text
cz
eng

Informace ke komunikaci mezi žadatelem/příjemcem dotace, místní akční skupinou a SZIF při administrativních krocích v opatření 19.2.1

11. 06. 2018 | celá ČR


V Praze dne 11. června 2018 - Způsob komunikace mezi žadatelem/příjemcem dotace, místní akční skupinou (dále jen „MAS“) a SZIF je upraven Pravidly 19.2.1., částí A. Obecné podmínky, kapitolou 2. Dále se každý administrativní úkon (podání žádosti o dotaci, doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení, podání hlášení o změnách atd.) řídí postupem v příslušné kapitole Pravidel 19.2.1., případně detailním návodem uveřejněným na webových stránkách SZIF.

První podání žádosti o dotaci na místní akční skupinu provádí žadatel ve stanoveném termínu příjmu žádostí na MAS přes Portál farmáře. Poté probíhá administrativní kontrola na místní akční skupině. Pokud je třeba opravit nedostatky, vyzývá MAS žadatele a žadatel podává doplnění žádosti o dotaci přes Portál farmáře, v případě potřeby jiným způsobem umožněným kapitolou 2 (např. email, pošta, osobní předání) dle zvyklostí místní akční skupiny. Je-li žádost o dotaci vybrána k podpoře ze strany MAS, místní akční skupina žádost o dotaci včetně příloh elektronicky podepíše a předá přes Portál farmáře žadateli. Následně žadatel provede přes Portál farmáře konečné nahrání žádosti na SZIF. Tento poslední krok lze provést nejdříve 15 kalendářních dnů před finálním datem registrace žádostí na RO SZIF uvedeným ve výzvě MAS. Po úspěšném nahrání si žadatel může stáhnout Potvrzení o přijetí.


Při ostatních administrativních krocích – např. doplnění žádosti o dotaci po výzvě ze strany SZIF, doložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení, podání hlášení o změnách a podání žádosti o platbu si žadatel vždy vygeneruje formulář na Portálu farmáře. Vyplněný formulář včetně případných příloh doručí žadatel mimo Portál farmáře ke kontrole na MAS dle zvyklostí místní akční skupiny (např. email, pošta, osobní předání). Po kontrole a potvrzení místní akční skupina předá formulář opatřený elektronickým podpisem zaměstnance MAS žadateli opět mimo Portál farmáře. Následně žadatel provede přes Portál farmáře konečné nahrání dokumentu na SZIF. Po úspěšném nahrání si žadatel může stáhnout Potvrzení o přijetí.


Žadatel nikdy žádost o dotaci ani další formuláře elektronicky nepodepisuje. Elektronický podpis v žádosti o dotaci a dalších formulářích slouží jako potvrzení MAS, že daný dokument zkontrolovala a zároveň tento podpis slouží pro zamezení editace formuláře (žádosti o dotaci a dalších).


Státní zemědělský intervenční fond, www.szif.cz
Oddělení metodiky Leader a Spolupráce

exportovat ›

Líbil se vám tento příspěvek? Můžete ho také sdílet!

google+

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz