text
cz
eng

MAS Posázaví vyhlásila 2. výzvu k rozdělení dotací z IROP

11. 06. 2018 | Středočeský


Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila druhou výzvu k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Posázaví – IROP – Bezpečná cesta nejen do školy. Je na ni alokováno 16,6 milionu korun. Žádosti o podporu budou přijímány od 8. června 2018 od 12:00 do 9. července 2018 do 12:00.

„Podle prvních informací bude velký zájem o dotace na modernizace, rekonstrukce a výstavbu chodníků podél silnic II. a III. tříd a místních komunikací. Své záměry s námi už konzultuje asi pět obcí, které jsou prakticky připraveny žádosti podat,“ řekla manažerka MAS Posázaví Marie Škvorová.

O dotace v této výzvě se mohou ucházet obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované nebo zakládané obcemi či jejich dobrovolnými svazky. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 500 000 Kč, maximální výše je 5,5 milionu korun, dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pokryje 95 procent. Projekty budou realizovány do 31. prosince 2020.

O podporu se mohou ucházet projekty zaměřené na bezpečnost dopravy, parkovací systémy a cyklodopravu. V oblasti zvyšování bezpečnosti dopravy se kromě chodníků jedná například o bezbariérové přístupy k zastávkám veřejné hromadné dopravy, záchytná parkoviště, zvukovou a jinou signalizaci pro nevidomé nebo přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí či orientací. O dotaci se mohou ucházet také samostatné projekty na parkovací systémy ve vazbě na projekty bezpečnosti dopravy, jejichž součástí jsou zastávky. Oblast cyklodopravy předpokládá výstavbu a modernizaci cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučena automobilová doprava, součástí projektu může být i budování doprovodné infrastruktury, například stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení a podpořeny mohou být cyklostezky sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Potenciální zájemci mohou své záměry konzultovat na semináři, který bude 18. 6. od 14.00 v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. na Masarykově náměstí 1 v Benešově. Další seminář se uskuteční tamtéž 25. 6. od 13.00 a bude zaměřen na praktické informace spojené s podáním žádosti.

Aktuální informace a dokumenty k výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách http://leader.posazavi.com/cz/Projekty.aspx v sekci CLLD 2014–2020, Programový rámec IROP.

MAS Posázaví rozdělí do roku 2020 z evropských fondů přes 170 milionů korun, příjemci zhruba třetiny z nich by měli být vybráni do konce roku 2018. Schválené oblasti podpory na roky 2017 a 2018 vycházejí z programových rámců vzešlých ze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Posázaví (SCLLD). Tento dokument, který určuje, kudy se bude ubírat další rozvoj regionu, schválil řídící orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Zdroj: www.kis-stredocesky.cz

exportovat ›

Líbil se vám tento příspěvek? Můžete ho také sdílet!

google+

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz