text
cz
eng

Poradenské centrum KIS-KV v Karlovarském kraji - léto 2018

26. 07. 2018 | Karlovarský


Poradenské centrum působí při zemědělské škole v Dalovicích a jeho práce je řízena Regionální agrární komorou Karlovarského kraje.
Zemědělské subjekty v letním období vyžadovaly konzultace ve třech oblastech:

1. Společná zemědělská politika EU
2. Problematika dotačního systému ČR
3. Sucho


1. Společná zemědělská politika EU – vzhledem k přibývajícím informacím, které farmy dostávají od nevládních profesních organizací, Mze nebo prostřednictvím tisku se subjekty oproti minulému období již ve svých otázkách zaměřovaly na podstatně konkrétnější oblasti a často je také zajímalo, jakým způsobem lze SZP ovlivnit hlasy z praxe. Častou otázkou bývá také termín platnosti nové SZP, možnost přechodného období tak, jako tomu bylo v minulých letech a plynulost přechodu závazků v různých konkrétních životních situacích majitelů nebo farem.

2. Problematika dotačního systému ČR – konzultační činnost zaměřuje hlavně na povinné evidence , na požadavky kontroly Cross-compliance a kontroly SZIF. Pracovníci konzultačního střediska vysvětlují pravidla dotačních titulů, pomáhají s přípravou evidencí pro jednotlivé kontrolní organizace, s tvorbou , aktualizací a změnami havarijních plánů.V letošním roce je ze strany pověřených kontrolních organizací kontrolována podle zákona o hnojivech také evidence statkových hnojiv. Pracovníci konzultačního střediska vytvořily jednoduché pracovní listy, ve kterých si klienti mohou vypočítat stavy DJ na farmě, následně produkci statkových hnojiv a třetí částí pracovních listů je i skladová karta , ze které prokazují dobu uložení podle umístění farmy v ZOD nebo mimo ni.

3. Sucho – tak jako v minulém roce začala chybět v regionu na konci jara a začátku léta voda. První seče jetelovin a následně sklizeň trvalých travních porostů zachránil na poslední chvíli déšť, ale i tak je jasné, že nebude dost krmení na zimní období a velmi brzy došla také pastva. Region Karlovarského kraje je charakteristický vysokým zastoupení trvalých travních porostů a vysokým procentem půdy zařazené v režimu ekologického zemědělství. Tyto skutečnosti výrazně ovlivňují specifickou poradenskou práci s ohledem na nutnost krmit zvířata v ekologických chovech pouze ekologicky certifikovanými krmivy nebo na základě výjimky udělené MZe. Poradci se věnovali problematice dotačních titulů v rámci titulu Ošetřování travních porostů vzhledem k nutnosti na zahájení příkrmu na druhově bohatých pastvinách, který je normálně zakázán. Řešila se problematika prokazování sucha v jednotlivých regionech, která je požadována, ale zemědělská veřejnost postrádala informaci o formě prokázání výstupem z ČHMÚ. V souvislosti s vypsáním dotace na sucho a jeho částečným podmíněním pojištěním farmy byly konzultovány možnosti pojištění jednotlivých komodit v rostlinné výrobě.


Ing. Zdeněk Perlinger, Poradenské centrum KIS-KV v Karlovarském kraji

exportovat ›

Líbil se vám tento příspěvek? Můžete ho také sdílet!

google+

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz