text
cz
eng

Na jihu Čech seznamují zemědělce s řasovými technologiemi i s reformou zemědělské politiky

27. 07. 2018 | Jihočeský


Regionální agrární komora Jihočeského kraje (RAK JK) se ve druhém čtvrtletí nad rámec pravidelného poskytování informačního servisu z oblasti dotačních podpor a zákonných požadavků věnovala popularizaci vědeckých poznatků.

S cílem motivovat agropodnikatele k zavádění inovací a zprostředkovávat jejich napojení na vědu a výzkum se RAK JK podílela na organizaci prvního ročníku Jihočeského dne vědy, pořádaném Kanceláří transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Akci obohatila prezentacemi na témata: „Možnosti ovlivnění imunologického systému regionálními nutracetiky“ a „Vývoj moderních technologií pro živočišnou výrobou po jihočesku.“


V návaznosti na úspěšnou akci se komora spojila s Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., s cílem participovat na prezentaci badatelských výsledků zaměřených na užití řasových technologií v zemědělství. Dalším tématem, připravovaným pro příští ročník regionální vědecké konference jsou „Potraviny pro budoucnost“. Výzkumný program Potraviny pro budoucnost reaguje na významný společensko-ekonomický problém, kterým je riziko celosvětového nedostatku potravin, jejich kvalita, vliv na zdraví člověka a efektivita produkce. Využívá multidisciplinární přístupy a nejmodernější technologie, které mohou přispět nejen k vyšší efektivitě šlechtění, k lepšímu využití cenných látek či mikrořas, ale v konečném důsledku i k prevenci některých onemocnění trávicího traktu, či k omezení plýtvání potravinami. Programu se účastní špičková výzkumná pracoviště ústavů AV ČR, která spolupracují s významnými univerzitními a rezortními pracovišti. Nové poznatky pomohou například šlechtitelům a využijí je i podniky zabývající se produkcí a zpracováním rostlinných a živočišných potravin, státní správa či neziskové organizace.


Konkrétním příkladem napomáhání RAK JK transferu poznatků z vědy do praxe je zprostředkované partnerství mezi zemědělským podnikem a subjektem zavádějícím inovační technologický postup. Tato technologie, s pomocí unikátního biologického přípravku, řeší problém s ekologickou likvidací odpadních kalů ve spojení s produkcí levného a účinného hnojiva.


Ze seznamu dalších aktivit cíleného šíření informací skrze RAK JK, stojí za zmínku žádané školení s názvem „Praktická aplikace Nařízení EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů do praxe zemědělských závodů“ a seminář zaměřený na ochranu zdraví hospodářských zvířat a péči o jejich pohodu v souladu s národní a evropskou legislativou včetně nových poznatků veterinárních expertů.


Nabídku „hromadnějších“ vzdělávacích akcí RAK JK v prvním pololetí uzavřel seminář o aktuálním stavu vyjednávání o Společné zemědělské politice po roce 2021+.


Regionální agrární komora Jihočeského kraje během prvního pololetí roku 2018 podpořila několik zásadních podnětů vydáním stanovisek a konkrétních požadavků na změnu stávající legislativy a praxe kontrolních a dozorových organizací.

Zdroj: Regionální agrární komora Jihočeského kraje 

exportovat ›

Líbil se vám tento příspěvek? Můžete ho také sdílet!

google+

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz