směrech dotýká všech zemědělců. Zdeněk Jandejsek, prezident české Agrární komory k tomu říká:…

 • Protierozní vyhláška od července platit nebude

 • Mýty o řepce od pole až do kuchyně?

 • Rusko rozšířilo embargo na dovoz českého vepřového. Kvůli moru nechce už ani uzeniny

 • ČT24: Události, komentáře 3. 7. 2017

 • Obilovin se letos sklidí o deset procent méně než loni, odhadují statistici

 • Ochrana půdy proti erozi - vystoupení na ČT24

 • Rules of Procedure
  JEDNACÍ ŘÁD AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY(Dokument byl schválený XXII. sněmem AK ČR dne 20. března 2014 a vzat na vědomí vládou ČR dne 27. října 2014) Článek 1Úvodní ustanovení 1) Jednací řád Agrární komory ČR (dále jen „jednací řád“)…

 • Ministerstvo zemědělství chce zrychlit přijímání pracovníků z Ukrajiny do českých zemědělských a potravinářských provozů

 • Než přijde latex

 • Půdě chybí voda. Ale taky hnůj, kritovazovali agrárníci v Kožichovicích

 • Erozi půdy lze řešit rozumným hospodařením v krajině, nikoliv nesmyslnými restrikcemi

 • Česko vyprodukuje méně masa, prasata se spíše vyvážejí. Mléko zdražilo o čtvrtinu, ukazuje statistika

 • Hejtman Čunek vyhlásil kvůli africkému moru prasat ve Zlínském kraji stav nebezpečí

 • Proč je dnes máslo u nás tak drahé

 • Ceny mléčných potravin rostou
  Video naleznete zde. Zdroj: www.ceskatelevize.cz…

 • IKEA nám diktuje podmínky, stěžují si lesníci. Nechtějí měnit způsob těžby dřeva

 • V zemědělství chybí asi 15.000 pracovníků, tvrdí Agrární komora

 • Země živitelka 2017
  Akce AK ČR soubor ke stažení Mapa areálu soubor ke stažení Odborný doprovodný program soubor ke stažení Kulturní doprovodný program soubor ke stažení Doprovodný program pro děti soubor ke stažení Předvadiště soubor ke stažení další informace naleznete na…

 • Sklizeň obilí, řepky i máku bude letos nižší
  Více zde…

 • Jurečka chce zmenšit pole. Kvůli divočákům
  Více zde…

 • JÍDLO BUDE ZDRAŽOVAT!
  Celý článek naleznete zde…

 • Kvůli suchu by zemědělci mohli dostat podobné kompenzace jako v roce 2015
  Celý článek zde…

 • Prezident Jandejsek se vyjádřil k vývoji AZO
  Celý článek je zde…

 • RIS
  Předmětem dotace je podpora zemědělství zaměřená na cílený přenos všeobecných informací na území ČR o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami. Přenos informací mikro, malým a středním podnikům, působícím v odvětví zemědělské…

 • RIS - Zlínský kraj
  kalendář kraje › Kontakty: Zlínský kraj - Agrární komora Zlínského kraje Bartošova 4393760 01 ZlínIČ : 70954747DIČ: CZ70954747 E-mail: akzk@seznam.cz Web: www.kis-zvzk.cz telefony: 778 151 679 – Ing. Dagmar Gracová - AK Uherské Hradiště 731 418 487 –…

 • Nový web k AFRICKÉMU MORU PRASAT
  Více informací zde: http://www.africkymorprasat.cz/…

 • RIS - Středočeský kraj
  kalendář kraje › Kontakty: Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s. Poštovní 4,261 01 Příbram V IČ: 27233162 Datová schránka: ybqrpsqe-mail: kis.stredocesky@atlas.cz web: www.kis-stredocesky.cz telefony: 721 315 260 – Ing. Gabriela Jeníčková…

 • RIS - Plzeňský kraj
  kalendář kraje › Kontakty: Plzeňský kraj - Agentura Venkova, o.p.s. Nerudova 35 301 00 Plzeň IČ: 26387123 DIČ: CZ26387123 e-mail: vaclavbrozik11@gmail.comagentura.venkova@iol.cz web: ww.kispk.cz telefony: 603 778 205 – Ing. Ladislav Štverák – ředitel…

 • RIS - Jihočeský kraj
  kalendář kraje › Kontakty: Regionální agrární komora Jihočeského kraje Rudolfovská 80 370 01 České Budějovice, IČ : 26037041 DIČ: CZ 26037041 Datová schránka: i54acafEmail: reifova@good-agency.czhstastna@rakjk.cz Webové stránky:…

 • RIS - Karlovarský kraj
  kalendář kraje › Kontakty: Regionální agrární komora kraje Karlovy Vary Hradební 17 350 02 Cheb IČ: 26325641 DIČ: CZ26325641 e-mail: kis.karlovarskykraj@seznam.czperlinger@volny.czweb: www.kis-karlovarskykraj.cz Telefon: 607 103 244 - Ing. Zdeněk…

 • RIS - Ústecký kraj
  kalendář kraje › Kontakty: Ústecký kraj - Okresní agrární komora Most Most – VelebudiceDělnická 33, 434 01 Most IČ: 48293865DIČ: CZ 48293865 Datová schránka: gyi2qkE-mail: oakmo@oakmo.cz Webové stránky: www.kisuk.cz Telefony: 602 341 689 – Ludmila Holadová –…

 • RIS - Liberecký kraj
  kalendář kraj › Kontakty: Agrární poradenské a informační centrum Libereckého kraje – APIC U Nisy 745/6a 460 07 Liberec III - Jeřáb IČ: 71251103 e-mail: info@apic.cz web: www.apic.cz Telefony: 774 440 567 – Vladimíra Pachlová – ředitelka…

 • RIS - Královéhradecký kraj
  kalendář kraje › Kontakty: Královéhradecký kraj - Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje Nerudova 37/32500 02 Hradec KrálovéIČ: 70959811DIČ: CZ 70959811 Datová schránka: ID c4baff3E-mail: kishk@seznam.cz Webové stránky: www.rakhk.cz Telefony: 724 359 868…

 • RIS - Pardubický kraj
  pardubický kraj › Kontakty: Pardubický kraj - AGROVENKOV, o.p.s. Adresa sídla: Poděbradova 842 537 01 ChrudimKorespondenční adresa: Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí IČ: 274 66 175 DIČ: není plátce DPH Datová schránka: da2s4tE-mail: sabata.agrovenkov@seznam.cz…

 • RIS - Vysočina
  kalendář kraje › Kontakty: Kraj Vysočina - Agrovenkov Vysočina, o. p. s. Fritzova 4586 01 JihlavaIČ: 26960206DIČ: neplátci DPH E-mail: zs.jihlava@seznam.czWeb: www.kis-vysocina.cz telefony: 604 449 435 – Ing. Michal Bratršovský – ředitel 731 471 705 – Ing. Petr…

 • RIS - Jihomoravský kraj
  kalendář kraje › Kontakty: Jihomoravský kraj - Regionální agrární komora Jihomoravského kraje Kotlářská 53602 00 BrnoIČ: 711 98 440 DIČ: CZ71198440 Datová schránka: 4a2afebE-mail: kis@kisjm.czrak@rakjm.cz Webové stránky: www.kisjm.cz telefony: 549 216 864 –…

 • RIS - Zlínský kraj
  Kontakty: Regionální agrární komora Ostravsko Krnovská 2861/69746 01 Opava IČ: 25850741 e-mail: oakop@opava.czweb: www.mskis.cz telefony: Ing. Robert Kučera 775 590 465Renata Šarjaková 775 590 464Ing. Martin Odstrčil…

 • RIS - Olomoucký kraj
  kalendář kraje › Kontakty: Olomoucký kraj - Agrární komora Olomouckého kraje Blanická 383/3779 00 Olomouc IČ: 709 305 20DIČ: CZ 709 305 20 E-mail: redakce@kis-olomoucky.czoakol@volny.cz Webové stránky: www.kis-olomoucky.cz telefony: 776 280 898 - Ing. Darina Juříčková,…

 • RIS - Moravskoslezský kraj
  kalendář kraje › Kontakty: Regionální agrární komora Ostravsko Krnovská 2861/69746 01 Opava IČ: 25850741 e-mail: oakop@opava.czweb: www.mskis.cz telefony: Ing. Robert Kučera 775 590 465Renata Šarjaková 775 590 464Ing. Martin Odstrčil…

 • RIS kontakty

 • RIS dokumenty
  Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 9.F.e. Regionální přenos informací I. dílčí vyúčtování…

 • Pelhřimovské dožínky 2017
  Leták ke stažení…

 • Jednání regionálních informačních středisek dne 29.8.2017
  Pozvánka ke stažení…

 • Země živitelka 2017 - program
  Akce AK ČR soubor ke stažení Mapa areálu soubor ke stažení Odborný doprovodný program soubor ke stažení Kulturní doprovodný program soubor ke stažení Doprovodný program pro děti soubor ke stažení Předvadiště soubor ke stažení další informace naleznete na…

 • Program rozvoje venkova na období 2014-2020 5. kolo příjmu žádostí - Jihočeský kraj
  Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.) Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na semináře Program rozvoje venkova na období 2014–2020 5. kolo příjmu žádostí…

 • Nové technologie zpracování a skladování potravin
  Pozvánka ke stažení…

 • Informace pro chovatele prasat
  BIosekurita v chovech prasat informace ke stažení Informace pro chovatele prasat AK informace ke stažení Nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky informace ke stažení Změna…

 • XI. Ovčácký den na Valašsku
  Leták ke stažení…

 • Lýkožrout na smrku a sucho
  Akce se zúčastnilo přes 40 zájemců o problematiku z řád drobných vlastníků lesa odborných pracovníků ,obecních úřadů ,odborných lesních hospodářů a pracovníků LČR.Lektorem semináře byl Doc .Ing. Petr Zahradník ,CSc. ,pracovník Výzkumného ústavu lesního…

 • MLS Pardubického kraje 2017
  XI. ročník soutěže potravinářských výrobků „MLS Pardubického kraje 2017“ je vyhlašován ve čtyřech kategoriích I. Mlýnské a pekárenské a cukrářské výrobkyII. Mléko a mléčné výrobkyIII. Maso a masné výrobkyIV. Výrobky z medu a ostatní Výrobci přihlásili své…

 • Informační magazín č. 5/2017
  Soubor ke stažení…

 • Informační magazín č. 6/2017
  Soubor ke stažení…

 • Informační magazín č. 8/2017
  Soubor ke stažení…

 • XIII. DOŽÍNKOVÁ SLAVNOST v agroturistickém centru OHRADA ve Vískách u Letovic
  Plakát ke stažení…

 • Chov masného skotu v Ústeckém kraji
  Více informací naleznete zde.…

 • Krajské dožínky v Pardubicích 2017
  Více informací zde…

 • Podpora citlivých komodit - leták
  Více informací naleznete v letáku.…

 • X. Krajské dožínky Ústeckého kraje 2017
  Plakát ke stažení…

 • Zemědělství 2016 - publikace MZe
  Publikace Zemědělství 2016…

 • Dožínky Zlínského kraje 2017
  Plakát ke stažení…

 • Naše pole 2017
  Leták ke stažení…

 • Farmářský den 2017
  Více informací ke stažení…

 • Výstava PODHORY 2017
  Pozvánka ke stažení…

 • Orlický sekáč 2017
  Pozvánka ke stažení…

 • Vyjádření SZIF k článku z Mladé fronty DNES k tématu značek regionálních potravin Vyjádření SZIF k článku z Mladé fronty DNES k tématu značek regionálních potra
  Více informací…

 • V Královéhradeckém kraji se soutěžilo o značku Regionální potravina 2017
  Více informací…

 • Ve Středočeském kraji se soutěžilo o značku Regionální potravina 2017
  Více informací…

 • Jihomoravský kraj má nové výrobky se značkou Regionální potravina 2017
  Více informací zde…

 • V Libereckém kraji se soutěžilo o značku Regionální potravina 2017
  Více informací zde…

 • Vysočina má své nositele prestižní značky Regionální potravina 2017
  Více informací zde…

 • Zlínský kraj má své vítěze, pyšnící se značkou Regionální potravina 2017
  Více informací zde…

 • O Regionální potraviny se soutěžilo v Ústeckém kraji
  Více informací zde…

 • Vítězové Regionální potraviny 2017 v Plzeňském kraji
  Více informací zde…

 • V Olomouckém kraji se soutěžilo o Regionální potravinu 2017
  Více informací zde…

 • O Regionální potraviny se soutěžilo v Pardubickém kraji
  Více informací zde…

 • V Moravskoslezském kraji se soutěžilo o značku Regionální potravina 2017
  Více informací zde…

 • Značku Regionální potravina Jihočeského kraje 2017 slavnostně převzalo osm nových výrobků
  Více informací zde…

 • Karlovarský kraj je bohatší o nové vítěze značky Regionální potravina
  Více informací zde…

 • Na Dožínkách Zlínského kraje se představí vítězové soutěže Regionální potravina
  Více informací zde…

 • Ovocná apokalypsa
  Článek ke stažení zde…

 • Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky
  Celá informace zde…

 • Agrovenkov Vysočina, o.p.s. - Žňový dospečink 2017 - stav ke dni 21.8.2017
  Tabulka ke stažení…

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2017 - vyroba-www.cz